23.07.2019 tarihinde yayınlanıp yürürlüğe giren Mali Sorumluluk ve Kasa İşlemleri Prosedürü ile yürürlükten kaldırılan Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Mali sorumluluk ve Ve Kasa İşlemleri Yönergesi ile prosedürde sayılan mali sorumlu personel listesi 23 maddeden oluşmaktayken 9 maddeye düşürülerek kazanılmış haklar hiçe sayılmış ilgili personel hukuka aykırı bir şekilde mağdur edilmiştir.