Bilindiği üzere; PTT Muhasebe Dairesi Başkanlığının 07.11.2018 Tarihli ve 4283 sayılı Tebliği ile; yıllık izin, sıhhi izin, mazeret izini, sendikal vb. sebeplerle fiili olarak işbaşında geçmeyen sürelerin haftalık 40 saatin hesaplanmasında dikkate alınmayacağı karar altına alınmıştır.

Sendikamız Türk Haber-Sen; Tebliğ’in çalışanlar ve sendikal bakımdan aykırılıklar içerdiği bu nedenle; belirtilen mağduriyetin, ivedi olarak düzeltilmesi gerektiği inancı ile dava yoluna başvurmadan önce sorumlu sendikacılık örneği göstererek PTT nezdinde yazılı ve şifahi girişimlerde bulunmuştur. 

Nihayetinde bu gün itibariyle;  PTT yetkilileri ile yapılan görüşmede konu ciddiyetle ele alınmış,Sendikamız Türk Haber-Sen’in yıllık izin, sendikal izin, sıhhi izin, mazeret izini sürelerinin de zorunlu izin niteliği taşıdığı, belirtilen sürelerin fazla mesai hesaplanmasında dikkate alınması gerektiği hususundaki ısrarlı talepleri sonucu, İnsan Kaynakları Dairesinin de katkıları ile, konu hakkında olumlu bir görüş ortaya çıkmıştır. Önümüzdeki hafta yapılacak toplantı sonucunda, konu nihai olarak karara bağlanacaktır.  Farklı bir durumun ortaya çıkması halinde Sendikamızca dava açılacak olup dava dilekçesi ektedir.

Yapılan toplantıda olumlu görüşlerini yansıtan tüm PTT yetkililerine teşekkür ediyoruz.