Yaşanan ekonomik gelişmeler karşısında memur ve emeklilerimizin kayıplarının telafisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Türkiye’nin dört bir yanından ek zam verilmesi talebimizi içeren mektuplar gönderdik.

 Başkent Ankara’da, başta Genel Başkanımız Önder Kahveci, bağlı sendikalarımızın Genel Başkanları, Genel Merkez Yöneticilerimiz, Şube Başkanlarımız ve çok sayıda kamu çalışanın katıldığı etkinliğimiz  Kızılay PTT önünde gerçekleşti.

Mektupların postaya verilmesinin ardından basına açıklamalarda bulunan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Enflasyonun toplumsal boyuttaki en olumsuz etkileri hiç kuşkusuz dar ve sabit gelirliler üzerinde görülmektedir. Bugün artık memur ve emeklilerimiz  alışveriş yapamaz, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelmiştir” dedi.

“Bütün bu gerçekler ışığında; kamu görevlilerinin mağduriyetini gidermek, enflasyona yenik düşen, temel ve vazgeçilmez harcamalar karşısında eriyen maaşlarını telafi etmek ve kamu görevlilerinin alım gücünü  yükseltmek zaruri bir hal almıştır” diyen Genel Başkan Kahveci, “2019 yılı maaş artış oranlarının Yeni Ekonomi Programı’nda belirlenen hedeflere göre revize edildikten sonra memur ve emeklilere ek zam yapılması için gerekli girişimler bir an önce yapılmalıdır” dedi.


Kamu çalışanlarına verilecek ek zam piyasalara can suyu olacaktır” diyen Genel Başkan Önder Kahveci, “Toplu sözleşme masasında buçuk zamma imza atan yetkili konfederasyon attığı imzanın altında kalmıştır” dedi.

Genel Başkanımız Önder Kahveci yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

 “Sayın Cumhurbaşkanım,

 Malumları olduğu üzere, 2018 ve 2019 yıllarında memur ve memur emeklilerine yapılacak maaş zamlarının belirlendiği toplu sözleşme görüşmeleri, 2017 yılının ağustos ayında gerçekleştirilmiş ve mutabakatla sonuçlanmıştır. Yetkili konfederasyon ve kamu işveren temsilcileri arasında imzalanan toplu sözleşme hükümlerine göre kamu görevlileri il emeklilerin maaşlarına 2018 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 4, ikinci altı aylık dönemi için yüzde 3,5 olmak üzere kümülatif yüzde 7,6; 2019 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 4 ikinci altı aylık dönemi için yüzde 5 olmak üzere kümülatif yüzde 9,2 artış yapılmas kararlaştırılmıştır. Toplu sözleşmeye göre dönemler halinde yapılan maaş zamlarının anıla dönemde gerçekleşen enflasyonun altında kalması durumunda aradaki farkın maaşlar yansıtılması hükme bağlanmıştır.   

Ancak 2018 yılı başından itibaren yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde enflasyonyüksek oranlı artışlar görülmüş, memur ve emeklilerin maaşları reel olarak değe kaybederken alım gücünde büyük düşüşler yaşanmıştır. Öyle ki, 2017 ve 2018 ekim aylar dikkate alındığında yıllık enflasyon yüzde 25,24; 2018 yılının ilk on ayı dikkate alındığında is yüzde 22,5 olmuştur. Bu süre zarfında ocak ayında 2017 yılına ilişkin yüzde 1,69 ve temmu ayında yılın ilk altı ayına ilişkin yüzde 5,15’lik enflasyon farkı da eklenerek yapıla hesaplamada memur ve emekli maaşlarının yıllık yüzde 14,8 arttığı görülmektedir. Dolayısıyla kamu görevlilerinin ve emeklilerin maaşları, enflasyon karşısında bir yılda yüzd 10,4 değer kaybına uğramıştır. Yılın ilk on ayı itibarı ile hesaplandığında ise kam görevlilerinin alım gücünün yüzde 9,5 düştüğü ortaya çıkmaktadır.  Bu gelişmelere parale olarak geçtiğimiz yıl 5.336,22 TL olan dört kişilik ailenin aylık zorunlu harcama tutarı, bu yı tam 854,82 TL artış göstermiş ve 6.191,04 TL’ye ulaşmışken 2.977,67 TL olan ortalam memur maaşı 441,65 TL zamlanmış ve 3.419,32 TL olmuştur.  Başka bir ifadeyle enflasyo farkı ödemesi de yapılmasına rağmen maaşlardaki erime ve alım gücündeki kayıp deva etmiş ve ortalama bir memurun alım gücü, bir yıl içinde aylık 413,17 TL azalmıştır.

