GENEL BAŞKANIMIZ TRT GENEL MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, Türkiye Kamu-Sen Genel Basın Sekreteri ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı Sedat YILMAZ, Türk Haber Sen Genel Başkan Yardımcısı Musa KARABİNA ile birlikte
TRT 2 Nolu Şube başkanı Ercüment ÜNAL ve yönetim Kurulundan Nevzat TÜFEKÇİ ve Mehmet GÜLER ile birlikte
TRT Genel Müdürü İbrahim ŞAHİN’i ziyaret etti.
Ziyarette Haberleşme hizmet kolu bünyesinde bulunan TRT’nin yaşadığı sıkıntılar ve kurumsal çözümler değerlendirildi.
Konfederasyonumuza bağlı  Türk Haber-Sen’in yaşanan sıkıntı ve problemleri yakından takip ettiği ve çözüm için çaba sarf ettiği bütün gelişmeler ve taleplerimiz bizzat Genel Başkanımız İsmail Koncuk ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı Sedat Yılmaz  tarafından TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’e iletildi. Ayrıca, kurumda yaşanan sıkıntılar ve hissedilen yönetim boşluğu ile birlikte bürokratların yetki karmaşası gibi diğer başlıklarda TRT Genel Müdürü İbrahim ŞAHİN’e iletilen başlıklar arasındaydı.
KONCUK: KÖKLÜ BİR KURUM OLAN TRT’DE YAŞANAN GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’e TRT’de ortaya çıkan tablo ve çözüm önerileri noktasında görüşlerini bildiren Genel Başkanımız İsmail Koncuk, yaşanan gelişmelerin köklü bir kurum olan TRT’ye yakışmayacağını ifade etti. Koncuk, “Son dönemde tüm kamu kurumlarında olduğu gibi TRT Genel Müdürlüğü bünyesinde yaşanan bazı gelişmeler bizleri derinden üzmektedir. Türkiye’nin en köklü kurumlarından olan TRT’de cereyan eden bu gelişmelerin bir an önce çözüme kavuşturulması en büyük arzumuzdur. Konfederasyonumuza bağlı Türk Haber-Sen’e iletilen şikayetleri yakından takip etmekteyiz. Türkiye Kamu-Sen olarak kamu görevlilerinin kurumlarında yaşadıkları her zorlukta yanında olma gayreti içinde olmaya özen göstermekteyiz. Ben bizlere iletilen bu sorunların TRT yönetimi tarafından izlemeye alınarak bir an önce gereğinin yapılmasını ve çözüme kavuşturulmasını arzu ediyorum. Türkiye Kamu-Sen olarak bugün sizlere ilettiğimiz sorunların takipçisi olacağımızı bir kez daha yineliyoruz” dedi.
SEDAT YILMAZ; YÖNETİM PARALELİNDE BAŞKA BİR YÖNETİM SERGİLENMESİ HOŞ BİR GÖRÜNTÜ DEĞİLDİR!
Genel Başkanımız İsmail Koncuk’un ardından söz alan Türk Haber-Sen Genel Başkanı Sedat Yılmaz’da TRT’ de yaşanan problemleri başlıklar halinde Genel Müdür İbrahim Şahin’e iletti. Yılmaz, “Sınav karmaşasında sanki ortada yönetimden yetkili bir sorumlu olmadığı görüntüsü sergilenmekte,  Yetkili sendika TRT Çalışanlarına “biz yaptık, biz iptal ettik” diye, mesaj atarken TRT Yönetiminden konu ile ilgili bir açıklama yapılmaması ve yönetim paralelinde başka bir yönetim sergilenmesi hiç hoş görüntü vermemiştir” dedi.
YILMAZ: TRT’DE YAŞANAN SORUNLAR BAŞLIKLAR HALİNDE GENEL MÜDÜRE İLETİLMİŞTİR
Türk Haber-Sen Genel Başkanı Sedat Yılmaz, TRT Genel Müdürüne görüşmede ilettikleri konuları sıraladı. Yılmaz, “Sınav süreci bir önceki haberimizde açıklığı ile kaleme alınmıştı. İşte bu sorunlara ilave TRT’de personelin hizmet üretirken yaşadığı sorunlar görüşmemiz içerisinde Sayın Genel Müdüre aktarılarak çözümü noktasında TRT Yönetiminin bir an evvel harekete geçmesi istenilmiştir.
