Türk Haber-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, Genel Başkan Sedat Yılmaz başkanlığında, PTT Genel Müdürü Sayın Harun Maden ile 5 Şubat günü bir araya gelerek, Kurum çalışanlarının sorunlarını masaya yatırdı.
Toplantıda,  PTT çalışanlarının Kurumdan beklentileri ve hizmet üretirken karşılaştıkları güçlükler dile getirildi, çözüm yolları tartışıldı. Sendikamız Yönetim Kurulu olarak; Özellikle Müdür ve vekillerinin temsil ödeneğindeki farklılıklar, norm çalışmaları, PTT şubelerinde yaşanan güvenlik ve hizmet kaynaklı sorunları, cihet kodlamalarına ilişkin talepler, veznedarların yaşadığı sıkıntılar, deneme süresinde İdari Hizmet Sözleşmeli personele fazla mesai ödenmemesi, İHS’li statüde çalışan personelin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yer alan kanuna aykırı maddelerin çıkarılması, yine İHS’li personelin önceki hizmetlerinin yıllık izinlerde sayılması, İHS lilere ek ödeme, dört yıllık yüksekokul mezunu dağıtıcıların memur kadrolarına atanma talepleri, vekâleten yürütülen görevlerin tamamı için sınav açılması, geçici görevlendirmeler,  yeni personel alımı, performans ücreti ve başarı değerlendirmelerindeki baskılar, adam kayırma, araç gereç eksikliği ve kalitesizliği, dağıtım ve dağıtıcı personelin yaşadığı sorunlar, yıllık izinlerde yaşanan aksaklıklar, cumartesi çalışma, toplu taşım kartı, sağlık yardım sandığı gibi personelimizi ilgilendiren pek konuyu gündeme taşıyarak, sorunların çözümü noktasındaki talepleri dile getirdik.
Bahsedilen konuların tamamının hem personelin hem de kurumun lehine getirisinin olacağı, PTT’nin kuruluş amacına aykırı uygulamaların hizmetleri aksattığını belirterek bu sorunların, Sendikamızın bizzat alanda yaptığı çalışmalar sonucunda tespit edildiğini ifade ettik. Sayın Harun Maden’in inisiyatif kullanması halinde bütün sorunların bir hafta içerisinde son bulacağını özellikle vurguladık.
PTT Genel Müdürü sayın Maden sorunlar ve çözüm önerilerimizin ardından; deneme sürecinde fazla mesai ücreti ödenmeyen İdari Hizmet Sözleşmeli personele bu haklarının ödenmesi, en kısa sürede vekâleten yürütülen görevler için sınav açılması, performans ödemelerine ilişkin olarak Sendikamızın önerileri çerçevesinde zaman içinde düzenlemelere gidileceğini, (Sendikamızın iptal davası devam etmektedir) dağıtıcı personele sınırsız seyahat hakkı tanıyan seyahat kartı verilmesi konularında en kısa sürede taleplerimizin karşılanacağını ifade etmiştir.
bazı konuları birebir inceleyeceğini ifade ederken, Mutabık kalamadığımız ve PTT’deki mücadelemizin ana konularını teşkil eden hususlarda da ısrarcı olduğumuzun, sonuç alıncaya kadar her türlü yasal yollara başvuracağımızın bilinmesini istiyoruz.
Çalışanlarımızdan, işyerlerinde yaşadıkları her türlü sorunu, mevzuata uygun olmayan her türlü uygulama ve girişimi Sendikamızın bilgi@turkhabersen.org.tr adresine bizzat iletmelerini, sorunlara ilişkin olarak kamuoyu oluşturmamızda son derece faydalı olacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.     
Türk haber-Sen olarak, PTT’de daha etkili hizmet üretebilmek, çalışanlarımız üzerinde oluşan baskıyı yok ederek çağın gereklerine uygun bir çalışma ortamı oluşturmak ve PTT çalışanlarının İdari Hizmet Sözleşmesi gibi belirsiz ve güvencesiz bir istihdam modeline teslim olmasını engellemek adına Sayın Harun Maden’e ilettiğimiz bütün taleplerin takipçisi olmaya devam edeceğiz.