Tüketici fiyatlarındaki bu yükseliş yüzde 45’e ulaşan toptan fiyatlardaki artışla birlikte değerlendirildiğinde ekonomide her şey yolunda gitse bile uzunca bir süre daha fiyatların pahalanacağını, alım gücündeki düşüşün süreceğini göstermektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda 2018 yılsonu enflasyon hedefi yüzde 20,8; 2019 yılsonu hedefi ise yüzde 15,9 olarak belirlenmişken kamu görevlilerine 2018 yılının tamamı için enflasyon farkı dahil yüzde 13 maaş zammı yapılmış, 2019 yılı için ise yüzde 9,2’lik bir artış öngörülmüştür. Dolayısıyla memur maaşları resmi rakamlara göre bu yıl en az yüzde 7,8 eriyecek, 2019 yılında da hedeflenen enflasyona ulaşılsa bile, maaşlarda yüzde 6,7’lik bir reel düşüş olacaktır. Her ne kadar dönem sonları itibarı ile maaşlara enflasyon farkı eklense de bu ödemenin geriye dönük olarak yaşanan kayıpları karşılamadığı, yalnızca anlık bir enflasyon düzeltmesi olduğu ve dönem içinde maaşların sürekli eridiği açıktır. Yüzde 15,9 olarak değiştirilen enflasyon hedefi dikkate alındığında 2019 yılı için memur ve emekli maaşlarına yapılması planlanan maaş zamlarının, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı’nda yeni hedefe göre revize edilmesi de bir gerekliliktir.

Enflasyonun toplumsal boyuttaki en olumsuz etkileri hiç kuşkusuz dar ve sabit gelirliler üzerinde görülmektedir. Bugün artık memur ve emeklilerimiz alışveriş yapamaz, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelmiştir. Ülkedeki gelir dağılımında adaletin sağlanmas için en önemli araçlardan bir tanesi benimsenen ücret politikalarıdır. Gelişmeler karşısınd ürünlerin fiyatına fahiş oranlarda zam gelirken maaşların yalnızca enflasyona endeksli olara düzenlenmesi, gelir dağılımını bozacak, ekonomik olumsuzlukların yükünü yalnızca çalışa kesime yükleyecek bir etken olacaktır. Bu çerçevede toplu sözleşme görüşmelerind enflasyona endeksli maaş artış tekliflerinden vazgeçilmesi, gerçekleşen enflasyon, yoksullu sınırı, büyüme ve refah payının temel alındığı bir maaş artış sisteminin geliştirilmes lüzumludur.   

 Bütün bu gerçekler ışığında; kamu görevlilerinin mağduriyetini gidermek, enflasyona yenik düşen, temel ve vazgeçilmez harcamalar karşısında eriyen maaşlarını telafi etmek ve kamu görevlilerinin alım gücünü   yükseltmek amacıyla 2019 yılı maaş artış oranlarının Yeni Ekonomi Programı’nda belirlenen hedeflere göre revize edildikten sonra memur ve emeklilere ek zam yapılması için gerekli girişimlerde bulunmanız hususunu saygılarımla arz ederim”.