WhatsApp Image 2020-05-08 at 12.48.14.jp

08-05-2020

Genel Başkan Yücel KAZANCIOĞLU PTT çalışanları için gündeme dair açıklamalarda bulundu.

 

YA TUTARSA

Bilindiği üzere; COVİD 19 olarak ifade edilen virüs salgını tüm dünyayı ve ülkemizi etkilemiş, halk sağlığının korunması ile birlikte, kamu hizmetinin de aksamadan yürütülmesi mutlak bir hal almıştır. Belirtilen zorlu şartlar içerisinde; kamu görevlilerimiz bu görevlerini sorumluluk içerisinde layıkıyla yerine getirmiş ve kamuoyunun takdirini kazanmıştır. Virüs salgını ile birlikte; bazı meslek gruplarının önemi ön plana çıkmıştır. PTT Çalışanları da bu meslek gruplarından biridir. Virüs salgını, birçok alanda olduğu gibi, PTT dağıtıcılarının sorunlarının da acil çözümünü ve çalışanların motivasyonu bakımından bir takım ilave kazanımların sağlanması gerektiği sonucunu ortaya koymuştur.

Kuşkusuz ki; PTT çalışanlarının sorunu ne bu günün sorunudur, ne de çözüme ulaştığı iddia edilen konularla PTT sorunları bitmiştir. Sendikamız, kurum çalışanlarının sorunlarını bildiği gibi, sadece sorunları çözmenin sendikacılık olmadığını, yeni kazanımlarla çalışanları hak ettikleri seviyeye ulaştırmak gerektiğini bilmektedir.

Yaşanan süreçte, PTT Çalışanlarının karşı karşıya kaldığı riskler, çözülmesi gereken sorunlar bakımından birçok sivil toplum örgütü, dernek, sendika elinden geldiği kadar sürece katkı sağlamaya çalışmıştır. Bu çabaların ortak paydası, ulaşılmak istenen sonuç çalışanın hak ettiğini elde etmesi, huzur ve mutluluğudur. Ancak; her zaman olduğu gibi uçta yatıp ortada bulunmayı marifet sayan sarımsı sendika; İHS çalışanlarının fazla mesai süresinin sayelerinde 50 saate kendi talepleri üzerine çıkarıldığını, PTT Dağıtıcılarına ödenmesi gündemde bulunan ek ödeme ile ilgilide,(söylediklerine itibar edilmediğini artık anlamış olmalılar ki) video çekimi yaparak süreci sahiplenmek adına açıklamalarda bulunmayı marifet saymaktadır. Bu açıklama ile PTT A .Ş Yönetim Kurulu başta olmak üzere, Genel Müdürlük, Bakanlık, diğer tüm Sendikalar, dernekler, siyaset ve siyasi irade yi hiçe sayarak ; sürece katkı koyan, kamuoyu ve farkındalık oluşturan, irade koyan kişi, sendika ,dernek, kurum ve kuruluşlara karşıda büyük bir saygısızlık ve hadsizlik yapmışlardır. Bu ruh hali Ahlak ve vicdandan yoksun, edepten uzak, şımarık ve samimiyetsiz halleri gerçek kişiliklerinden kaynaklanmaktadır.

İlgili video da can hıraş halde, bezirgân marifeti ile açıklamada bulunulması, sendikal ciddiyetten, sorumluluktan bahsedilmesi ise dikkate değerdir. Altına imza attığınız Toplu Sözleşmelerde kamu çalışanlarının sorunlarını bol keseden heba ederken, Kurum İdari Kurullarında bu hususlara hiç değinmezken, başta Sendikamız Türk Haber-Senin yapmış olduğu çalışmalar olmak üzere, yapılan tüm çalışmalara mal bulmuş mağribi gibi sahiplenilmesi, sarımsı sendikanın sendikacılığı hangi ciddiyetle yaptığını, sorumluluğunun sadece “bir elinde tarak bir elinde ayna umrumda mı dünya?” mantığından ileri gitmediğini açıkça ortaya koymaktadır.

Kamuoyu da, PTT Çalışanları da bu tavrınızı artık bilmektedir ve Türk Haber-Sen Kurum çalışanlarının sorunlarını sadece bu süreçle kısıtlı tutan, imzasına sahip çıkmayan zihniyetin garabet tutumunu her türlü platformda ifşa etmeye devam edecektir.

Salgın süreci ile ilgili sendikamız Türk Haber-Sen aşağıda belirtilen girişimleri zamanında yapmış ve takibini her platformda gerçekleştirmiştir. Bu minvalde hiç kimse kerameti kendinden menkul saymamalıdır ki, klavye sendikacısı, umut bezirgânı video severlerin bu sürece katkıları söz ve laftan ibarettir.

 

 

Türk Haber-Sen olarak Aşağıda yapılan çalışmaları görmezden gelmek, inkar etmek edepsizliktir, Vicdanları sağırlaşmış , kokuşmuş adaletten, Ahlaktan uzak bir yapıdan ne beklenebilirdi.

Duymayan sağır kulaklar duysun , Görmeyen mühürlü gözler Görsün;

 

1- Corona virüs olayı Çin’de yeni ortaya çıktığında daha ülkemize sıçramamışken 24.01.2020 tarihinde PTT Genel Müdürlüğü’ne yazı yazarak virüsün tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit etmesi, muhtemel hale gelmektedir. Onun için yurtdışı postaları ile ilgili hem çalışanların hem de halk sağlığının korunması bakımından etkin ve verimli, önlemler alınmasını,

 

2- 11.03.2020 tarihinde PTT Genel Müdürlüğüne yazdığımız yazı da PTT çalışanlarının hem de halk sağlığının korunması adına iş yerlerimizde her türlü koruyucu tedbirin alınması, personele gerekli araç gereç, ilaç vs.nin ivedilikle sağlanması,

 

3- 18.03.2020 tarihinde PTT Genel Müdürlüğüne yazdığımız yazı ile Genel Müdürlüğün Adalet Bakanlığı ve HSYK ile görüşerek adli tebligatların dağıtımın ertelenmesi,

 

4- 19.03.2020 tarihinde PTT genel Müdürlüğüne yazılan yazımızda Dağıtım Müdürlüklerinde sabah akşam dezenfekte işlemlerinin yapılması, Kargoda sağlık ürünleri hariç (PTTAvm, e-ticaret) işlemlerinin askıya alınması, PTT merkezlerine gişe sayısı kadar müşteri alınmasının sağlanması, Tüm PTT çalışanlarına dezenfekte ,eldiven,maske,kolonya gibi malzemelerin yeteri kadar temin edilmesi, Tüm işyerlerinde personelin dönüşümlü çalışmasının sağlanması

 

5- 20.03.2020 tarihinde PTT genel Müdürlüğüne yazdığımız yazı ile bu olağanüstü süreçte personelimize asli görevleri dışında verilen işlemlerin performans kapsamında olmamasından dolayı performans puanlarında düşüş olacağı için tüm İHS’li personele en üst düzeyde performans ödenmesi

 

6- 30.03.2020 tarihinde PTT Genel Müdürlüğüne yazdığımız yazı iler sendika yöneticilerimizin saha da yapmış olduğu çalışmalar neticesinde virüsle mücadele konusunda görülen aksaklıkların ivedi olarak giderilmesi,

7 - 06.04.2020 tarihinde PTT Genel Müdürlüğüne yazdığımız yazı ile PTT işyerlerinde virüs riskini azaltmak amacıyla mesafenin korunabilmesi için Güvenlik Görevlisi bulunmadığından bütün PTT şubelerinin kapatılması, PTT Merkez Müdürlüklerinde, Posta Dağıtım Merkezlerinde çalışan gişe-büro personeli ve sürekli dağıtım alanında bulunan dağıtıcılara hayati önem taşıyan maske,eldiven, dezenfektan malzemelerin yeteri kadar dağıtılması, Mesai saati sınırlandırılmasının kaldırılarak artırılması, İhs’li personelin kesintisiz çalışanlarına performans ödemelerinin en üst düzeyden ödenmesi

 

8- 09.04.2020 tarihinde PTT Genel Müdürü Sayın Hakan GÜLTEN’e yazdığımız yazıda

* PTT acilen dağıtıcı ve memur alımı yapılması

*Türkiye genelinde personele koruyucu malzeme dağıtımının sürekliliğinin sağlanması,

* Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan personelimize mesai sınırlamasının kaldırılması ve acilen ek ödeme yapılması

 

9- 09.04.2020 tarihinde Cumhurbaşkanımıza yazdığımız mektupta;

*PTT dağıtıcılarının mesleki zorlukları anlatılmış, dağıtıcıların fiili hizmet zammı( yıpranma hakkı) verilmesi,

*Kriz süreci ile ilgili olarak uğradıkların ve uğrayabilecekleri, özlük hakkı ve maddi kayıplarının karşılanması

*PTT personelinin moral motivasyonunun artırılması bakımından ikramiye ile ödüllendirilmesi.

 

Görüldüğü üzere Yukarıda da kronolojik şekilde belirttiğimiz gibi Türk Haber-Sen Genel Merkezi olarak virüs olayının başlangıcından itibaren her türlü hassasiyet gösterilmiş ve çalışanların haklarının her platformda takibi yapılmıştır.

Şimdi soruyoruz yetkiliyiz büyüğüz ve her sorunu çözüyoruz diyorsunuz Toplu Sözleşmelerde ki, dostlar alışverişte görsün tavrınızın artık kronik hale geldiğini biliyoruz. Ancak madem icraat sendikasınız, Kurumda personel lehine alınan bütün kararlar sizin sayenizde gerçekleşiyorsa ise şimdi soruyoruz;

 

PTT A.Ş hüviyetine bürünürken, KİT olmaktan çıkarken, İHS’li bir statü ortaya çıkarken neler yaptınız, İHS’li hakları yönetmeliklerle ellerinden alınırken, görevde yükselmek isteyen personele İHS’li olmak şartı dayatılırken, Fakülte mezunu Dağıtıcıların memuriyete geçiş hakları 2011 yılından sonra gasp edilirken sizler nerelerdeydiniz?

 

 

 

- Kariyer liyakat ilkelerine aykırı olarak yapılan müdür atamalarına cevaz veren Yönetmelik hükümleri hayata geçirilirken, nelerin hesabına girip üç maymunu oynadınız.

-PTT dağıtıcılarının yıpranma payı ile ilgili nasıl bir çözümü gerçekleştirdiniz. (Gerçi bu konu; sarımsı sendikanın en yetkili ağzından artık bu husususun gündeme dahi gelmeyeceği peşin peşin ifade edilerek sonuca ulaşmıştı.)

