DANIŞTAY: Performans Puanı Düşük Olanlar Hakkında Disiplin Soruşturması Yapılmaz.


DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU PERFORMANSI DÜŞÜK OLANLARIN SORUŞTURULMASINA DAİR USUL VE ESASLARIN YÜRÜRLÜĞÜNÜ DURDURDU
Bilindiği üzere; PTT AŞ  Yönetim Kurulu’nun 05/08/2016 Tarihli ve 224 sayılı karar ile, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Performans  Değerlendirme Yönetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar yayımlanmıştı. Bunun üzerine sendikamız belirtilen usul ve esasların hukuka aykırılığı konusunda Danıştay’da yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açmıştı.
Danıştay 2. ve 12. Dairesi müşterek kurulunca yürütmeyi durdurma talebimiz hakkında kısmen ret kararı verdi. Ardından konu Sendikamız Türk Haber-Sen tarafından itirazen Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na götürüldü.

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu vermiş olduğu kararda; 16. Maddenin çeşitli fıkraları ile düzenlenen performans puanının düşük olması nedeniyle doğrudan “kasıtlı olarak verilen emri ve görevleri tam ve zamanında yapmamak” veya “yapılan uyarılara rağmen ehliyet ve kifayetsizliğe devam etmek” fiillerini işlediği kabul edilerek haklarında soruşturma açılmasına imkan veren düzenlemelerin yürütmesini durdurdu.

Dava dilekçemizde de açıklandığı üzere; kamu hukuku ağır basan ve somut olarak, ilgili kanunların disiplin hükümlerinde, tahdidi olarak sayılan fiillere rağmen performans puanının düşük olması” kasten bir görevin yerine getirilmemesi ile bağdaştırılarak, kanunda yer almayan bir fiil vücuda getirilmiş ve bu fiili ilgili personelin soruşturulması imkanı getirilmiştir.

KARAR ÇALIŞANLAR ADINA MEMNUNİYET VERCİDİR
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun verdiği karar memnuniyet vericidir ve PTT çalışanları tarafından sevinçle karşılanmıştır.
‘’Usul ve Esaslar’’adı altında düzenlenen, personelin etkinlik ve verimliliğini toplamda kurumun başarısını, üretkenliğini arttıracak performans düzenlemesinde hukuka aykırı hükümlerine yer verilmesinin çalışma hayatına dair tüm evrensel ilkelere aykırıdır.
Bu gerçeğe rağmen, performans puanının kime göre neye göre düşük tespit edildiğini belirleyen somut kriterlerin mevcut olmadığı bir ortamda, yoğun iş yükü ile karşı karşıya kalan personelin, kasten sayılamayacak işe ilişkin hususlar gerekçe gösterilerek,  bir de ceza alacağım korkusu içerisinde bırakılması etkin ve verimli kamu hizmeti anlayışı ile bağdaşmamaktadır.
Sendikamız Türk Haber-Sen; alınan bu yürütmeyi durdurma kararı ile, haksızlığa dur demiş, çalışanlara sahip çıkmıştır ve çalışanların haklarını koruma noktasında üzerine düşeni yapma ve en ileriye götürme noktasında gereğini yapma azmi ve kararındadır.
Bu vesile ile tüm çalışanlarımıza sesleniyoruz.
Gelin ilkeli, kararlı ve cesur sendikacılığın tek adresi Türk Haber-Sen çatısı altında birlikte mücadele edelim.
Destek sizden mücadele ve kazanım elde etmek Türk Haber-Sen’den.
 
Türk Haber-Sen Genel Merkezi