Demokratik rejimlerin aslî unsurlarından olan sendikalar, çalışma hayatının şekillenmesinde ve çalışanların hak ve hukuklarının korunmasında etkin bir rol oynamaktadırlar.

Dünyada ilk olarak işçi örgütlenmesi şeklinde tezahür eden sendikalar, insan haklarında kat edilen mesafeyle paralel olarak, zamanla memurlar için de kurulabilmiştir. Türkiye’nin en köklü memur sendikaları konfederasyonu olma özelliğine sahip Türkiye Kamu-Sen, kurulduğu 1992 yılından beri memur sendikacılığında öncülük misyonunu ifa etmektedir. Nitekim 2004 yılından bu yana gerçekleştirilen toplu görüşmelerde temsil yetkisini haiz bulunduğu hizmet kolları layıkıyla temsil edilmiştir. Özellikle 2010 yılına kadar toplu görüşmelerde on bir hizmet kolu itibariyle temsil yetkisinde liderlik Türkiye Kamu-Sen’in uhdesinde kalmıştır.

Kamu görevlilerinin sendika üyeliği konusunda ihtiyatlı bir yaklaşım sergilediği gözlerden kaçmamaktadır. Bu ihtiyatlı yaklaşımın 2002 yılından günümüze belirli bir ölçüde esnediği söylenebilir. Tüm kamu görevlileri içinde sendika üyesi olan kamu görevlilerinin oranı 2002 yılında %47.95 iken bu oran 2017 yılında %69.27’ye yükselmiştir. Sendikalaşma konusunda yaşanan oransal bu artışın yanı sıra 2002’de 650.770 olan sendika üye sayısının 2017’de 1.684.323’e ulaştığı anlaşılmaktadır. Türkiye Kamu-Sen’in 2002 yılında 329.065 üye sayısı varken, 2017 yılı itibariyle bu sayı 395.250’ye çıkmıştır.

Rakamları dili, Türkiye Kamu-Sen cephesinde üye artışı olduğunu ifade etmekle birlikte söz konusu artışla yetinmeyerek çalışmalarımızı üye kazanımı noktasında yaratıcı icraatlarımızla birleştirmekle yükümlüyüz. Tarihî öncü misyonumuzun rehberliğinde, gündem belirleyerek, inisiyatif alarak kamu görevlilerinin çalışma hayatlarındaki sorunlara dönük dişe dokunur çözümler üretmeliyiz. Sorumluluklarımızın farkında oluşumuzun ilk kanıtı, Türkiye Kamu-Sen üst çatısı altında faaliyet yürüten on bir hizmet kolunu temsil eden federasyonlarımızın kendi içlerinde ve topyekûn Türkiye Kamu-Sen mensubiyetinde birlik ve beraberliğin muhafazasını temin etmek olacaktır. Bütünlük içinde kenetlenen Türkiye Kamu-Sen ailesi, ilke ve ülküleriyle somut hedeflere doğru koşar adım gidecektir.

Türkiye Kamu-Sen camiasının basın, yayın ve iletişim hizmet kolunda faaliyet gösteren teşkilâtı olan Türk Haber-Sen, oldukça dinamik ve çok hızlı değişen teknoloji ve dünya gündemi ile meşguliyet halindeki hizmetlerde çalışan kamu görevlilerinin adresidir. Ülkemizin seçkin ve köklü kurum ve kuruluşlarından PTT, TRT, BTK, RTÜK VE BYGM çalışanlarının çatı örgütü olan Türk-Haber-Sen, 2012 yılına kadar da ilgili hizmet kolunda yetkili sendika konumunda bulunmuştur. Rakamsal ve oransal kayıplara karşın Türk Haber-Sen, tüm yaşananların ardından artık yeni bir döneme girmiştir. Yeni dönem, dinamizmden yoksun görüntünün silineceği, sonuç alıcı ve hizmet odaklı hamlelerin sergileneceği performansa tanıklık edecektir. Türk Haber-Sen’in sistematik bir çalışma ile derlenip toparlanma, silkinerek kendine gelme ve atılım seferberliğini başlatma zamanı gelip çatmıştır. Birlik ve beraberliği pekiştirecek, aidiyet duygu ve şuurunu kuvvetlendirecek bir yönetim anlayışını hâkim kılacak emin adımların atılmasıyla yeni dönem farklılığını hissettirecektir.

Türkiye Kamu-Sen, kamu görevlilerin hak ve çıkarlarını koruyup gözetmekle sınırlanamayacak bir misyon ve vizyon üstlenmiştir. Türk milletinin ve Türk devletinin birlik, beraberlik ve bekasına dair alınan tavır, Türkiye Kamu-Sen’in var oluş sebebini teşkil etmektedir. Bu nedenle, özgül ağırlığı da hesaba katıldığında, Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikaların bir olması, iri olması ve diri olması bir mecburiyettir. Mecburiyeti içselleştiren bir şuurla Türk Haber-Sen’i ve Türkiye Kamu-Sen’i tüm üyeleriyle birlikte hak ettiği zirvelere taşımak boynumuzun borcudur.  

Yücel KAZANCIOĞLU

      Genel Başkan