Yazımız konusu itibariyle; ödenmesi için yoğun çaba içerisinde bulunduğumuz, PTT Çalışanlarının fedakârca yaptıkları çalışmaların yegane ölçüsü ve karşılığı olmadığını daha fazlasını hak ettiğini düşündüğümüz ek ödeme hususu artık somut bir hale gelmiştir. Ek ödeme, ile ilgili hakkın tesisi yönünde katkıları olan kurum ve devlet yöneticilerinin konu hakkındaki hassas yaklaşımını değerli ve önemli buluyoruz. Cumhurbaşkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı PTT A.Ş. Yönetim Kurulu, PTT Genel müdürümüz ve Yöneticileri başta olmak üzere irade koyan, katkı sunan, sosyal medyada kamuoyu oluşturan tüm şahıs, milletvekili, siyasetçi, dernek ve sendikalara PTT çalışanları adına teşekkür ediyoruz.

Güneşi balçıkla sıvamaya çalışan, ipliği pazara çıkmış sendikaya diyoruz ki;

 Ya tutarsa diyerek, boş atıp dolu tutma sevdasından vazgeçin Sadi ŞİRAZİ’nin dediği gibi, “CAHİL İNSAN IÇIN EN İYİSİ SUSMASIDIR. ZATEN BUNU BİLSEYDI CAHİL OLMAZDI.”

 

Yücel KAZANCIOĞLU
Türk Haber-Sen Genel Başkanı

SAMİMİYET VE SAMİMİYETSİZLİK BELGELERİ

 1.  Genel Merkezden  23-04-2020  

 

Malum  sendika; MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy’un meclise sunduğu ve PTT kurumunun sorunlarını ortaya koyan soru önergesinden gocunarak, Meclise teklifin gelemeyeceğini üstüne basa basa söyleme gereğinde bulunmuştur. Sendikacılık tarihine kara leke olarak geçecek, kıskançlık ve korku dolu bu ifadenin “ çalışanlar için mücadele etmeye gerek duymuyoruz ama laf üretiyoruz bahanemiz çok anlamına” geldiği açıktır.

Söz konusu yazının “Temenni” olarak ifade edilmesi de ayrı bir faciadır. Soru önergesi ile gündeme gelen hususlar kamuoyunda büyük yer tutmuş, ciddi ve haklı taleplerdir. Bu durumu temenni diye hafife alanların ruh halini yadırgamamak lazımdır zira Toplu Sözleşme döneminde kamu çalışanlarının binlerce talebini dostlar alışverişte görsün diye heba edenlerden, Hakem Kurulu kararına şerh koymaksızın tamam efendimi oynayanlardan da daha ciddi bir söylem beklenemez.

Fecaat dolu açıklamanın kendi içerisinde çelişkiler içerdiği, basiretsizliklerini örtmek için konuyu farklı mecralara çekmek amacı taşıdığı da gözden kaçmamaktadır.

Öncelikli olarak soru önergesi Anayasanın 98. Maddesi gereğince, Yüce Meclisin bilgi edinme ve denetleme yetkilerinden biridir.  Bu yetki kullanılarak yazılı soru önergesi verilerek İlgili Bakanın cevaplaması istenmiştir.

Yukarıda açıklandığı üzere; yapılan işlem soru önergesidir ve sayın vekil tarafından; küresel COVİD-19 salgını sürecinde en ön safta kamu hizmeti gayreti içerisinde görev ifa eden PTT çalışanlarının sorunlarının çözümüne dair ilgili bakanlıkça bir çalışma yapılıp yapılmadığı ilgili Bakana sorulmuştur. Malum sendika bu konuyu bile çarpıtarak bilgisizliğini ortaya koymuş, sorunların çözümü ile ilgili gayret göstermek yerine bahaneler üretmiş, ilgili tavrı ile, Anayasal bir müesseseyi de tanımadığını, saygı göstermediğini deklare etmiştir.

Kaldı ki; Kanun teklifi farklı bir konudur ve sendikamız Türk Haber-Sen bu konuda da gerekli hazırlıkları yaparak, kanuni düzenleme gerektiren konuları Meclis gündemine taşıma ve sonuç alma kararlığını sürdürmektedir ve sürdürecektir.

Yine malum sendika yazısında; Posta Dağıtıcıları fiili hizmet süresi zammının 2006 yılında düzenlendiği, bu kanunun iptali için; Anayasa Mahkemesinde dava açıldığı 2008 yılında Yüksek Mahkemenin “PTT Dağıtıcıları yıpranmıyor” gerekçesi ile oybirliği ile karar aldığı, karar varlığını sürdürdüğü sürece Posta Dağıtıcıları fiili hizmet süresi zammı süresi ile ilgili kanun teklifinin meclise gelemeyeceğini vekilin bu durumu bilmemesinin mümkün olmadığını tribünlere oynadığını ifade edilmiştir.

Bilindiği üzere; 5510 sayılı kanunun 40. Maddesinde; kapsamdaki işyerleri ve sigortalılar ile eklenecek gün sayısı ile birlikte fiili hizmet süresi zammına dair husus ilgili cetvelde düzenlenmiştir. 5510 Sayılı kanunun 2006 yılındaki ilk halinde, 40. Madde de yer alan cetvelin 11. Sırasında Posta dağıtıcılarına açıkça yer verilmiş, Anılan kanun maddesine dair;  Anayasa Mahkemesi cetvelin 8.,12.,13.,14 sıraların  iptaline karar vermiştir. İlgili Anayasa Mahkemesi kararında ve diğer Anayasa Mahkemesi kararlarının hiç birinde “posta dağıtıcıları yıpranmıyor” şeklinde gerekçe, hüküm yer almamıştır.

27.11.2007 tarihli Bütçe Plan Komisyonu raporu ve 5510 sayılı kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanun tasarısında “Söz konusu düzenlemede yer alan, ancak günümüz şartlarında fiili hizmet zammı mantığı uygun düşmemesi gerekçesiyle "havayollarının uçucu personeli ve lokomotif makinistleri", "basın kartı sahibi olmak suretiyle gazetecilik yaparken kamu kurumlarına giren ve bu kurumlarda meslekleriyle ilgili görevde istihdam edilenler", "infaz koruma memurları, baş memurları ve diğer personeli" ve "PTT dağıtıcıları" da kapsam dışında tutulmuştur. Gerekçesine yer verilerek, 2008 yılında yapılan kanun değişikliği bakımından, posta dağıtıcıları kanun maddesinde yer verilmemiştir. Anılan  tarih itibariyle de sendikamız Türk Haber-Sen  bu durumun bir yanlışlık içerdiğini düzeltilmesi gerektiğini kamuoyu ile paylaşmış ve TBMM nezdinde girişimlerini sürdürmüştür.

Anayasa Mahkemesinin temel görevi yasaların Anayasaya uygunluğunun denetimi olup, kimlerin fiili hizmet süresi zammından yararlanıp yararlandığını toplumsal ihtiyaçlara göre yasal hüküm altına alma görevi TBMM milletine aittir.

Fiili hizmet süresi zammına dair düzenlemenin ana fikri ağır ve zorlu şartlarda çalışanların hizmet sürelerinin de farklı olarak değerlendirilmesidir. Yaşadığımız süreç, posta dağıtıcıları bakımından zaten var olan şartların vahametini tüm şiddeti ile birlikte tekrar tekrar ortaya koymuştur. Günlerdir virüse rağmen kamu hizmetini ilk elden yürüten posta dağıtıcılarının ağır şartlar altında çalıştığı, meslek hastalığı da dahil bir çok hastalık ve zorluklarla karşı karşıya olduğu tüm kamuoyunun malumudur. Değişen ve artarak devam eden mesleğin özel ve zor koşullarını göz ardı ederek; TBMM’nin konu ile ilgili kanun tekliflerini dikkate almayacağını iddia etmek marazi bir düşüncenin bir ürünü olup, sendikacılıkla da bir alakası bulunmamaktadır.

Kısaca; Posta Dağıtıcılarının fiili hizmet süresi zammı süresi imkânından yararlanması amacıyla ilgili hususun TBMM gündemine taşınmasına engel bir husus bulunmamaktadır. Her ortamda olduğu gibi, işi sadece ahkam kesmek olan klavye sendikacılarının Anayasa Mahkemesi kararı var deyip, haklı talep ve mücadeleyi bir kenara atmaları işin kolaycılık tarafıdır.

Sadi Şirazi der ki; “Bilgisiz insan davula benzer, sesi çok çıkar ama içi boştur.” Şu zor günlerde umut kırıcı bol keseden söylemlerin çalışanlarına hiçbir faydası bulunmadığı gibi bu tür söylem sahiplerinin inandırıcı bir duruşları da kalmamıştır.

Yücel KAZANCIOĞLU 

 Türk Haber- Sen Genel Başkanı

2.jpg

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI'MIZ KUTLU OLSUN

 1.  Genel Merkezden  23-04-2020  

 

Genel Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

 

KAZANCIOĞLU : 100 yıl önce ortaya koyulan inanç ve mücadele azmi bizlere ışık olmuş, bir meşale gibi elden ele taşınmıştır. 

''Türk milletinin çelikten iradesinin temsili olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıl dönümünde kurtuluş azim ve mücadelemizin haklı gururunu bir kez daha yaşıyor ve kutluyoruz. Küresel boyutta bir mücadele verilen şu günlerde, tarihimize bakıp nice zorlukları yendiğimizi, nice engelleri birer birer aştığımızı görüyoruz. Dört bir tarafı ateşle çevrili olan ülkemizin ve milletimizin, 1920 yılında büyük bir irade ortaya koyarak gazi meclisimizi açması ve bugünlere taşıması bizler için büyük bir önem arz etmektedir. 

100 yıl önce ortaya koyulan inanç ve mücadele azmi bizlere ışık olmuş, bir meşale gibi elden ele taşınmıştır. Kurucu irade, milletin iradesini her şeyin üstünde tutmuş ve millet temsilcilerini mukaddes güç ilan etmiştir. Bu anlamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi her dönem milletin iradesini yansıtmış ve millete karşı fenalık getirmeye çalışanların karşısında dik bir duruş sergilemiştir. Her türlü esaret zincirini kıran ve kıracak olan Türk milleti, Türkiye Devleti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi etrafında kenetlenmiştir. Aziz milletimizin karşı karşıya kaldığı yok olma tehlikesi, verilen kurtuluş mücadelesi ile bertaraf edilmiş ve milli egemenlik ortaya konmuştur. Kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözü bizlere bir gerçeği tekraren hatırlatmaktadır: “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” 

Bu vesileyle, kutlu yarınlarımızın temsilcisi çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyor ve meclisimizin açılışının 100. yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını diliyoruz. 100 yıl önce Türk Devleti’ni inşa eden ve Yüce Meclisimizi emanet eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kurucu kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. 

Ne Mutlu Türk’üm Diyene!''

3.jpg

TÜRK HABER-SEN MARŞI HAYIRLI OLSUN

 1.  Genel Merkezden  22-04-2020  

 

Türk Haber-Sen olarak gösterdiğimiz sendikal örgütlenme çabası, verdiğimiz hak ve hukuk kavgası çeyrek asırlık tarihi bir zemine dayanmaktadır. Bu durum, bugün bizlerin üzerinde tarihi bir sorumluluk yaratmıştır. Bu tarihi sorumluluğu yarınlara temiz aktarabilmek için başımız dik ve alnımız ak bir biçimde mücadele veriyoruz. Türk Haber-Sen çatısı altında bulunmanın onurunu yaşıyoruz.

Bu kutsal amaçlarla çıktığımız yolda, hak ve hukuk kavgası verdiğimiz mücadelemizi her yerde ve kamu çalışanlarının her alanında sürdürmeye çalıştık. Gücümüzü tarihimizden alarak geleceğin pınarlarını inşa etmeye çabaladık. Kutlu yarınların inşasında üstümüze aldığımız rolleri hakkıyla yerine getirmek için uğraştık. Yürüdüğümüz bu yolda, emek bizim dedik ve Türk Haber-Sen’liler olarak saflarımızı sıkı ve inancımızı diri tuttuk. Emeğimizi sömürenlere, hakkımızı çalanlara, baskı ve tahakküm altına almak isteyenlere karşı her zaman gür bir sesle haykırdık, Türk Haber-Sen!

Saygıdeğer Türk Haber-Sen’liler, işte bu kaygı ve düşüncelerle verdiğimiz mücadeleyi mısralara işledik ve karşınıza yeni bir marş ile çıktık. Bu değerli eseri hazırlayıp bizlere sundukları için; marşımızı besteleyen ve seslendiren değerli sanatçımız Sayın Zafer İşleyen’e ve marşımızın söz yazarı, Türk edebiyatının değerli ismi ve aynı zamanda Mersin Türk Haber-Sen İl Temsilcimiz Sayın Hakan İlhan Kurt’a teşekkür ediyoruz. Bundan sonra meydan meydan, dört yön ve her mevsim mücadelemizi sürdürürken kulaklarımızda kendisine kalıcı bir yer edinecek olan marşımız Türk Haber-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulundan sizlere emanet.  Sağlıcakla kalın.

Yaşasın Türk Haber-Sen!

Türk Haber-Sen Marşı için tıklayın

4.jpg

PTT ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK TALEBİMİZ DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR

 1.  Genel Merkezden  20-04-2020  

 

Corona (Covid -19) virüsüne yönelik mücadele kapsamında alınması gereken tedbirler ve PTT çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik 08.04.2020 tarih ve 308 sayılı talebimizle ilgili yazımızın değerlendirilmeye alındığı 17.04.2020 tarih ve 16144 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilmiştir.

5.jpg

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE TALEPLERİMİZİ İLETTİK

 1.  Genel Merkezden  09-04-2020  

 

PTT Genel Müdürlüğü'ne bulunduğumuz sıkıntılı süreçte fedakarca kamu hizmetini yürüten PTT çalışanlarına Coronavirüs için tedbir ve taleplerimizi ilettik.

6.jpg

PTT ÇALIŞANLARI İÇİN TALEPLERİMİZİ CUMHURBAŞKANLIĞINA İLETTİK

 1.  Genel Merkezden  08-04-2020  

 

Cumhurbaşkanlığına yapılan başvuruda PTT Dağıtıcılarına fiili hizmet zammı süresi ile yıpranma payının verilmesi ve ikramiye ile ödüllendirilmesi istenildi.

Yapılan başvuruda; 

Yine, salgınla mücadele devletimiz yetkililerinin talimatları ile kamu görevlilerinin üstün gayret ve fedakarlıkları halkımızın sorumluluk duygusu ile birlikte topyekûn yürütülmektedir.

Ancak kamu hizmetinin devamı açısından, bazı hizmetlerin yerine getirilmesi zorunluluk arz etmektedir. Gelinen bu süreçte; tüm bu kesimlerin mesleki zorlukları, hizmetin en iyi şekilde yerine getirilmesi bakımından kendiliğinden gündeme gelmiştir.

 Bilindiği üzere; PTT A.Ş çalışanları da kamu hizmetini yürütmek adına , Gişe personeli ve Dağıtıcılarının bu salgın ortamında görevlerini kesintisiz olarak yerine getirdiği, vatandaşa hizmet bakımından, salgınla mücadele adına hizmeti doğrudan vatandaşın konutunda sunarak, mücadeleye katkı sağladığı açıktır.

Gelinen bu süreçte; PTT Dağıtıcılarının mesleki zorlukları, hizmetin en iyi şekilde yerine getirilmesi bakımından kendiliğinden gündeme gelmiştir.

Özellikle, PTT Dağıtıcılarına fiili hizmet zammı süresi ile yıpranma payı verilmesi, kriz süreci ile ilgili olarak uğradıkları veya uğrayabilecekleri özlük hakkı ve maddi kayıplarının karşılanması, ilgili personelin moral ve motivasyonunun arttırılması bakımından ikramiye şeklinde ödüllendirmelerin yapılması gerekliliği ifade edilmiştir.

7.jpg

BERAT KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN

 1.  Genel Merkezden  07-04-2020 

 

Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel KAZANCIOĞLU, Berat Kandili dolasıyla kutlama mesajı yayınladı.

Berat Kandilinin Cenab-ı Hakk’ın kullarını affetmek  için sunduğu önemli gecelerden birisi olduğuna dikkat çeken  Genel Başkan KAZANCIOĞLU, mesajında şu ifadelere yer verdi.'' Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat , Ülkemizin ve Dünyanın  içinde bulunduğu bu sıkıntılı günlerden bir an önce selametle kurtuluşa çıkmamızı  ve  Bu gecenin  Af ve Sıhhate açılan kapımız olmasını diliyorum. Sizlerin ve tüm İslam Âleminin kandilini kutluyorum.'' ifadelerini kullandı

8.jpg

PTT ÇALIŞANLARI BÜYÜK RİSK ALTINDADIR

 1.  Genel Merkezden  06-04-2020 

 

Genel Başkan Yücel KAZANCIOĞLU Covid -19 virüsü için PTT çalışanlarına yönelik tedbirler ve süreçle ilgili açıklamada bulundu.

Türk Haber-Sen Genel Başkanımız Yücel Kazancıoğlu yaptığı yazılı basın açıklaması ile PTT çalışanlarının büyük bir risk altında olduğunu hatırlattı ve PTT çalışanları için “Sağlık Tazminatı” istedi. Özellikle küresel salgınla birlikte internet üzerinden alışverişin yoğunlaşması ve bazı ödemelerin PTT çalışanları aracılığıyla hak sahiplerinin evlerinde yapılması nedeniyle kalabalık ortamlarda, dışarıda ve insanlarla sürekli temas halinde çalışmak durumunda kalan PTT görevlilerinin önemli bir kamu hizmetini başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Kazancıoğlu “Bu süreçte PTT çalışanları ile ilgili de bir takım tedbirler alınmalıdır.” dedi. Kazancıoğlu basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:   

“Geçtiğimiz yılın sonunda Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılarak küresel bir salgın haline gelen Koronavirüs (Covid-19), ülkemizde de can kayıplarına yol açmaktadır. Bir süre daha etkisini göstereceğini düşündüğümüz bu durum, tüm dünyada olduğu gibi halkımız tarafından da endişe ve üzüntü ile takip edilmektedir. 

Salgınla mücadele devletimiz yetkililerinin talimatları ile kamu görevlilerinin üstün gayret ve fedakarlıkları halkımızın sorumluluk duygusu içinde topyekûn bir şekilde yürütülmektedir. Virüs salgı ile ilgili alınan önlemler kapsamında; kamu yaşamının etkilenmemesi adına da birçok tedbirler alınmış olup, esnek çalışma, idari izin uygulaması gibi önlemler hayata geçirilmiştir. Ancak kamu hizmetinin devamı açısından, bazı hizmetlerin yerine getirilmesi zorunluluk arz etmektedir.

Hepimizin bildiği gibi virüs temasla yayılmaktadır. Sağlık çalışanlarımız bu dönemde insanla en fazla temasta bulunan kesim olmakla birlikte PTT çalışanlarının da gerek posta dağıtım hizmetlerinde gerekse gişe işlemlerinde büyük bir tehdit altında olduğunu ve kapalı alanlarda vatandaşlara kesintisiz hizmet sunmak suretiyle hayatlarını ortaya koyduğunu hatırlatmak isteriz. Birçok kamu görevlisi için getirilen idari izin, esnek çalışma, nöbet ve evden çalışma yöntemleri son derece yerinde ve doğru kararlardır. Ne var ki, PTT çalışanlarımızın özellikle gişe ve dağıtım hizmetlerinde görevli personelin bu şansı bulunmamaktadır. 

Bu konu ile ilgili, en son Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri kapsamında sürekli yoğunluk yaşanan PTT işyerleri kapatılmış, sosyal yardım ödemelerinin PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler vasıtasıyla adreslere gidilerek evlerde yapılması karar altına alınmıştır. Aynı şekilde işsizlik maaşlarının da dağıtılması gündemdedir.

Gelinen bu noktada yürütülen görevin zorluğu ve önemi açıktır.  Özveri ile yürütülen bu sürecin yine, ortak inanç ve azimle, birlikte çalışarak atlatılması herkesin ortak dileğidir. Özellikle “evde kal Türkiye” sloganı ve belli yaş grupları için getirilen sokağa çıkma yasağı, vatandaşlarımızla iç içe olmanın ne denli büyük bir tehlike doğurduğunu ortaya koyması bakımından önemlidir. Ancak PTT çalışanlarımız da tıpkı sağlık çalışanlarımız gibi evde kalamamaktadır. Bilhassa sokağa çıkmayan vatandaşlarımızın internet üzerinden alışverişe yöneldiği düşünüldüğünde her gün artan dağıtım ve tahsilat işlemleri ülkemizde posta dağıtım hizmetlerinin nasıl stratejik öneme sahip olduğunu ortaya koymaktadır.     

