SINIRLAMA DEĞİL, BOŞ KADRO VAR İKEN;
BAŞARI PUANINI GEÇEN TÜM PERSONELİN ATANMASI GEREKMEKTEDİR.
 
Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 15. Maddesinin (c  ) bendinde “yazılı sınav, yüz puan üzerinden değerlendirilir, yazılı sınavda başarı puanı en az 70 ‘tir denilmektedir.
Ancak PTT Genel Müdürlüğüne bağlı tüm işyerlerimizde  700 e yakın boş şef kadrosu olduğu bilinmektedir.
Buna göre önceden belirlenen sayıda işyerlerinin boş şef kadrolarına atamaların yapılacağı bildirilmesine rağmen, 21.12.2013 tarihinde yapılan memur sınavında ilan edilen 500 kişi yerine başarı puanını aşan 740 kişinin tamamının 08.01.2014 tarih ve 15 sayılı yönetim kurulu kararı ile atamalarının yapıldığı gerçeğide göz önüne alınarak tüm işyerlerimizdeki boş şef kadrosu doldurulana kadar başarı puanını geçmiş şef adaylarının atamalarının yapılması gerekmektedir.
 
Bu konudaki Genel Müdürlüğe yapmış olduğumuz talep yazımız ektedir.
İlgili personele duyurulur.
 
Sorumlu sendikal anlayışımızla Hak eden tüm Kamu Çalışanlarının sendikası….
 
 
TÜRK HABER SEN