Yükümlü bulundukları kamu vazifelerini yerine getiren TRT personelimize gösterilen, kimsenin arzu etmediği, tavır ve muameleyi esefle karşılamaktayız.

Kamu malı ve devlet memurlarının hedef gösterilmesi konusunda endişe duymaktayız. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından görevlendirilen naklen yayın ekibimizin, artık münferit olmaktan çıkan defa ile, agresif hareketlere maruz kalması; sendika üyelerimiz ve kurum çalışanlarının kalbinde olumsuz hissiyat yaratmaktadır. Personelimizin, arzu edilmeyen muamele ile karşılaştıkları anlar, aslında, siyasi parti mitingleridir ve bu mitinglerin yayınlanması için hazır bulunmaktadırlar. TRT'nin yayın içeriği ile ilgili devlet memurunun sorumlu tutularak tepki alması ve kamu malına zarar girişimleri akl-ı selim karinesi kabul edilemez. Bu konuda siyasi liderlerin dikkat ve ihtimam göstermelerini istirham ederiz.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.