Türk Haber Sen Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz ile Ankara 2 nolu TRT Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte TRT Genel Müdürümüz ve TRT Genel Müdür Yardımcılarımızı ziyaret edildi.

Yönetim Kurulumuz Haberleşme hizmet kolumuzda bulunan tüm Kurumlarımızı ziyaret edeken bu haftaki ziyaretinde TRT Genel Müdürü Sayın İbrahim ŞAHİN, Genel Müdür Yardımcıları Sayın Ahmet KOYUNCU ve Sayın  Zeki ÇİFTÇİ ve Sayın İbrahim EREN makamlarında ziyaret edildi.

Görüşmede;
TRT Bölge Müdürlüklerinde daha önce yapılan ziyaretler ve üyelerimizin sorunları ele alınarak bazı Yönetim kademelerinde bulunan yöneticiler tarafından personele uygulanan mobbing ile personel arasında yapılan görev ve sendikal ayrımların yaşandığı, bu tür uygulamaların son bulması için Bölgelerin sık sık denetlenerek gerekli uyarıların yapılması istenmiştir.

Yaşanan sıkıntılar, ve aktarılan sorunların çözümü Serndikamızca hassasiyetle takip edilmekte olup, daha önce de belirtildiği gibi Kurumlarımızın başarısı için Sendikamız ve Üyelerimizin daima Çalışan, Üreten, Hak eden bir anlayışa sahip olduğu, ancak hak ettiğimizi mutlaka alacağımızı ilke edinmiş bir anlayışa sahip olarak Kurumumuzda yaşanan haksızlıklara kesinlikle müsaade edilmeyeceği, her türlü haksızlığın karşısında önceliğimiz diyalog ve istişare ile çözüme ulaştırılması, olmaması durumunda her türlü haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz.