DİKKAT YENİ BİR ALDATMACA !
Yetkili Sendika kaçak oynuyor. Komisyoncuklar kurarak yönetim ile bile bile anlaşmaya vardıkları görevde yükselme sınav şartlarını, şimdi beğenmediklerini söyleyerek yeni bir tezgah kurma peşindeler. Tıpkı Toplu sözleşme görüşmelerinde maaş zamlarımızı masada bıraktıkları gibi.
Tepki gelince biz yapmadık paralel yaptı savsatası çıkarıldı…
TRT çalışanları bunların hepsinin farkında bu manevralarla amaç personelin hakkını savunmak değil, yetkiyi kullanarak kendilerine makam mevki sağlamak ve  karşılığında uslu çocuk olarak susmaktır.
Sınav ile ilgili Kurum İdari Kurulundan başlayarak tüm personele vaadler verilmiş, biz yapıyoruz, bizim istediklerimiz olacak diye hayasızca nametrtliği, haksızlığı normalmiş gibi savunarak Kamu çalışanlarını aldatarak kendilerine üye olmayanların sınavlara bile giremeyeceğini söyleyenler, bugün kalkıp bizim bilgimiz yok paralelciler yapmış mavrasını yapmaları nasıl bir zihniyette olduklarını açıkça ortaya koymuştur.

SINAV SÜRECİNİ HATIRLAYALIM.
Kurum idari Kurulunun hemen arkasından TRT nin kurum portalında yetkili sendika ile kurum yetkililerin birlikte komisyon kuracakları, bu komisyonda sınav kadroları ve tarihleri belirlenecek denilmişti. Sendikamız buna bir yazı ile itiraz ederek yetkili sendika değil, tüm sendikaların bulunacağı şeffaf tüm maddelerin tek tek tartışılarak usul ve esaslara uygun adaletli hakka ve hukuka uygun bir bir sınav yapılması hem kurumun hem de çalışanların güvenini yeniden tesis edecektir. Dediğimiz yazımıza alakasız bir cevap verilerek konu saptırılmıştır.
Burada amaç sınav yapmak değil, sınav kozunu sürekli gündemde tutarak personeli huzursuz etmektir. Amerikayı yeniden keşfetmiyoruz tüm kurumlarda usul ve esaslar net bir şekilde yerine oturmuş, şaibesiz sınav kuralları uygulanırken,
50. Yılını kutlayan TRT de sergilenen görüntü; sanki yöneticiler kenara çekilmiş, tüm kuralları, usul ve esasları, sınava girecekleri yerleri, hatta utanmasalar sınav sorularını bile yetkili sendika hazırlayacak dedikodularına ve  görüntüsüne müsaade edilmesi, bu kuruma yapılan en büyük ihanetlerden birisidir. Ayrıca akıllarınca kurum personelinin aklı ile de alay etmektedirler.
Buna cüret eden ve Alenen bu ifadeleri kullananlar hakkında kurum tarafından gerekli idari disiplin cezalarının uygulanması gerekmektedir.

Değerli TRT Çalışanı arkadaşlarımız,
Hatırlayınız; adeta dilenci gibi yetkiyi almak için yalvarırken, kullandıkları cümleleri hafızanızda canlandırın, verdikleri vaatlerin birer birer boş boş olduğunu göreceksiniz. yine geriye dönüp, bir buçuk yıl içerisinde kadro ve unvan alan personele bakıldığında yetkiyi alan sendikanın 23 kişilik Yönetim, Denetim ve disiplin kurulu üyelerinin tamamının nemalandığını göreceksiniz. Neyin karşılığında?  Özlük haklarımızın kurumlara, dolayısıyla işverene pazarlanması, peşkeş çekilmesi ve yok edilmesine karşılık.
Bazı sonradan görme liyakatsiz Yöneticiler bırakmış işi gücü emrindekilere usul ve esaslara aykırı unvan ve kadro sözü veriyor, veya işi ile tehdit ederek personeli kendi istediği tetikçi sendikaya üye yapmaya zorluyor,  
Kendi emeği ve hiçbir kazanımı olmadan yetkiyi alan bir sendikadan elbette yalnızca kişisel birkaç kadro ve menfaat beklenilebilir.  Sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı anlayışla ne hak ne de hukukun beklenilmesi mümkün değildir.
Buradan açıkça ifade ediyoruz. halen yetkili olarak haklarımızla alay eden sendikaya dur demenin zamanı gelmiştir.
Amaçlarının ne olduğunu yaşayarak görmemizin faturası elbette çok ağır olmuştur ancak zararın neresinden dönerseniz kar dır. Bu günden tezi yok. Kamu çalışanlarını aldatan haklarını siyasete ve yönetime peşkeş çeken, mücadele alanlarını ve sendikal faaliyetleri sulandırarak günübirlik menfaat gibi gösterip, çalışanlarımızın geleceğini yok etmeye, birilerine maşa olan bu tür sendikacılığa dur demenin vakti gelmiştir.
2005 yılında açılan sınavda Türk Haber Sen Yetkili idi, o günkü sınavı hatırlayanlar bugünle kıyaslasınlar, Sendikamızın yetkili olduğu dönemde sınava katılma şartları adrese teslim değil, şartları tutan her branştaki personelin girmesi sağlanmıştı. Bugün eşitlik ilkesi hiçe sayılmış, adrese teslim sınav açılmakta bunun tek müsebbibi ise yetkili sendikanın tavizleridir.
Kapalı kapılar ardında 2 kişilik komisyoncuk kurarak, TRT Üst Yönetimini bile atlayıp, direk Yönetim kuruluna hitaben komisyon tutanağı hazırlayarak web sayfalarında ve kurum portalında yayınlayanlar bugün neyi bilmediklerini savunabilir. O zaman sormazlar mı. Siz kullanıldınız mı?  Kukla mıydınız?  Ya da hangi tiyatronun figüranıydınız.
Yetkili sendikaya sesleniyoruz; sizi birileri uyuturken, siz de yetkiniz ve etkiniz olmamasına rağmen insanların umutlarıyla duygularıyla oynamaya devam edip, kendinizi dev aynasında gördünüz.
Sonuç ? Dağ fare doğurdu.
 
Yönetim Kurulu

Sendikamızın konu ile ilgili görüşmeleri devam etmekte olup, bir sonraki haberde sunulacaktır.