ADAM BUL DEVRİ SONA ERMELİ….
Sendikamızca Kamu çalışanlarımızın ve üyelerimizin sorunları, çalışma şartlarının yerinde incelenmesi bağlamında yapılan teşkilat ziyaretlerimizde, hizmet üreten PTT Personelinin hemen hemen tamamının başlıca sorunu yıllık izinlerin kullanılamaması veya kullanma sorunu olarak tespit edilmiştir.
Yaptığımız istişarelerde personelin tamamına yakını ya hiç izin kullanamadığını yada çok zorunlu oldukları zamanlarda dilenci durumuna düşerek yalvar yakar birkaç gün kullanabildiğini ifade ederek, izin kullanma şartlarını ise kendilerinin sağladığını ifade etmişlerdir.
Özellikle Dağıtım hizmeti veren personelden izine çıkacak olan yöneticisinin “yerine adam bul” demesi üzerine izin kağıdını imzalatmadan önce izin kağıdının arkasına kendisine ait cihetin kim tarafından yapılacağını ve cihetin dağıtımını yapacak personelden “sen git ben hallederim” anlamında taahhüt imzası alınması zorunluluğu getirilmiş, yönetici sorumluluğunu personele yıkmış, personel arasında “sen benim işimi yaptın/yapmadın” ayrışmasına sebebiyet vererek işyeri huzurunun bozulmasına kadar gitmektedir.
İzine çıkan personelin üzerine evrak zimmeti yapılarak, görevde olmadığı günlerin hesabı sorulmakta disiplin cezaları ile baskı yapılmaktadır.
PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü ile yaptığımız şifai görüşmeler de izinlerin kullanılması hususunda defalarca genelge çıkarıldığını, yerel anlamda yaşanan sıkıntıların yerel yönetimler tarafından çıkarıldığını bilgilerinin olmadığını ifade ederek 2014 yılında yeniden bir genelge çıkarılmış,
Genelge aşağıda ek olarak verilmiştir.
Kamu çalışanlarımızın Anayasal hakları olan yıllık ve haftalık izinleri ile ilgili herhangi ilave bir taahhüt imzalamasına gerek olmadığı, haklarını tüm personel arasında yapılacak yıllık izin kullanım cetveline göre kullanacaklarını bilmeleri,
Aksi durumla karşılaşılması durumunda sendikamıza müracaat etmelerini önemle rica eder.
Çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
Türk Haber Sen
Yönetim Kurulu