Bu bakımdan PTT çalışanlarımızla ilgili de birtakım tedbirler alınması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyoruz. 

Bu noktada; 

1-       Sunduğu önemli kamu hizmeti ile büyük bir sağlık riskini de göze alan PTT çalışanlarına “Sağlık Tazminatı” adı atında ödeme yapılmalıdır. 

2-       Virüs salgınının bertaraf edilmesi yolunda maddi ve manevi anlamda en fazla desteğe ihtiyaç duyan kesim kamu görevlilerimizdir. Doğrudan vatandaşla temasta bulunan ve görevini sokakta icra eden PTT çalışanlarının her türlü koruyucu sağlık malzemesi ile donatılması elzemdir. 

3-       Diğer kamu kuruluşlarında olduğu gibi çalışanların daha fazla riske maruz kalmaması için PTT şubelerinin tamamı kapatılmalı, hizmetler PTT merkezlerinde ve dağıtım hizmetlerinde  dönüşümlü çalışacak personel eliyle verilmelidir. 

4-       Salgınla mücadelenin en önemli aktörleri kamu görevlileri olacaktır. Özellikle PTT’deki personel açığının kapatılması iş yoğunluğunun azalması bakımından önem arz etmektedir. PTT çalışanlarımızın hayatlarını ortaya koyarak sunduğu haberleşme hizmetlerindeki personel açığının kapatılması artık bir zorunluluk haline gelmiştir. 

5-       Bu salgınla bir kere daha görülmüştür ki, kamuda sözleşmeli, idari hizmet sözleşmeli gibi güvencesiz istihdam modelleri, işleyişi ve yeknesaklığı bozmakta, kamu hizmetlerini sekteye uğratmaktadır. Bu bakımdan PTT personelinin tek statüde istihdam sistemi içinde, tamamının 399 sayılı KHK kapsamında, güvenceli şekilde istihdam edilmesi gerekmektedir. 

6-       Sağlık çalışanlarından sonra bu virüse en fazla maruz kalan kesim olan PTT çalışanlarımız da ödüllendirilmeyi fazlasıyla hak etmektedir. PTT çalışanlarımızın bu fedakarlığı karşılığında ikramiye ile ödüllendirilmesi ve yıllardır sürüncemede bırakılan yıpranma hakkına kavuşturulması yerinde olacaktır.  

Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgının, milletimizin sağduyusu ve alınacak tedbirlere göstereceği titiz yaklaşımla en az hasarla bertaraf edileceğini temenni ediyor, tüm milletimizi bir kere daha bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz.”              

 

Genel Başkanımızın yazılı olarak yaptığı basın açıklaması ulusal basın da gündem oldu

İnterpress Haberi İçin Tıklayın... 

Türkgün Gazetesi İçin Tıklayın... 

Siyasetcafe Haberi için Tıklayın  

Türkiyeson Haberi için Tıklayın 

9.jpg

PTT BAŞMÜDÜRLÜKLERE TALEPLERİMİZİ İLETTİK

 1.  Genel Merkezden  06-04-2020  

 

Türk Haber-Sen olarak bütün PTT Başmüdürlüklerine mektup yazarak bu olağanüstü süreçte personelimizin korunmasında gerekli her türlü tedbirin alınması ve gereken hassasiyetin gösterilmesini , Mesai mefhumu gözetmeden gece yarılarına kadar çalışarak her türlü fedakarlığı gösteren ve destan yazan bütün personelimize mesai ücretlerinde ve performans ödemelerinde en yüksekten ödeme yapılmasını istedik.

 
 
10.jpeg

PTT BAŞMÜDÜRLÜKLERE TALEPLERİMİZİ İLETTİK

 1.  Genel Merkezden  06-04-2020  

 

Türk Haber-Sen olarak bütün PTT Başmüdürlüklerine mektup yazarak bu olağanüstü süreçte personelimizin korunmasında gerekli her türlü tedbirin alınması ve gereken hassasiyetin gösterilmesini , Mesai mefhumu gözetmeden gece yarılarına kadar çalışarak her türlü fedakarlığı gösteren ve destan yazan bütün personelimize mesai ücretlerinde ve performans ödemelerinde en yüksekten ödeme yapılmasını istedik.

11.jpeg

KAMU KART FIRSATLARINDAN YARARLANIN

 1.  Genel Merkezden  24-03-2020  

 

Sendikanıza kayıtlı TC numaranız ile www.kamukart.com adresinden telefonunuzun modeline göre uygulamayı indirerek kayıt olup, fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

12.jpg

KAMUOYUNA DUYURULUR

 1.  Genel Merkezden  23-03-2020 

 

T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI, PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ve KAMUOYUNA DUYURULUR:

Bilindiği üzere; Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan COVİD-19 diğer ismiyle Korona Virüsü ülkemizde de yayılarak bazı vatandaşlarımızın ölümüne sebebiyet vermiştir. Pandemi “Küresel Salgın” olarak ifade edilen bu durum hepimiz tarafından endişe ve üzüntü ile takip edilmekte olup, alınan ve alınacak önlemlere uymanın bir vatandaşlık görevi olduğu açıktır.

Pandemi olarak ifade edilen bu virüs salgınına karşı; devletimiz virüsün bulaşmasının, yayılmasının önlenmesi amacıyla birçok tedbir almış, bu salgından halkımızı korumak amacıyla tüm imkanları seferber etmiştir.

Bu minvalde; sivil toplum örgütü olarak bizler devletimizin yanında olduğumuzu, üzerimize düşen her ne vazife varsa seve seve yapmaya hazır bulunduğumuzu hep birlikte buradan ilan ediyoruz.

Kuşkusuz ki; bu sürecin, salgınla mücadelenin birçok ayağı bulunmaktadır. Bu mücadele devletimiz yetkililerinin talimatları ile kamu görevlilerinin üstün gayret ve fedakarlıkları ile yürütülmektedir.

Bizler için tüm meslek gruplarının, kamu çalışanlarının kamu hizmetinin bütünlüğü çerçevesinde, bu sıkıntılı süreci atlatmak üzere, samimiyet ve özveri ile yaptıkları çalışmalar hiçbir şekilde yadsınamaz.

Ancak; öyle meslek grupları var ki varlıkları ve önemi bu kriz anında daha da ortaya çıkmıştır. Gizli kahraman olarak ifade edilen bu meslek grupları tüm varlıkları ile, devletin verdiği görevleri alanlarda ilk elden salgın tehlikesine rağmen eksiksiz olarak icra etmektedir. 

 Sağlık Çalışanlarımızın, Askerlerimizin, kolluk kuvvetlerimizin, belediye çalışanlarımızın, PTT çalışanlarımızın bu konudaki çalışmaları, takdire değer şekilde devam etmekte olup; el ele birlikte, bu kriz ortadan kalkıncaya kadar, bu çalışmaları ortak inançla devam edecektir.

Gelinen bu süreçte; tüm bu kesimlerin mesleki zorlukları, hizmetin en iyi şekilde yerine getirilmesi bakımından kendiliğinden gündeme gelmiştir.

 PTT Çalışanlarının salgınla birlikte ortaya çıkan sorunları kuşkusuz bugünün sorunları olmamakla birlikte, çözümünün gerekliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Özellikle, fiili hizmet zammı süresi, tek tip istihdam biçiminin oluşturularak iş güvencesinin sağlanması, mevcutta bulunan dağıtıcılardan belli bir hizmette bulunanların doğrudan memur kadrolarına geçirilmeleri, kriz süreci ile ilgili olarak uğradıkları veya uğrayabilecekleri özlük hakkı ve maddi  kayıplarının karşılanması, ilgili personelin moral ve motivasyonunun arttırılması bakımından ikramiye vb şekilde ödüllendirmelerin gündeme getirilmesi gereklilik arz etmektedir.

Bu bakımdan biz aşağıda isimleri yazılı olan sivil toplum ve meslek kuruluşları olarak PTT çalışanlarımızla ilgili de birtakım tedbirler alınması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyoruz. 

Bu noktada; 

1-       Virüs salgınının bertaraf edilmesi yolunda maddi ve manevi anlamda en fazla desteğe ihtiyaç duyan kesim kamu görevlilerimizdir. Doğrudan vatandaşla temasta bulunan ve görevini sokakta icra eden PTT çalışanlarının her türlü koruyucu sağlık malzemesi ile donatılması elzemdir. 

2-       Diğer kamu kuruluşlarında olduğu gibi çalışanların daha fazla riske maruz kalmaması için PTT şubelerinin tamamı kapatılmalı, hizmetler PTT merkezlerinde ve dağıtım hizmetlerinde  dönüşümlü çalışacak personel eliyle verilmelidir. 

3-       Salgınla mücadelenin en önemli aktörleri kamu görevlileri olacaktır. Özellikle PTT’deki personel açığının kapatılması iş yoğunluğunun azalması bakımından önem arz etmektedir. PTT çalışanlarımızın hayatlarını ortaya koyarak sunduğu haberleşme hizmetlerindeki personel açığının kapatılması artık bir zorunluluk haline gelmiştir. 

4-       Bu salgınla bir kere daha görülmüştür ki, kamuda sözleşmeli, idari hizmet sözleşmeli gibi güvencesiz istihdam modelleri, işleyişi ve yeknesaklığı bozmakta, kamu hizmetlerini sekteye uğratmaktadır. Bu bakımdan PTT personelinin tek statüde istihdam sistemi içinde, tamamının 399 sayılı KHK kapsamında, güvenceli şekilde istihdam edilmesi gerekmektedir. 

5-       Sağlık çalışanlarından sonra bu virüse en fazla maruz kalan kesim olan PTT çalışanlarımız da ödüllendirilmeyi fazlasıyla hak etmektedir. PTT çalışanlarımızın bu fedakarlığı karşılığında ikramiye ile ödüllendirilmesi ve yıllardır sürüncemede bırakılan yıpranma hakkına kavuşturulması yerinde olacaktır.  

Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgının, milletimizin sağduyusu ve alınacak tedbirlere göstereceği titiz yaklaşımla en az hasarla bertaraf edileceğini temenni ediyor, tüm milletimizi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz.              

Biz bu bildiride imzası olan sivil toplum ve meslek kuruluşları olarak her şart altında Devletimizin ve milletimizin yanında kalarak bu krizin de atlatılması için her türlü çabayı göstereceğimizi kararlılıkla vurguluyoruz.     

