TRT’de bugüne kadar verilmeyen giyim yardımlarının ödenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman SOYLU’dan söz aldık.
Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta Genel Başkanımız Sedat YILMAZ konuyu Maliye Bakanı Naci AĞBAL’a da iletmiş ardından TRT Genel Müdürü Sayın Şenol GÖKA ile yaptığı toplantıda, TRT’nin bir yayın kuruluşu olduğunu hatırlatarak,  giyim yardımının TRT’de yayın sağlayan tüm personele verilmesini gündeme getirmişti. 
Türk Haber-Sen Genel Başkanı Sedat YILMAZ bugün sabah saatlerinde de Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nı ziyaret ederek hizmet kolumuz dâhilindeki personelin sorunlarını dile getirdi. Sendikamız tarafından hazırlanan raporu Bakan’a sunan Genel Başkan YILMAZ, Türk Haber-Sen’in kazanımı olan ve yıllardır düzenli olarak ödenmekteyken, yetkili sendikanın, 2015 toplu sözleşmesinde Maliye Bakanlığı’nın onayına bıraktığı, TRT’de yayını sağlayan tüm personele giyim yardımının yeniden verilmesi konusunu gündeme taşıdı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman SOYLU ise söz konusu personele giyim yardımının daha önce verildiği gibi devam ettirilmesi için Maliye Bakanlığı’na olumlu görüş bildireceği ve konunun en kısa sürede çözüme kavuşturulacağı sözünü verdi.   
Böylece, bir kez daha yetkilendirilmiş sendikanın bozduğunu, Türk Haber-Sen düzeltmiş oldu.  
Konu ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Türk Haber-Sen Genel Başkanı Sedat YILMAZ şu açıklamayı yaptı:
“Hatırlanacağı gibi Türk Haber-Sen, büyük mücadeleler sonunda TRT’de yayında ve verici istasyonlarında çalışan personele giyim yardımı verilmesi hakkını elde etmişti.  Üstelik bu yardımın kimlere ne şekilde verileceği de Kurum ile yetkili sendika tarafından yapılacak görüşmelerle belirlenmesi hükme bağlanmıştı. O tarihten bugüne kadar söz konusu personelimiz, giyim yardımlarını vaktinde ve düzenli olarak aldılar.
Ama yetkilendirilmiş sendika, 2015 yılında alkışlar eşliğinde bir toplu sözleşme imzaladı.  Bu sendika, ‘Tarihi toplu sözleşme imzaladık’ nidalarıyla, neredeyse Bakan lehine sloganlar atarak imza altına aldıkları metinde, Türk Haber-Sen’in kazanımı olan TRT personeline giyim yardımının verilmesi konusunu, Maliye Bakanlığı’nın onayına bıraktığını dahi göremedi ya da idareye teslim oldu.
Hal böyle olunca, Şubat ayı ortalarına gelinmesine rağmen hâlâ personele giyim yardımı yapılmış değil. Sebebi ise henüz bu konuda Maliye Bakanlığı’ndan icazet alınamaması…   
Yani daha önce TRT yönetimi ve sendikanın kararıyla zamanında ödenen giyim yardımı için TRT çalışanlarımız, şimdi Maliye Bakanlığı’nın iki dudağının arasından çıkacak onayı beklemek zorunda kaldılar.
Bizler de bugün Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla yaptığımız toplantıda, hizmet kolumuzdaki personelin sorunlarını içeren bir rapor sunduk. Bu raporun içeriğinde TRT’de yaşanan giyim yardımı sorunu da bulunmaktaydı. Sayın Bakan, TRT’deki personele giyim yardımının ödenmesi konusunda bizlere söz verdi.  
Sayın Bakan’a konuya gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyoruz. Biz Türk Haber-Sen olarak haklarımız konusunda asla geri adım atmayacağız.  Kaybettiğimiz haklarımız ile birlikte talep ettiklerimizi ilkeli, kararlı ve diri bir mücadele ile alacağız.
Ne yazık ki, bu tür sendikalar olduğu sürece geçmişte gerçek anlamda verilen sendikal mücadele ile elde ettiğimiz haklarımız bile peşkeş çekilmeye devam edecek. Bu sendikalar yüzünden yeni haklar alabilmek için yürüttüğümüz mücadele yanında, bir de daha önce sahip olduğumuz ve bu sendikalar tarafından çalışanlarımızın ellerinden alınan hakları geri alabilmek amacıyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle önümüzdeki senenin de ne olacağı muamma olan bir toplu sözleşmeyi dün olduğu gibi bu gün de reddediyoruz, yarın da reddedeceğiz.”
Tüm TRT çalışanlarımıza duyurulur.
Saygılarımızla.