Görüşmemizde öncelikle içeriden ve dışarıdan izlenen TRT de yönetim boşluğu ve adeta TRT’nin içeride yönetim anlamında parsel parsel farklı yönetildiği imajı herkesi tedirgin ederken, bu yönetim şeklinin TRT’nin rakiplerine karşı rekabet gücünü azaltacağı gibi kamuoyu gözünde itibar kaybettirdiği gerçeği de göz ardı edilmemelidir.
Yıllarca mesai mefhumu gözetmeksizin gecesini gündüzüne katarak çalışan emektar TRT çalışanlarınca getirilen noktanın bir kaç sorumsuz tarafından hovardaca harcanmasına TRT Çalışanı isyan etmektedir.
Daha önceki yazımızda da ifade ettiğimiz gibi TRT adına birilerinin “yapacağız, edeceğiz”  ifadeleri kullanması 50 Yıllık kuruma ve kurum yöneticilerine yapılan en büyük hakaret ve davranıştır. Ancak kurum yönetiminin buna sessiz kalmasına da bir anlam verilememiştir. Buna müsaade edilmesi Kurum çalışanlarının gözünde Kurum yöneticilerine güveni azaltarak devlet anlayışından yalakalık ve menfaat anlayışına doğru süratle sürüklenmesini hızlandıracaktır.
Bütün bunlar nezaket ölçülerinde Kurumun en yetkili makamına, Sayın İbrahinŞAHİN’e ifade edilmiştir. Sendikamızın ve üyelerimizin ibretle izlediği, TRT de alenen, “sendikamızın üyesi olmayanlar sınava giremez veya sınavı kazanamaz” ifadeleri TRT koridorlarında yankılanmasına rağmen bu tür sorumsuzlara göz yuman ve gerekli idari işlem yapmayan yönetimin görmedim, duymadım, bilmiyorum demesi mümkün değildir.” Dedi.
 
TÜRK HABER-SEN TARAFINDAN TRT GENEL MÜDÜRÜ İBRAHİM ŞAHİN’E İLETİLEN SORUNLAR…
Birilerinin ağzından TRT de yalnızca sınav sorunu ortaya atılarak gündem oluşturulması ve buna Yönetimin sessiz kalması TRT de var olan onlarca sorunu ortadan kaldırmıyor,

•          Birinci öncelik her branşta sınavların hakka ve hukuka uygun olarak yapılması,
•          Görüşmemizde BASIN KARTI SORUNUNU daha önce dile getirmiştik bununla ilgili personelin şikayetleri tekrar dile getirilerek, özellikle yayına giden tüm personelin yayında yaşadıkları sıkıntılar tekrar ifade edilmiş, bununla ilgili Devletin Kurumu TRT de yaşanan bu sorunun bir an evvel çözülmesi yönünde somut adımların atılması gerekliliği aktarılmıştır. Yayında görevli tüm personelin yayın elemanı olarak değerlendirilmesi ve tüm hakların eşit olarak verilmesi, Yayın personelinin içeri veya dışarı gibi bir uygulamaya tutulmadan tümüne Basın Kartı verilmesinin sağlanması.
•          Üzerinde durduğumuz sorunlardan en önemlisi,  ancak Personelin tamamını ilgilendiren ve yıllardır ötelenen SKALA ÇALIŞMASI tüm personeli ilgilendirmekte ve skala çalışması ile bir kademe alt ve üst ünvanlar arasındaki uçurumların düzeltilmesi durumunda bu kadar kadro meraklısı olmayacaktır. Hiçbir kurumda yaşanmayan ünvanlar arasındaki uçurum TRT de net bir şekilde görünmektedir. Kurumda ücretler aralığı gün geçtikçe artmakta, özellikle memur ile şef arasındaki fark 1.200 TL ye ulaşmış durumdadır. Ayrıca Teknik uzman mühendis grubu ile Tekniker ücret aralığının yakın bir düzeye çıkarılması
•          Genel İdari hizmetler sınıfında hiçbir iyileştirme yapılmamış, bu personel TRT’nin üvey evladı konumuna gelmiştir. İVEDİ OLARAK ŞEF SINAVI AÇILMASI  Ayrıca Bu personelin araştırmacı veya Uzman kadroları ile de değerlendirilmesi.
•          Unvan yükselme sınavının Devlet Personel Başkanlığının çerçeve yönetmeliğine aykırı bölümleri yeniden gözden geçirilerek, kurumlar ve personel arasındaki eşitlik ilkesine uyumlu hale getirilmesi, ayrıca diğer atamalarda liyakat ilkesinin benimsenmesi kaçınılmazdır.
