TÜRK HABER SEN’İN KAZANIMLARI
 
Değerli Arkadaşlar;
Yıllardan beri gerek toplu görüşmeler, gerek KİK toplantıları, gerekse YİK toplantıları marifetiyle, en son da Toplu Sözleşmede genel konular dışında, hizmet kolumuzla ilgili olarak sendikamız gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ve mücadelelerin sonunda ciddi kazanımlar elde etmiştir. Elde ettiğimiz bu kazanımları diğer hizmet kolları ile kıyaslayabilir ve kanaatinizi ortaya koyabilirsiniz.
    Sadece somut mali ve sosyal haklar olarak;
• Banka Promosyon Ödemeleri,
• Toplu Sözleşme Primi, (Sadece sendika üyelerine 15.TL Sendika Ödeneği )
• KİT Çalışanları için Aile Yardımı + Çocuk Parası,
• Lojman kiralarında %15’lik indirim,
• Sözleşmeli personele yemek katkı payı,
• Sicil Afları,
• 1979 tarihinden sonra işe başlayanlara 1 derece hakkı,
• Disiplin Kurullarında üyelerimizin temsil edilmesi,
• Lojman , Banka Promosyonu, Giyim vb. komisyonlara  temsilcilerimizin katılması,
• Yıl içerisinde gerçekleşen Enflasyona göre fark hesaplamasının yapılması,
• TRT  çalışanlarına, giyim yardımı, sabah kahvaltısı, koruyucu gıda alınması.
• İşçi sayılmayan geçici çalışan personel sözleşmeli hale getirilmesi,
• Dört ikramiye, iki teşvik ikramiyesinin maaşlara giydirilmesi,
• Özel hizmet tazminatı açtığımız mahkeme kararı ile yüzde-yüz artırılması,
• 30 yıldır uygulanan sözleşme pulunun kaldırılması,
• Teknik personelin unvan yükselmelerinin yapılması,
• Yüksek okul mezunu şoförlerin memur yapılması,
• Meslek lisesi mezunları için teknisyenlik sınavının açılması,
• İki yıllık MYO mezunlarına teknikerlik kadrosu alınması,
• Yeniden yapılanmada araştırmacı kadrosunda olanlar strateji uzmanı yapılması,
• Kurum İçi sınavların açılmasının sağlanması,
• En önemlisi bölge müdürlüklerinin  kapatılması ve personelin havuza gidişinin önlenmesi.
 Bunlar Türkiye Kamu-Sen ve Bağlı Sendikaların yetkili oldukları süreçte elde edilen kazanımlar. En büyük kazanım 2001 yılında çıkartılan 4688 Sayılı Sendikalar Kanunu, böylece mücadele yasal zemine oturtulmuştur. 1999 yılında KPSS ile memur alımı uygulaması başlatılmıştır. Görevde İlerleme ve Yükselme Genel Yönetmeliği çıkartılarak tüm Kurum ve Kuruluşlarda kurum içi sınavların açılması sağlanmıştır.
Tabloda da görüleceği gibi, Türkiye Kamu Sen’in ve bağlı on bir sendikanın yetkili olduğu 2002 - 2011 yılları arasında, Toplu görüşmelerde elde etmiş olduğu kazanımlarla en düşük memur maaşı 1534,09 TL’ye, ortalama memur maaşı ise 1979,55’TL’ye yükseltilmiştir.
Eğer Toplu görüşmelere oturmamış olsaydık ve hükümetin teklifi kabul edilmiş olsaydı,
En düşük memur maaşı asgari ücretinde altında 735,73 TL, otalama memur maaşı ise 1662,57 TL’de kalacaktı.