ULAŞTIRMA ve DENİZCİLİK BAKANI
Sayın Ahmet ARSLAN’ı Makamında ziyaret ettik.
 
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanımız İsmail KONCUK Başkanlığında Türk Haber – Sen Genel Başkanımız Sedat YILMAZ  ve Türk Ulaşım – Sen Genel Başkanımız Şerafeddin DENİZ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet ARSLAN’ı Makamında ziyaret ettik.
Kısa süre önce 52 yaşında kardeşini kaybeden UHD Bakanımıza Türkiye Kamu-Sen heyeti olarak başsağlığı dileklerimizi ilettik.
 
Türkiye kamu-Sen Genel Başkanımız Sayın İsmail KONCUK’un konuşmalarından sonra hizmet kollarımıza bağlı bakanlık olması münasebetiyle Türk Haber – Sen adına söz alan Genel Başkanımız Sedat YILMAZ  üç önemli başlık başta olmak üzere  PTT çalışanlarımızın beklentilerini dile getirerek,
 
PTT Genel Müdürlüğünde 2012 yılına kadar periyodik olarak yönetim kurulu kararıyla yapılan 5 yılını tamamlamış, 4 yıllık yüksek okul mezunlarının istekleri  durumunda memur ünvanına atamaları yapılırken,  yeni bir yönetmelikle sınava tabi tutulduğu, halbuki anılan personelin zaten GİH statüsünde olması nedeniyle memurun yeniden memur sınavına tabi tutulamayacağı mahkeme kararıyla da sabitlenmiş olup, bu konuda ne sınav açılmış, ne de atama yapılmış askıda kalarak birçok arkadaşımız mağdur olmuştur. 
 PTT bünyesinde yalnızca 1678 kişinin bu konuda mağduriyeti  devam etmektedir. Yine bu arkadaşlarımız Sayın başbakanımızın bakanlık dönemindeki sözüne  istinaden  beklentilerinin sonuçlanmasını beklemektedirler. 
Diğer bir konu yine bu konu ile bağlantılı olsa da PTT genel Müdürlüğüne bundan böyle açıktan alınacak personelin Dağıtıcı olarak alınması, dağıtım ve posta birimlerini öğrendikten sonra memur  boş pozisyonlarının buralardan sırası gelenle doldurulmasıdır. Bun şekilde dağıtıcı olarak kuruma giren PTT çalışanının unvan almasının önü kesilmemiş, ayrıca ileride alacağı yönetici ünvanında da dağıtım birimlerinin temelini bilerek  tecrübeli birer yönetici olabilirler. 
Bir başka konu Posta dağıtıcılarımızın 55 yaşında res’en emekli olmalarının sebebi işinin ağır olmasıdır. Tabiri caiz ise “benim işim ağır, bu işi 55 yaşından yaşlı kişiler yapamaz” denilmekte ise ağır işi yapan personelin yıprandığının bir itirafıdır. Dolayısıyla ağır işte yıpranan arkadaşlarımızın yıpranma hakkı olan fiili hizmet zammının tekrar geri verilmesidir. Bu konuda Türk Haber-Sen olarak ilgili personelden 8.000 (sekizbin) imzalı talep dilekçesi toplanmış olup, sizlere takdim edecekken, ülkemizde yaşanan hain kalkışma meydana gelmiş, ülkemizin bu kadar sorunu içerisinde dilekçelerin işleme konulması gündeme getirilmemiştir. Sayın Bakanım özellikle bu konuda da hak sahiplerinin hakkının verilmesi için desteklerinizi bekliyoruz diyerek, 
Daha sonra farklı statüde çalışan arkadaşlarımızın ve ücret farklılıklarının kurum içi çalışma barışını bozduğu, bunun da performansa olumsuz yansıdığı konuları iletilmiştir.
 
Bakanımız Sayın Ahmet ARSLAN bu konuda çok personelin talepte bulunduğu, dağıtım birimlerinin boşaltılması durumunda dağıtımda aksamalar olacağı hususunda görüş beyan etmiş ise de, “kurum aidiyetini bilen, artık tam manasıyla PTT ci olmuş bu arkadaşlarımızın boş memur normunu doldurması ile açıktan alınacak personelle dağıtımdaki eksikliler anında doldurulabilir”  talebimiz ile notunu alarak çalışma yapacağını  ifade etmiştir. Ayrıca yıpranma konusunda ve diğer konularda da notunu alarak ilgileneceğini belirtmiştir. 
 
Türk haber – Sen olarak her zaman bireysel değil, kitlesel ve hak taleplerimiz olmuştur. 
Sayın bakanımıza da ilettiğimiz konular hakkındaki ilgileri ve destekleri  için şimdiden teşekkür ettiğimizi ve sonuca ulaşması hususunda takipçi kalacağımızı ifade ederiz.
 
 
Yönetim Kurulu adına
Sedat YILMAZ
Türk Haber – Sen
Genel Başkanı