Her konuda olduğu gibi üyelerinin hak ve menfaatlerinin takipçisi olan Türk Haber-Sen; PTT A.Ş’nin “Fazla Çalışma Saati Hesaplaması” konulu Genel Yazısında yer alan; “ haftalık 40 saati aşan çalışma sürelerinin hesabında “yıllık izin, sıhhi izin, mazeret izini, sendikal izin ve benzeri” izin sürelerinin dikkate alınmayacağına” dair ibarenin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açmış, Danıştay 12. Dairesi konu ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Dava dosyalarını incelemek için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız...