04.11.2019-31.12.2019 tarihleri arasında Dağıtım Seferberliği ilan edilmiştir.

PTT A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından; marka değeri yüksek ve yoğun gönderi trafiği bulunan firmalarla imzalanan sözleşmeler ve mevcut sözleşmeli müşterilerinizin gönderilerinde meydana gelen artış nedeniyle posta-kargo dağıtım hizmetlerinin daha kaliteli verilebilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması son derece önem teşkil ettiği, devir oranlarına bakıldığında dağıtım performansınızın istenilen seviyelerde olmadığı, devir oranlarının gün geçtikçe arttığı, kargo gönderileri başta olmak üzere kayıtlı kayıtsız tüm gönderilerde yığılmalar olduğu, bu durumun da müşteri memnuniyetsizliğine bağlı olarak müşteri kaybına ve Şirketiniz imajının zedelenmesine yol açacağı kaçınılmaz olduğundan ilave bazı tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğundan bahisle,  04.11.2019-31.12.2019 tarihleri arasında Dağıtım Seferberliği ilan edilmiştir.

Öncelikli olarak bilinmesi gereken aksaklık olarak addedilen yukarıdaki hususların sorumluluğu ilgili personele yüklenemez,  terminolojik olarak hangi anlama geldiği çok açık olan seferberlik kavramının aynı ideal üzerine tüm imkanların kullanılarak çözüm üretilmesi olduğu açıktır.   Bu minvalde kurumsal içerisinde yapılan tüm iş ve işlemlerin plan dahilinde yapılması, sonuçların önceden öngörülmesi gereklilik arz etmektedir.  Oysa ki;

Türkiye genelinde bütün Başmüdürlüklerin devirli çalıştığı bilinmekte olup, bunun nedenlerinin başlangıcında alana çıkarılarak daha fazla kargo ve posta sözleşme yapılmakta olduğu, bunun yanında sözleşmelerden oluşan yoğunluktan işlem hacminin bir önceki yıla göre % 100 artış olduğu bilinmektedir.  Sözleşmeler yapılırken muhasebat maliye hesabı yapılmadan yani kar-zarar oranları hesap edilmeden yapılan anlaşmalar ile gönderi adedin iki katı artmasına rağmen kar oranının o kadar artmadığı görülmektedir. 

3 yıl önce yapılan anlaşma gereği kargo nakli yapan araçların bu günkü kargo yoğunluğunu kaldıracak kapasitede olmadığı daha fazla ve taşıma kapasitesi yüksek araçların bir an önce alınmasını sağlayacak ihalelere gidilmediği,

Mevcut PİM, PİDM, Merkez Müdürlükleri ve kabul yapan şube binalarının fiziki mekan olarak  bu işlemlere yeterli cevap vermediği,  kargoların fiziki mekanların darlığından gelişi güzel konulması gelen müşteriler nezdinde olumsuz görüşlere ve hatta kuruma karşı itici bir tutum içerisine girmelerine sebep olduğu,

Zaten PTT Genel Müdürlüğü bünyesindeki mevcut personel ile olağan üstü çalışma temposuyla çalışılmasına rağmen bunun üzerine bir kat daha yoğun gönderi trafiği yüklenmesiyle, buna paralel olarak birçok yerde norm eksiği ile çalışıldığı halde yeni yönetmelik hazırlanıp personel alımı yapılmadığı tüm kamuoyunca bilinmektedir.

  Tüm bu durumlara, gerekli planlama ve koordinasyon,  eleman, araç vs eksikliğine rağmen,  bir anda seferberlik ilan ettim demenin mantık ve izahını anlamak, Değerli PTT çalışanlarına anlatmak mümkün değildir. Türk Haber-Sen olarak biliyoruz ki; PTT çalışanları uzun bir süredir OLAĞANÜSTÜ ŞARTLARDA BÜYÜK ÖZVERİ İÇERİSİNDE ZATEN SEFERBERLİK HALİNDEDİR. KURUM YÖNETCİLERİNİN BU DURUMU BİLMEMELERİ ABESLE İŞTİGALDİR.