Önümüzdeki dönemde virüsün yayılma hızının artması ihtimaline karşı milletimizle topyekün teyakkuzda olduğumuzun, salgının arzu etmediğimiz boyutlara ulaşmaması için yetkili mercilerce alınacak her türlü kararın destekçisi ve uygulayıcısı olacağımızın bilinmesini isteriz. 

  Kamuoyuna duyurulur.

13.jpg

PTT GENEL MÜDÜRÜ HAKAN GÜLTEN CORONAVİRÜS HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

 1.  Genel Merkezden  23-03-2020  

 

PTT Genel Müdürü Hakan GÜLTEN'in coronavirüs hakkındaki yaptığı açıklamayı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Videoyu izlemek  için tıklayın

14.jpg

NEVRUZ BİZDİR, BİZİMDİR

 1.  Genel Merkezden  21-03-2020  

 

Genel Başkan Yücel KAZANCIOĞLU, Nevruz Bayramı dolasıyla kutlama mesajı yayınladı.

''21 Mart Nevruz, Nizamü'l-Mülk'ün Selçuklu astronomlarına hazırlattığı Celali Takvimi'ne göre yılbaşı olarak kabul edilen gündür. Kutlu olsun.

Nevruz'da güneş Koç burcuna girer, 21 Mart'ta gece ile gündüz eşitlenir. Ayrıca eski on iki hayvanlı Türk takviminde de nevruz vardır. Nevruz, Türk milletinin yüzyıllardır devam edegelen birliğinin simgesi, kardeşliğinin ve kader ortaklığının nişanesidir. Nevruz bizdir, bizimdir. Nevruz düşmanlığı telin edip, tefrika ve nifakı bütünüyle tersler. Bu nedenle Nevruz barış ve huzura yapılan tarihi çağrı, gönülden davettir. Çok geniş bir coğrafyada yanan ve körüklenen Nevruz ateşi, görkemli ve engin Türk kültürünün tezahürü, kardeşlikle geçen asırların özetidir. Nevruz fitneye kapalı, ayrımcılığa uzak, bölücülüğe hasım, cani ve hain emellere tümden tavırlıdır. Aksini düşünen Türk milletine yabancıdır. Nevruz Bayramı baharın dirilişi, Türklüğün ezelden ebede nabız atışıdır. 

Türk-İslam Aleminin Nevruz Bayramı'nı kutluyor, milletimize en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Evet, Türk milletinin bağımsızlık meşalesi sonsuza kadar yanacaktır.

 Evet, Nevruz Bayramı sonsuza kadar gururla kutlanacaktır."

15.jpg

İDARİ HİZMETLİ ÇALIŞANLARININ PERFORMANS ÜCRETİ TAVANDAN ÖDENSİN

 1.  Genel Merkezden  20-03-2020 

Türk Haber-Sen olarak, PTT Genel Müdürlüğünden Cumhurbaşkanlığı makamının '' Türkiyem Evde Kal'' talimatı doğrultusunda doğal olarak PTT Hizmetleri kapsamında gelirlerinin düşmesi nedeniyle performans sistemiyle çalışan özellikle İdari Hizmetli Çalışanların ( İHS) performans puanlarında düşüş yaşanacağından, çalışanlarının performans ücretlerinin tavandan ödenmesi yerinde olacağı gibi görevi başında olduğu halde ekonomik kayba uğrayan PTT çalışanlarının bu ekonomik kayıplarının karşılanmasını talep ettik.

16.jpg

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ŞUBELER VE MERKEZLERİ İÇİN TESPİT VE ÖNERİLERİMİZİ İLETTİK

 1.  Genel Merkezden  19-03-2020  

 

Türk Haber-Sen olarak PTT Genel Müdürlüğüne PTT Şubelerinin ve Merkezlerin çalışmasına yönelik bir dizi öneri ve tespitlerimizi ilettik. Girişimlerimiz Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı , Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde devam edecektir.

17.jpg

GÜVEN KAPINIZ TÜRK HABER-SEN

 1.  Genel Merkezden  18-03-2020  

 

Türk Haber - Sen, sorumlu sivil toplum kuruluşu olarak, toplumumuzun doğru bilgilendirilmesi ve topluma örnek teşkil edecek bir pozisyon alacaktır. Sendikamız, toplumda bir panik havası oluşturulmasına müsaade etmeden, Devletimizin aldığı tedbirlerin hayata geçirilmesi anlamında üzerimize düşen görevi yerine getirecektir. Teşkilatlarımızın açık ve tüm yöneticilerimizin görevi başında olduğunu Hatırlatarak ülkemizin karşı karşıya olduğu tehlikenin şuurundadır ve bir güven kapısı olarak topluma karşı sorumluluğunu eksiksiz yerine getirecektir. Türk Haber- Sen olarak, her milli meselede olduğu gibi, “önce ülkem” anlayışıyla kişisel ve kurumsal tüm önceliklerimizi tali hususlar olarak kabul edecek ve milletimizin sıhhatine karşı oluşan bu küresel tehdit karşısında da milli duruşumuzu örnek teşkil edecek şekilde ortaya koyacağız. Gayret devletten, tedbir milletten, takdir Yaradan’dan

18.jpg

PTT'DEN ADLİ TEBLİGATLARIN DURDURULMASINI TALEP ETTİK

 1.  Genel Merkezden  18-03-2020 

 

Türk Haber-Sen olarak PTT Genel Müdürlüğüne yazılı olarak Adli tebligatlar bakımından bir tasarrufa gidilmesi, belirtilen tebligatların salgın hadisesi geçinceye kadar mağduriyete neden olmayacak şekilde ertelenmesi hususunda PTT Genel Müdürlüğünün Adalet Bakanlığı ve HSYK nezdinde gerekli görüşmelerin yapılmasını talep ettik.

19.jpeg

PTT YÖNETİCİLERİNİ PERSONELİNİN YANINDA OLMAYA DAVET EDİYORUZ

 1.  Genel Merkezden  18-03-2020 

 

Bilindiği gibi korona virüsü; dünyanın ve ülkemizin bir numaralı gündemi haline gelmiştir. Gelinen bu süreç, devletimizi bir dizi önlem almaya itmiş, konu ile ilgili yetkili makamlar salgının yayılmaması adına önemli açıklamalarda bulunmuşlar, bu konuya dair kamu ve sosyal yaşamı bağlayan düzenlemeler hızla hayata geçirilmeye başlanmıştır.

Bu noktada, kamu çalışanlarının ifa ettikleri hizmet bakımından söz konusu virüsten korunmalarının gerekliliği hususu da olağan olarak ön plana çıkmıştır. 

 Sendikamız Türk Haber-Sen aylar öncesinden bu konuya dikkat çekmiş, önleyici tedbirlerin alınması gerekliliğini ortaya koymuş, gerekli önlemlerin alınmasını PTT kurumundan ısrarla talep etmiştir. Yapılan bu taleplerin bir kısmının karşılanması; soruna zamanında ve tam anlamı ile çözüm üretildiği anlamına gelmemektedir. Virüsün PTT Çalışanlarını birinci dereceden etkileyebileceği dolayısı ile kamu sağlığının bu durumdan zarar göreceği hususu ne yazık ki, PTT yöneticileri tarafından gerekli empati kurulmaksızın dikkate alınmamıştır.

Şubelerin bir kısmının kapatılması alınacak önlemlerin bir kısmıdır. Oysaki Posta Hizmeti bir bütünlük arz etmektedir. Dağıtım merkezleri bakımından bir tasarrufa gidilmemesi açık bir tezat niteliğidir ve bu durumun bir izahı bulunmamaktadır.

PTT Kurumunda; Dağıtıcıların normal şartlar altında dahi hangi zorlu şartlarda, çeşitli risklere göğüs gererek görev yaptıkları tüm kamuoyunun malumudur. Kaldı ki; ülkemizi endişeye boğan virüs salgını atmosferinde bu zorlu şartların azami nitelik taşıdığı, riskin ölçülemeyecek kadar arttığı hususu izahtan varestedir.

 Bu zorlu çalışma koşullarından kaynaklanan sorunlar sorumlu sendikacılığın bir gereği olarak sendikamızca ilgili tüm makam ve platformda dile getirilmiştir. Ancak, bu defa ülkemizi derin endişeye boğan virüs salgını telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olacak bir nitelik taşımakta olup, gerekli önlemlerin çözüm odaklı olarak etkin bir şekilde hayata geçirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bizim arzumuz bu durumun yetkililer tarafından görülmesi; hakkaniyet, vicdan adına gerekli önlemlerin bir an önce alınmasıdır. 

Kuşkusuz ki; devlet hepimizin devletidir, halka hizmet bakımından kamu hizmeti gerektiği şekilde yerine getirilecektir. Ancak idarelerinde, çalışanlarına sahip çıkması, koruması en önemli görevlerinden biridir.

Belirtilen nedenle; tüm PTT yöneticilerini çalışanların halini yerinde görmeye ve yine yerinde çözüm üretmeye davet ediyoruz.

Biz de,  çalışanların bu sorununa dikkat etmek, yine çalışanların sorunları ile hem hal olmak, her zaman olduğu gibi alanlarda olacağız.

 Nihayetinde davulun sesi uzaktan kimseye hoş gelmemelidir. Sorun hepimizin sorunudur. Sendikamız Türk Haber-Sen çözümde görev almayanların sorunun bir parçası olduklarını bilmektedir ve çözüm konusunda gerekli tüm desteği göstereceğini burada bir kez daha ilan etmektedir.

20.jpg

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ KUTLU OLSUN

 1.  Genel Merkezden  18-03-2020  

 

18 Mart 1915 tarihi başta Türk milleti olmak üzere bölgesel ve küresel dinamikler için mühim bir anlama tekabül etmektedir.