•          Koruma ve güvenlik personelinin memur kadrosuna atandığı ve yerine hizmet satın alındığı belirtilerek bu uygulamaya girmeyen Erzurum ve benxzeri bölgelerde kalan Koruma ve Güvenlik görevlilerinin de memur kadrosuna geçişlerinin bir an evvel sağlanması, bu hususta bölgelerden teklif gelmesini beklemeden Genel Müdürlükçe gereğinin sağlanması istenilmiştir.
•          Kreş sıkıntısı bölgelerde had safhaya ulaşmış, 28.02.2011-25857 sayılı Resmi Gazetenin (1. Mükerrer sayısı) Kreş açma yükümlülüğü gereğince bölgelere de kreş açılması, yeniden gündeme getirilmiştir.
•          Vericilerde görev yapan personelin sorunları bir kenara atılmış, yıllardan beri vericilerde çalışan ve görev değişikliği talep eden personelin taleplerinin yerine getirilmesi ve vericilerde yaşanan araç gereç ve diğer sorunlar için bir heyet görevlendirilerek yerinde sorunların incelenmesi ve çözülmesi talep edilmiştir.
•          Genel Anlamda gece yayına giren bazı personele ulaşım gideri ödenirken aynı yayında görevli bir başka personele ödenmemekte,
•          TRT de çalışan şoförler arasında ayrımcılık yapıldığı, tüm şoförlerin gerektiğinde tüm görevlere gönderildiği, haber veya başka adla adlandırılarak farklı ücret ödemelerinin incelenerek tüm şoförlere ilave ücretlerin ödenmesi hususunda gereğinin sağlanması istenilmiştir.
•          Koruyucu gıda yardımları kurumun içerisinde ayrışmaya sebebiyet vermekte, Koruyucu gıdanın tüm personele eşit bir şekilde verilmesi ayrıca koruyucu gıdanın torba ile dağıtılması yerine ücretinin maaşlara “Koruyucu gıda” altında yansıtılarak personelin kendi vücut sağlığını kendi iradesine bırakmak daha uygun olacağı mütalaa edilmektedir.
 
YILMAZ; BÖLGELERDE ÇALIŞAN PERSONEL TAMAMEN ÖTEKİLEŞTİRİLMİŞ
Bölgelerde çalışan TRT personelinin tamamen ötekileştirildiğine dikkat çeken Türk Haber-Sen Genel Başkanı Sedat Yılmaz, “ Çalışma şartları ve özlük hakları tayin vb. konular mevzuatla değil, İl Müdürünün inisiyatifine bırakılmış görüntüsü var. Bazı il müdürlüklerinde ise yöneticiler kendi işlerini bırakmış, ikna odalarında sendikacılık yaparak devletin ve makamın imkanları ve yetkilerini kullanarak yetkiyi güçlendirmeye çalışmaktadır.
Öyle görülüyor ki TRT Genel Müdürlüğü üst yönetimi Bölgeleri tamamen gözden çıkarmış ve bağımsız birer kurum haline getirmiştir. Buralara sık sık heyetler gönderip, teftiş ve kontrol mekanizmalarının çalıştırılmadığı, alınan sızlanmalardan ve Diyarbakır Bölge Müdürlüğü kapısındaki halen daha Cumhuriyetin 85. Yılını kutlayan tabelanın değiştirilmediğinden anlaşılmaktadır.
Ayrıca özellikle bölge müdürlüklerinde tayin konuları pazarlık haline getirilerek personel üzerinde tehdit ve pazarlıkların yapıldığı ihbarı Genel Müdürümüz Sayın İbrahim Şahine iletilerek konu ile ilgili tüm bölgelerde son iki yılda yapılan tayinlerin incelenmesi istenilmiştir.
TRT Genel Müdürü Sayın İbrahim ŞAHİN ile yaptığımız görüşmelerde ifade ettiğimiz Kurumun ve Kurum Çalışanlarımızın sorunları ile tek tek ilgileneceğini ve bu hususta varsa sorumlular hakkında gerekli incelemenin yaptırılacağı ifade etmiştir.
Biz de Türk Haber-Sen olarak  TRT de yaşanan sorunların üzerine birebir takiple gideceğimizi, bu sorunlara ilave yaşanan sorun var ise Sendikamızın iletişim bölümünden bizlerle paylaşılması durumunda bundan sonra radikal kararlar dahil olmak üzere tüm gücümüzle TRT çalışanlarının hak ve menfaatleri doğrultusunda her türlü hukuki ve sendikal eylem ve etkinlikle mücadele edeceğimizi TRT ve tüm kamuoyuna saygı ile duyururuz.” dedi.