TRT GENEL MÜDÜRÜ SAYIN İBRAHİM ŞAHİN’İ ZİYARET ETTİK.                                                                19.06.2014
Genel Başkanımız Sedat YILMAZ, Genel Başkan Yardımcımız Tahir Karatop ve Ankara 2 nolu Şube başkanımız Ercüment ÜNAL’dan oluşan heyetimiz, TRT Genel Müdürü İbrahim ŞAHİN’i makamında ziyaret ederek, çalışan personelin sorunlarını aktarmışlardır.
Genel Başkanımız Sedat YILMAZ, TRT Genel Müdürlüğü ve TRT İl Müdürlüklerinde yaşanan kurumsal ve bireysel sorunların çözümü konusunda Genel Müdürümüzün bizzat inceleme yaparak gerekli talimatları vermesi istenmiş, Genel Müdür Sayın İbrahim ŞAHİN ise bazı konuları görüşme anında bazılarını ise görüşmeden sonra teferruatlı inceleyerek, gerek kurumun menfaatine gerekse çalışan personelin menfaatine olan tüm sorunları çözmek ortadan kaldırmak bizlerin görevi diyerek konularla tek tek ilgileneceğini ifade etmiştir.
 
İLETİLEN VE ÇÖZÜM BEKLEYEN KONULAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
1-      Yayında görevli tüm personelin yayın elemanı olarak değerlendirilmesi ve tüm hakların eşit olarak verilmesi, Yayın personelinin içeri veya dışarı gibi bir uygulamaya tutulmadan tümüne Basın Kartı verilmesinin sağlanması. (Konu geniş olarak sözlü anlatılmıştır.)
2-      Kurumda ücretler aralığı gün geçtikçe artmakta, özellikle memur ile şef arasındaki fark 1.200 TL ye ulaşmış durumdadır.
3-      Genel İdari hizmetler sınıfında hiçbir iyileştirme yapılmamış, bu personel TRT’nin üvey evladı konumuna gelmiştir. Süre aranmadan Bu personelden, 4 yıllık Fakülte Mezunlarının araştırmacı veya Uzman ve diğerlerinin de Takip memurluğu kadrolarına atanmalarının yapılması.
4-      Unvan yükselme sınavında ve diğer atamalarda liyakat ilkesinin benimsenmesi Kurum geleceği açısından da kaçınılmazdır.
5-      Sayıları çok az kalan Koruma ve Güvenlik Personelinin Memur kadrosuna atanması,
6-      Kreş sıkıntısı bölgelerde had safhaya ulaşmış, 28.02.2011-25857 sayılı Resmi Gazetenin (1. Mükerrer sayısı) Kreş açma yükümlülüğü gereğince bölgelere de kreş açılması,
7-      Verici istasyonları kendi haline terk edilmiş, Bilgisayar zorunlu olmasına rağmen (Rapor v.s.) elde kalmış, çalışmayan atıl bilgisayarlarla iş yapmaya çalışmakta, internet bağlantılarına ise “maliyet gerektiriyor” gerekçesi ile karşı çıkılmakta kaderlerine terk edilmişler, bu personelin sosyal hayattan uzak kendi haline çalışması yıpranmalarını beraberinde getirmekte dolayısı ile haberde çalışan arkadaşlarımız gibi vericide görev yapan personele de yıpranma hakkının verilmesi.
8-      Özellikle gönüllü tayinde sıkıntı çekilen yerlere res’en açıktan atamaları yapılan personelin süresi dolduktan sonra tayin taleplerinin öncelikle karşılanması. (örneğin Diyarbakır)
9-      Teknik uzman mühendis grubu ile Tekniker ücret aralığının yakın bir düzeye çıkarılması
10-   Diyarbakır Misafirhanesinin atıl durumdan çıkarılarak (bilerek atıl duruma bırakıldığı iddia ediliyor) Aktif hale getirilmesi.
11-   İzmir Radyosu Yılmaz İpek stüdyosu Mutfaktan bozma bir mekan olup, havasız ve çalışma ortamına uygun olmayan bir yer TRT ye yakışmayan, sanatçılarımızın çalışmasını engelleyen bir mekan olup, daha uygun bir stüdyo talebimizin değerlendirilmesi.
12-   TRT Diyarbakır’da engelli personelin sorunları dinlenmemekte, aksine daha da engel çıkarılmaktadır.
13-   Tüm Kurumlarda 600 km sonrası ulaşımda uçak bileti ödenirken, TRT de bazı illerde uygulanıp, bazı ,illerde uygulanmaması yeknesaklığı bozmaktadır.
14-   Diyarbakır da Televizyon müdürlüğünde keyfi görevlendirmeler personel arasında huzursuzluk yaratmakta, Kimine bir günlük görev verilip, git dön denilirken kimine ardı ardına 4 görev yönlendiriliyor. İzinler konusunda adam kayırma kimi yasal iznini bitirip, mazeret izni kullanırken kimi de yasal izinlerini almakta sorun yaşıyor.
15-   Tayinler taraflı ve ayrım gözeterek yapıldığı iddi edilmekte olup, konu üzerinde inceleme yapılması,
16-   Antalya TRT de Servis sorunu halen devam etmekte servis sorununun çözülmesi,
17-   Genel Anlamda gece yayına giren bazı personele ulaşım gideri ödenirken aynı yayında görevli bir başka personele ödenmemekte,
18-   Şoförler, Haber ve diğerleri diye ayrılarak, Habere dahi gitseler birlikte görev yaptıkları yayın personeli veya habere giden personelin almış olduğu ek ödemelerden faydalandırılmamakta,
19-   Koruyucu gıda yardımları kurumun içerisinde ayrışmaya sebebiyet vermekte, Koruyucu gıdanın tüm personele eşit bir şekilde verilmesi ayrıca koruyucu gıdanın torba torba dağıtılması yerine ücretinin maaşlara “Koruyucu gıda” altında yansıtılarak personelin kendi vücut sağlığını kendi iradesine bırakmak daha uygun olacağı mütalaa edilmektedir.
20-   Teknik lise mezunlarına teknisyenlik sınavı açılması,
 
Taleplerimiz TRT’nin Kurumsal yapısını ve personelin çalışma alanında karşılaştığı sorunları içermekte olup, Sendikamızın üzerinde bulunan sorumlulukları gereğince TRT Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir.
Tüm sorunların takipçisi olduğumuzu, kısa sürede çözüme ulaştırılacağı hususunda TRT Genel Müdürlüğü Yönetimine inancımızı sürdürmekteyiz.
Saygılarımızla…
 
Türk Haber Sen
Yönetim Kurulu