18 Mart 1915 tarihinde kazanılmış olan Çanakkale Zaferi, Türk milletinin boğazını sıkmak isteyenlere milletin sinesinden gelen bir tokatla cevap verilişin adıdır. Bu stratejik hamle; teknoloji karşısında imanın, varlık karşısında yokluğun en önemli zaferi olmuştur. Bu zaferle Türk milleti, kendisindeki kudreti bir kez daha derinden hissetmiş ve dönemin üzerindeki baskısını atmaya çalışmıştır. 105 yıl önce vurulmuş olan bu mühür, bu coğrafyanın Türk milletine ait olduğunun en büyük göstergelerinden birisi olmuştur. Metrekareye 6 bin merminin düştüğü Çanakkale’de verilmiş olan mücadeleyi ve bu mücadeleyi veren sayısız kahramanımızı bir kez daha gururla ve rahmetle anıyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümünde, başta asrın lideri Mustafa Kemal Atatürk’e, vatan ve millet uğruna hayatlarını kaybetmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

Yücel KAZANCIOĞLU 
Türk Haber-Sen Genel Başkanı

21.jpg

12 MART İSTİKLÂL MARŞI'MIZIN KABULÜNÜN 99. YILI KUTLU OLSUN

 1.  Genel Merkezden  12-03-2020  

 

Tarihimizde barındırdığımız kahramanlıklar, istiklalimizin göstergesi ve istikbalimizin teminatıdır

En zor anımızda, muhtaç olduğumuz kudreti damarlarımızdaki asil kanda aradık. Varlığımızın tehlikeye girdiği anda millet olarak topyekun bir şekilde mücadele etmenin hazzına ulaştık. Bu anlamda bağımsızlık mücadelemizde, kahraman ordumuza ithafen yazılmış olan İstiklal Marşımız en onurlu nişanemiz olmuştur. Her dizesinde bulunan iman, inanç ve cesaret Türk milletinin geleceğe haykırışının ifadesidir. Bu minvalde İstiklal Şairimiz Mehmet Akif, hissiyatımızın tercümanı olmuştur.
Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabulünün 99. Yıldönümünde değerli şairimiz Mehmet Akif'i rahmetle anarken, cenabı Allah'ın Türk milletine bir daha İstiklal Marşı yazdırmamasını temenni ediyorum.

Yücel KAZANCIOĞLU
TÜRK HABER-SEN GENEL BAŞKANI

22.jpg

PTT ÇALIŞANLARI İÇİN CORONA VİRÜSÜ İÇİN TEDBİR TALEBİMİZİ YİNELEDİK

 1.  Genel Merkezden  12-03-2020  

Genel Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU CoronaVirüsü ile ilgili açıklamada bulundu

 'Ülkemizde yeni tip koronavirüs (Covid-19)ün tespit edilmesi üzerine PTT Genel Müdürlüğünden gerekli önlemlerin alınması yönündeki talebimizi güncelleyerek yineledik.

Bütün Kamu kurumları  Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak gerekli önlemleri ivedilikle almalıdır.'

23.jpg

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

 1.  Genel Merkezden  08-03-2020  

 

Genel Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı

   Kadınsız bir aile düşünülemeyeceği gibi kadınsız bir toplum ve devlet de düşünülemez. Kadın, aile ve toplumsal ilişkilerin merkezidir, buluşma noktasıdır. İnsanlık onurunda, kadının da erkeğin de payı eşittir. Toplumsal emeğin ilk şartı cinsiyetçiliğin saf dışı bırakılmasında temellenir. Bu manada kadınlar; bilimden sanata, spordan siyasete her alanda hiçbir ayrım gözetmeksizin aktif bir biçimde bulunmalıdır. Emek bizimdir, emeğin cinsiyeti söz konusu değildir.
   Bu vesileyle, kadına karşı gerçekleştirilen her türlü ayrımcılığı, şiddeti ve cinayetleri kınıyoruz. Bütün kadın emekçilerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.
Hürriyet için Türk Haber-Sen!

24.jpg

KARADENİZ BÖLGE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 1.  Genel Merkezden  06-03-2020  129  

 

Türk Haber-Sen Genel Merkezi olarak bütün illerde İşyeri temsilcilerimizle buluşmak, sorunları yerinde dinlemek, İşyeri temsilcilerimizin kaynaşmasını sağlamak ve Türk Haber-Sen aidiyet duygusunu güçlendirmek amacıyla başlatmış olduğumuz Bölge İşyeri Temsilcileri toplantılarımızın dördüncüsünü Çorum, Amasya, Ordu, Tokat, Samsun, Giresun, Rize ,Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt illerimizin katılımıyla 29 Şubat-1 Mart tarihlerinde Ordu İlimizde gerçekleştirdik.

Ev sahipliği Ordu Teşkilatımızın yaptığı toplantımız Zeki ATLI'nın  açılış konuşması ile başladı.
Genel Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU'nun Toplu Sözleşme Görüşmeleri, PTT'nin bugünkü durumu, sendikal mücadelemiz ve  hedeflerimiz hakkında yapmış olduğu konuşma sonrasında soru cevap şeklinde devam etti.
Katılımlarından dolayı bütün teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, Karadeniz Bölge Toplantımızın yetki alma yolunda bir uyanış, bir diriliş için vesile olmasını diliyoruz.

25.jpg

VATAN SAĞ OLSUN

 1.  Genel Merkezden  28-02-2020  

 

Suriye'nin İdlib kentindeki Kahraman Askerlerimize yönelik yapılan hain saldırıyla ilgili Genel Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU yaptığı açıklama da duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti:

 

 

Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun.

Yüce Türk Devleti, 27 Şubat 2020’de insanlığın kapkaranlık olduğu yerlerde nur olup fışkırmak için bulunduğu İdlib’de, Esad güçleri ve işbirlikçileri tarafından hain bir hava saldırısına maruz kalmıştır.

Kahramanlarımıza canice saldıran katiller, Regaip kandilimizi kana bulamışlardır.

Gerçekleştirilen insanlık dışı saldırı sonucunda resmi makamlardan yapılan açıklamalara göre, 33 kahraman askerimiz şehit olmuş, 32 kahraman askerimiz de yaralanmıştır.

Türk milleti olarak tahammülümüz kalmamıştır. Menfur saldırılara karşı verilmesi gereken cevabın, devletimiz tarafından misliyle gerçekleştirileceğine olan inancımız tamdır, tamamdır.

Türkiye Devletini karşısına alma cüretini kendinde bulanlar, Mehmetçiğimize zarar vermek isteyenler, anaların gözlerindeki yaşa sebep olanlar bulundukları yerde ikinci nefeslerini dahi almaya fırsat bulmamalıdırlar.

Bu doğrultuda devletimizin gerçekleştirmiş olduğu ve gerçekleştireceği milli politikaları destekliyoruz. Bugün milletimizin ortaya, ortak bir irade koyması gerekmektedir. Gönüllerimizi buluşturacak olan şey, bugün ortak vicdan ve ortak şuurda buluşabilmemiz olacaktır.

Milli güvenliğimiz ne olursa olsun tehlikeye atılmamalıdır. Suriye’de yaşanan gelişmeler artık küresel bir sorun haline gelmiştir. Bu bağlamda bütün dünya ülkeleri, üzerine düşen görevi yerine getirmeli ve bu suça ortak olmamalıdır.

Kahraman Mehmetçiğimizin kanı yerde kalmamalı, intikamımız alınmalıdır.

Yüce Türk Devleti, devlet olma bilincini bir kez daha göstermelidir. Çocuklarımız için düşlediğimiz müreffeh büyük Türkiye’nin temellerinin sağlamlığı gösterilmelidir. Türk milleti olarak bu bilinçle hareket etmek ve Milli Mücadele ortak paydasında kenetlenmek mecburiyetindeyiz.

Şehitlerimize ve emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Zalimlere karşı mücadelemizde mazlumun yanında yer almaya son nefer, son nefes ve son damla kana kadar devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha kahraman şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, yaralı kahraman askerlerimize de şifalar temenni ediyorum.

Vatan Sağ Olsun! 
 

Türk Haber-Sen Genel Başkanı 

Yücel KAZANCIOĞLU

26.jpg

REGAİP KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

 1.  Genel Merkezden  27-02-2020  

Genel Başkan Yücel KAZANCIOĞLU , Regaip Kandili dolasıyla kutlama mesajı yayınladı.

'Kelime anlamı güzel şeyleri arzu etmek olan bu mübarek günde rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açık olması inananlar adına eşsiz bir fırsattır. Üç aylık süreci kapsayan bu mübarek günlerin birliğimizi ve dirliğimizi pekiştirmesine, yaşanan sıkıntıların son bulmasına, kardeşliğimizin güçlenmesine ,manevi dirilişe vesile olması ve  gerçekçi barış huzur ortamının  sağlanması dileklerimle Türk İslam Aleminin mübarek ' Üç Ayları'nı ve Regaip Kandili' ni tebrik ediyorum ' dedi.

27.jpg

PTT ‘ DE MESAİ TAKİBİNE TÜRK HABER SEN DUR DEDİ

 1.  Genel Merkezden  19-02-2020  

 

Sendikamız tarafından açılan dava neticesinde; İstanbul 8. İdare Mahkemesi; İstanbul PTT Başmüdürlüğü tarafından uygulamaya konulan ve kişisel verilerin kullanılması niteliğindeki parmak izi okuyucu cihazları ile mesai takibine dair işlemin, iptaline karar vermiştir.

28.jpg

PTT’den Gaziye Sürpriz

 1.  Genel Merkezden  13-02-2020  

 

Gazilerimiz şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır. Muğla’nın Menteşe ilçesinde, kargosunun almak için PTT Başmüdürlüğüne gelen gazi için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Adıyaman’da 2004 yılında terör örgütü ile girilen çatışmada yaralanan ve 2005 yılında gazilik unvanı alan Doğukan Atasoy, kargosunu almak için PTT Başmüdürlüğüne geldi.Evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından kargoyu almak için başka birime yönlendirilen Atasoy, burada  kendisi için hazırlanan doğum günü pastası ile karşılaşınca duygularına hakim olamadı.

Atasoy, doğum günü pastasını Muğla PTT Başmüdürü Kenan Çınar, Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Alsan , Türk Haber Sen İl Temsilcisi Ali ARSLAN ve kutlamayı organize eden  Posta İşleme Merkez Şefi Fikret İREZ  ve  PTT çalışanları ile birlikte kesti.

Şehit yakınları ve gazilere verdikleri destekler için PTT ailesine teşekkür eden Atasoy, “Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Çok duygulandım. Diğer gazi ve şehit aileleri de diğer kurumlarda benim karşılaştığım güzellikler ile karşılaşsın inşallah.” dedi.

Ülkenin, şehit ve gazilerine her zaman minnettar olduğunu vurgulayan Çınar, “Doğukan kardeşimiz bizim sürekli müşterimiz. Sürekli kargolarını buradan alır ve havalelerini buradan yapar. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu ülkenin vatan olmasında emeği geçen şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunarım. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize de sıhhat diliyorum.” şeklinde konuştu.

Çınar, amaçlarının Doğukan Atasoy’a unutulmaz bir an yaşatmak olduğunu kaydetti.

Atasoy, kendisi için hazırlanan pastanın kesilmesinin ardından PTT çalışanları ile fotoğraf çektirdi.

29.jpg

EGE BÖLGE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 1.  Genel Merkezden  11-02-2020  

 

Sendikamız Bölge İstişare toplantılarının üçüncüsü 8-9 Şubat 2020 tarihleri arasında Aydın'da gerçekleştirildi.

Toplantıya  Genel Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU, Genel Başkan Yardımcılarımız  Ahmet KURT, Sırrı Zahir ARSLAN, Musa KARABİNA ve İlhan YAMAN ,Şube Başkanlarımız, Şube Başkan Yardımcılarımız , Aydın, Denizli,İzmir, Manisa, Muğla, ve Uşak İllerinden gelen İl,İlçe ve İşyeri Temsilcilerimiz katıldı.

Genel Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU'nun  2019-2020  Yılı Toplu Sözleşme süreci, PTT'nin  durumu çalışanlarımızın sorunları ve sendikal mücadelede  kazanımlarımız konusunda yapmış olduğu konuşmanın ardından   katılımcılarımız  yaşadıkları  sorunları ve taleplerini paylaştılar.  Genel Başkan Yücel KAZANCIOĞLU  Kurum çalışanlarının sorunları ve talepleri  doğrultusunda gerekli temas ve çalışmalarımızın devam edeceğini belirtti.

Türk Haber-Sen  Ege Buluşmamızda bulunan  tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz.

30.jpeg

İSTANBUL 3 NO'LU TRT ŞUBEMİZİN 1. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ.

 1.  Genel Merkezden  26-01-2020  

 

25.01.2020 Tarihinde İstanbul Harbiye Radyo binamızda 3 No'lu Şubemizin 1.Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdik.

Gerçekleştirilen Kongreye Genel Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU Genel Başkan Yardımcılarımız Ahmet KURT, İlhan YAMAN ve İstanbul Şube Başkanlarımız, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İş yeri Temsilcilerimiz ve üyelerimiz katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Kongremizin açılış konuşmasını Şube Başkanımız Tufan VURAL gerçekleştirdi.  Genel Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU Elazığ'da meydana gelen depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet dileyerek , bugüne kadar  emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerini iletti. Genel Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU Toplu Sözleşme sürecinde yaşananlar, Kurumda ki gelişmeler ve sendikal duruşumuzu , mücadelemizi ve sendikamızın yapmış olduğu çalışmalardan bahsederek, Bugün İstanbul TRT teşkilatımızın bir yıllık başarılı çalışmasının taçlandırıldığı gündür dedi.

Konuşmaların ardından  seçime geçildi. 

TRT İstanbul Şubemizin 1. Olağan Kongresinde Şube Başkanlığına seçilen Tufan VURAL ve Yönetim,  Denetleme ve Disiplin kurulunda görev alan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.

31.jpeg

SAYGIYLA ANIYORUZ

 1.  Genel Merkezden  26-01-2020  

Terör saldırılarına karşı her zaman onurlu bir duruş sergileyen milletimiz, adını tarihe ilmek ilmek nakış etmiştir. Tarih yılmadığımızı, mücadeleden geri durmadığımızı yazmış ve yazmaya devam edecektir.

 26 Ocak 2014 tarihinde Esenyurt’ta düzenlenen terör saldırısı, Türk milletinin demokrasi, hak ve hukuk mücadelesine vurulmak istenen bir darbe olmuştur. Bu saldırıyı kınıyor ve demokrasiye vurulmak istenen her türlü darbenin karşısında olduğumuzu beyan ediyoruz.

Bu vesileyle, 26 Ocak 2014 tarihinde şehit edilen gazeteci Cengiz Akyıldız’ı şehadete erişinin 6. yıldönümünde rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun.
Yücel KAZANCIOĞLU
TÜRK HABER-SEN GENEL BAŞKANI

32.jpeg

CORONA VİRÜSÜ İÇİN TEDBİR ALINMALIDIR

 1.  Genel Merkezden  24-01-2020  

 

Bilindiği üzere Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü nedeniyle ölü sayısı giderek artmakta ve virüsün ne şekilde yayıldığına dair bir tespit de bulunmamaktadır.

PTT personelinin halka arz ettiği hizmetler bakımından yurtdışı postaları ile ilgili hem çalışanların hem de halk sağlığının korunması bakımından etkin ve verimli önlemlerin alınması ve ilgili personelin görevlerini endişe duymadan yerine getirmesini sağlayacak her türlü önlemin ivedilikle alınması için Genel Müdürlüğe başvuruda bulunduk.

Başvuru Belgesini Görmek İçin

33.jpg

ÖZVERİLİ PTT ÇALIŞANINA TEŞEKKÜR EDERİZ

 1.  Genel Merkezden  21-01-2020  

Dünyada ve ülkemizde sıkıntı günlerin yaşandığı şu günlerde, “Adres bilgileri gülümseten kargo ortaokul öğrencisinin çıktı” başlığı ile basın yayın organlarında yer alan haber bizleri bambaşka dünyalara götürdü.

Köyün gelişinden direkt gelip , hiç sapmadan kargoyu teslim eden Sendikamız Üyesi Yusuf Şahin TOPBAŞ'a göstermiş olduğu emek ve özveri karşısında  Genel Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU'nun göndermiş olduğu hediye ve mektup kendisine takdim edilmiştir. 

34.jpeg

OSMAN TURAN'I SAYGIYLA ANIYORUZ

 1.  Genel Merkezden  17-01-2020  

 

Bir milletin sahip olduğu medeniyetin ufkunu gösterecek olanlar, milleti oluşturan öz kültüre hakim insanlardır. Bu anlamda Türk’ün millet olma dinamiklerini inceleyebilen, araştırabilen ve ortaya koyabilen fikir adamlarının yetiştirilmesi muhakkaktır.

Bu vesileyle; yazmış olduğu eserler ile bizler için derin bir tarih anlayışı ortaya koyan, sağlam bilgisi ve muktedir kalemi ile tanınmış olan ilim adamı Prof. Dr. Osman Turan’ın 42. ölüm yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz.    

Yücel KAZANCIOĞLU
TÜRK HABER- SEN GENEL BAŞKANI

35.jpeg

PTT GENEL MÜDÜRÜ HAKAN GÜLTEN'E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDUK

 1.  Genel Merkezden  13-01-2020  

 

Türk Haber –Sen Genel Merkezi olarak PTT Genel Müdürlüğü’ne yeni atanan Sayın Hakan GÜLTEN Bey’e makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.

Kurum çalışanlarının sorunlarının ve taleplerinin görüşüldüğü ziyarette Genel Başkanımız Yücel KAZANCIOĞLU yeni personel alımı , mobil araçlar, deniz nakil araçları, dijital arşiv  ve 40 saat mesai uygulamaları gibi bir çok konunun sorunların çözümü noktasında Genel Müdür Hakan GÜLTEN’e iletti. Ayrıca Sendikal faaliyetlerimiz üzerine istişarede bulunduk. Türk Haber-Sen olarak Kurumun  ve çalışanlarımızın yıpratılmaması hususunda  tavrımızın samimi, tarifsiz ve  net olduğunu belirttik.

PTT Genel Müdürü Hakan GÜLTEN çalışanların sorunlarının çözümlenmesi noktasında elinden geleni yapacağına ve bu süreçte sendikamız ile bilgi alışverişi yapmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

Genel  Müdürümüzün bize gösterdiği ilgi ve misafirperverliği için kendisine teşekkür ediyor , çalışmalarında  başarılar diliyoruz.

36.jpg

TÜRK HABER-SEN PTT ÇALIŞANLARININ YANINDADIR

 1.  Genel Merkezden  13-01-2020 

 

Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu, Mahalle muhtarlarının, PTT A.Ş. kapsamında görev yapan dağıtıcı personele ilişkin tebligatlar hususunda şikayetçi olduğu yönünde yer alan haberlere tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yaparak konu hakkında görüşlerini dile getiren Kazancıoğlu, “ilgili kanunda yer alan maddeler apaçık ortada iken,  bu durum karşısında tebligat yapılacak şahıs adreste yoksa, tebliğ almıyorsa postacı tebligatı kime verecektir? Kanunu aykırı işlem mi tesis edecektir?” dedi. 

 

Zorlu çalışma şartlarında görevlerini yerine getirmeye çalışan PTT Çalışanlarının yasaların zorunlu kıldığı şekilde hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Kazancıoğlu şu şekilde açıklamasına devam etti;

 

“Son günlerde, muhtarların postacılardan şikayetçi olduklarına dair haberler çeşitli basın yayın organlarında yer almaktadır.  Her ikisi de kamu görevi ifa eden ve vatandaşa doğrudan hizmet götüren bu görevlilerin karşı karşıya getirilmeleri, muhtarların tebligat nedeniyle iş yüklerinin artmasının postacılara yıkılması kabul edilemez. PTT A.Ş kapsamında dağıtıcı olarak görev yapan personel; işin mahiyeti bakımından yoğun olarak görev yapmakta, çoğu zaman yaya ve türlü tehlikelere maruz kalarak kamu hizmetini yerine getirmeye çalışmaktadır.  İlgili personelin; coğrafi zorluklar ve farklı iklim koşulları itibarıyla sürekli dışarıda ve arazide yaya şekilde görev yaptıkları, ağırlık ihtiva eden kargo ve kuryelerin bizzat alıcısına kapıda teslim ettikleri, posta kartları, basılı gönderiler, mektup, tebliğ evrakları bulunan posta çantalarını taşıdıkları, gönderi kabulü, ayrımı, yükleme ve boşaltılması gibi işlemleri de yerine getirdikleri, buna rağmen, sendikamızca da müteakip defa ifade edildiği üzere, idari ve mali yönden mağdur edildikleri  tüm kamuoyunca bilinen bir gerçektir.  Öncelikli olarak köy veya mahalle tüzel kişiliğinin başı olan Muhtarların görevleri çeşitli kanunlara sayılmakla birlikte, özel nitelikteki 7201 sayılı tebligat kanununun 21., 24., 52., maddelerinde sadece muhtar ismi değil muhtar azaları, zabıta amir veya memurları da zikredilmiş, yine kanunun ruhu gereği muhatabın tebligattan haberdar olması için, komşulara haber vermede dahil, tüm imkanların kullanılması hüküm altına alınmıştır. Bu durum karşısında tebligat yapılacak şahıs adreste yoksa, tebliğ almıyorsa postacı tebligatı kime verecektir? Kanunu aykırı işlem mi tesis edecektir?”

 

Genel Başkan Kazancıoğlu, PTT çalışanlarının kendilerinden kaynaklanmayan sorunlardan dolayı ceza yargısı tehdidi ile karşı karşıya kaldıklarını hatırlatarak Türk Haber-Sen’in her koşulda çalışanlarının yanında olduğunu bir kez daha vurguladı ve “PTT çalışanları tek başına değildir” dedi. Kazancıoğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü;

 

“Yasal yükümlülükten kaynaklanan görevlere rağmen birkaç olumsuz örnek senaryosundan yola çıkarak gündem yaratmak ülkemiz gerçekleri ile bağdaşmamaktadır. Posta görevlilerinin çoğu kez kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ceza yargısı tehdidi ile karşı karşıya kaldıklarını kaç kişi bilmektedir? İcra tebligatı, mahkeme kararı, tebliğinden kaçmak için adres değiştirenlerin, adresi bilinmeyenlerin veya işleri nedeniyle adresinde bulunmayanları kanun kime sormak gerektiğini hüküm altına almıştır. En basit haliyle, adres arayan bir vatandaş muhtarın bileceği kanaati ile muhtara müracaat etmektedir. Tebligat kanunu ve hukuku bakımından muhtar- postacı iş birliği kamu hizmetinin bir gereğidir. Bu hizmet yerine getirilirken herkesin görev ve sorumlulukları net bir şekilde ortaya konulmuştur. Sonuç itibariyle; Hiç kimse iş yükünün getirdiği sorumlukları posta dağıtıcılarına yükleyemez, dahası posta dağıtıcıları vasıtası ile kendine gündem yaratamaz. Sendikamız her zaman olduğu gibi PTT Çalışanlarının yanındadır. PTT çalışanları sahipsiz değildir. Dağıtıcı arkadaşlarımız sahipsiz değildir. Sendikamız Türk Haber-Sen her zaman olduğu gibi PTT Çalışanlarının yanındadır.”

37.jpeg

RAUF DENKTAŞ'I SAYGIYLA ANIYORUZ

 1.  Genel Merkezden  13-01-2020  

 

Yedi kıta, dört yön; Türk’ün nefes aldığı her yerdeyiz. Mücadelemiz, hülasa Türklüğün kendisine olan sevdamızdandır.

 

 

 

Bu anlamda, Kıbrıs Türklüğü de bizim Türklüğe olan sevdamızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Milli davamız olan Kıbrıs, tarihinde birçok yabancı fikrin saldırısı altında kalmış fakat bağımsızlık mücadelesini hiçbir zaman bırakmamıştır. İnançlarına ve hedeflerine sımsıkı sarılmış, egemenliğinden taviz vermemiştir.
Bu duygu ve düşüncelerle; Kıbrıs Türklüğünün bağımsızlığı için mücadele etmiş olan ve Kıbrıs Türklüğünü Akdeniz'de yıldız gibi parıldatmış olan KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı, ebediyete intikal edişinin 8. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. 

38.jpeg

HERKES İŞİNE BAKSIN

 1.  Genel Merkezden  10-01-2020  

 

Son günlerde, muhtarların postacılardan şikayetçi olduklarına dair haberler çeşitli basın yayın organlarında yer almaktadır. Her ikisi de kamu görevi ifa eden ve vatandaşa doğrudan hizmet götüren bu görevlilerin karşı karşıya getirilmeleri, muhtarların tebligat nedeniyle iş yüklerinin artmasının postacılara yıkılması kabul edilemez.

PTT A.Ş kapsamında dağıtıcı olarak görev yapan personel; işin mahiyeti bakımından yoğun olarak görev yapmakta, çoğu zaman yaya ve türlü tehlikelere maruz kalarak kamu hizmetini yerine getirmeye çalışmaktadır. 

İlgili personelin; coğrafi zorluklar ve farklı iklim koşulları itibarıyla sürekli dışarıda ve arazide yaya şekilde görev yaptıkları, ağırlık ihtiva eden kargo ve kuryelerin bizzat alıcısına kapıda teslim ettikleri, posta kartları, basılı gönderiler, mektup, tebliğ evrakları bulunan posta çantalarını taşıdıkları, gönderi kabulü, ayrımı, yükleme ve boşaltılması gibi işlemleri de yerine getirdikleri, buna rağmen, sendikamızca da müteakip defa ifade edildiği üzere, idari ve mali yönden mağdur edildikleri  tüm kamuoyunca bilinen bir gerçektir. 

Öncelikli olarak köy veya mahalle tüzel kişiliğinin başı olan Muhtarların görevleri çeşitli kanunlara sayılmakla birlikte, özel nitelikteki 7201 sayılı tebligat kanununun 21., 24., 52., maddelerinde sadece muhtar ismi değil muhtar azaları, zabıta amir veya memurları da zikredilmiş, yine kanunun ruhu gereği muhatabın tebligattan haberdar olması için, komşulara haber vermede dahil, tüm imkanların kullanılması hüküm altına alınmıştır.

Bu durum karşısında tebligat yapılacak şahıs adreste yoksa, tebliğ almıyorsa postacı tebligatı kime verecektir? Kanunu aykırı işlem mi tesis edecektir?

Yasal yükümlülükten kaynaklanan görevlere rağmen birkaç olumsuz örnek senaryosundan yola çıkarak gündem yaratmak ülkemiz gerçekleri ile bağdaşmamaktadır. 

Posta görevlilerinin çoğu kez kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ceza yargısı tehdidi ile karşı karşıya kaldıklarını kaç kişi bilmektedir? İcra tebligatı, mahkeme kararı, tebliğinden kaçmak için adres değiştirenlerin, adresi bilinmeyenlerin veya işleri nedeniyle adresinde bulunmayanları kanun kime sormak gerektiğini hüküm altına almıştır.

 En basit haliyle, adres arayan bir vatandaş muhtarın bileceği kanaati ile muhtara müracaat etmektedir.

Tebligat kanunu ve hukuku bakımından muhtar- postacı iş birliği kamu hizmetinin bir gereğidir. Bu hizmet yerine getirilirken herkesin görev ve sorumlulukları net bir şekilde ortaya konulmuştur. 
 Sonuç itibariyle; Hiç kimse iş yükünün getirdiği sorumlukları posta dağıtıcılarına yükleyemez, dahası posta dağıtıcıları vasıtası ile kendine gündem yaratamaz.

Sendikamız her zaman olduğu gibi  PTT Çalışanlarının yanındadır. PTT çalışanları sahipsiz değildir.

Dağıtıcı arkadaşlarımız sahipsiz değildir. Sendikamız Türk Haber-Sen her zaman olduğu gibi PTT Çalışanlarının yanındadır.

39.jpeg

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

 1.  Genel Merkezden  10-01-2020  

 

Doğru ve tarafsız haberciliğin yok olmaya yüz tuttuğu bugünlerde, milletimize doğru haberi ulaştırabilmek için gece gündüz çalışan, emek veren, millet için yazan yazılı ve görsel basın çalışanlarımıza olan inancımız tamdır.

Toplumsal bilincin oluşmasında, gündemdeki konuların tarafsızca aktarılmasının önemi büyüktür. Asrın lideri Atatürk’ün de dediği gibi; milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacak olanlar, basın çalışanlarımızdır.

Bu vesileyle; başta Şehit gazeteci Cengiz Akyıldız olmak üzere bütün şehit gazetecilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Görevinin başında, millete hizmet aşkına sahip gazeteci arkadaşlarımızın da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlarız.
Yücel KAZANCIOĞLU
TÜRK HABER-SEN GENEL BAŞKANI

40.jpeg

PTT AŞ Genel Müdürlüğü görevine

Hakan GÜLTEN atandı

 1.  Genel Merkezden  08-01-2020  

 

Bilindiği üzere, kısa bir süre önce; PTT A.Ş Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişiklik yapılmış, nihayetinde, 08.01.2020 (Bugün) tarihi itibariyle Sayın, Hakan GÜLTEN PTT Genel Müdürlüğü görevine başlamıştır. Yapılan atamanın PTT Kurumuna yeni bir dinamizm sağlayacağı, kurumun artarak devam eden ve kronik hale gelen sorunlarının çözümüne vesile olacağını umut etmekteyiz.

Şüphesiz ki; PTT A.Ş’nin faaliyetlerinin gayesi; vatandaş odaklı hizmet gören, tarihi ve onurlu bir geçmişi bünyesinde taşıyan PTT A.Ş’yi daha yükseklere taşımak, kamu adına etkin ve verimli bir işleyişin sağlanmasına yardımcı olarak, çalışanının ve hizmet alan vatandaşların mutlu olduğu kurumsal bir yapıyı tesis etmektir.  

Ancak; değişiklikler öncesi, kurumun gerçeklerinden uzak, çözüm odaklı olmayan yönetim anlayışı nedeni ile, zafiyet içerisine düşürüldüğü, kaynaklarının düzenli ve adil bir şekilde kullanılmadığı, çalışanlarının sürekli mağdur edildiği bir yapı sergilenmiş, üstelik bu kötü gidişin faturası yine çalışanlara çıkarılmıştır.

Sendikamız Türk Haber-Sen hizmet kolu dahilinde bulunan PTT A.Ş’nin sorunlarını sendikal sorumluluk gereği özveri ile takip etmiş, muhataplarına taşımış, her platformda çözüm üretmiş ve üretmeye de devam edecektir. Bugünden sonra da  mevcut sorunların çözümünde de hem aktif rol alacak hem de  takipçisi olacaktır.

Belirtilen anlayış içerisinde; 2020 yılının PTT Kurumu açısından bir milat olacağı, güzide bir kurum olan PTT’nin haklı itibarına tekrar kavuşacağına, tüm sorunların ciddiyet ve samimiyet içerisinde gerçekçi ve çözüm odaklı bir yaklaşım ile çözüleceği inancı içerisindeyiz.

Bu minvalde; öncelikli ilkemiz önce ülkemiz ilkesini kendine düstur olarak kabul etmiş sendikamızın, bu ülkenin yararına olacak, her türlü hizmet ve faaliyetiniz de destek ve yardımlarını esirgemeyeceğini bir kez daha beyan eder PTT Genel Müdürümüz Sn; Hakan GÜLTEN ve çalışma arkadaşlarına başarılar dileriz.

KULLUK ALLAH'A,

SADAKAT DEVLET'E,

HİZMET MİLLET'E.

 

Yücel KAZANCIOĞLU
Türk Haber-Sen Genel Başkanı