yucel-kazancioglu-522519.jpg

GENEL BAŞKANIN KALEMİNDEN

YÜCEL KAZANCIOĞLU
GENEL BAŞKAN
Kamu Görevlileri Hakem Heyeti 24. Ağustosta başlayan 5 günlük çalışmasını tamamlamıştır. Kamu çalışanları üzerinde tam bir hayal kırıklığı yaratan 2020-2021 artış oranları için Hakem Kurulunda yapılan oylamada 5 ret oyuna karşılık 6 kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
29.08.2019
karari-kabul-etmek-mumkun-degildir-44792

  Türkiye Kamu-Sen heyetini temsilen haksız, adaletsiz ve memurlarımızı hayal kırıklığına uğratan bu karara katılmayacağımızı kurul kararlarına şerh düşeceğimizi ifade ederek toplantıdan ayrıldık. 

  İşin Esasına bakılacak olursa yanlış 1 Ağustos 20 Ağustos tarihlerinde 20 günlük süreyi yönetemeyen müzakere ve mücadele edemeyen sarı sendikanın,  Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’nin 1 Ağustos- 9 Ağustos tarihlerindeki Toplu sözleşme toplantılarındaki uyarılarına kulaklarını tıkayan üç maymunu oynayan sarı sendikayı affetmek mümkün değildir. 

  Sarı sendikanın toplu sözleşme toplantılarında bütün uyarılarımıza rağmen görüşmeleri Kamu-Sen’den kaçırarak kapalı kapılar arkasında yürütmesi ve süreci yönetememesi başarısızlığın başlangıcı olmuştur. 

  Toplu sözleşmelerde 4688 sayılı kanun 33. Md. Değişik 6289/23md. Gereği görüşmelerde tutanak tanzim etmesini bile beceremeyen basiretsiz sarı sendika 5. Dönem Toplu sözleşme sürecinin sebebi olmuştur.

Değerli arkadaşlar;

  20 Ağustosta Toplu sözleşme sürecinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması sonrası Kamu Görevlileri Hakem Heyetine başvuran Sarı sendika değil; 

Toplu sözleşme görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personel Danışma Kurulu, Kurum İdari Kurullarının Teşkili ve Esaslarına ilişkin Yönetmeliğinin 8.md. gereği Devlet Personel Başkanlığının düzenlediği tesbit tutanağı ile gidilmiş, Türkiye Kamu-Sen’imizi temsilende tarafıma gönderilen toplantı davet yazısının ekinde Devlet Personel Başkanlığının 21 Ağustos tarihli tesbit tutanağı gönderilmiştir. Sarı sendika tarafından hakem heyetine önce biz başvurduk meselesi külliyen yalan olup, DPB lığının yazısı 21 Ağustos, Sarı sendikanın yazısı ise 23 Ağustos tarihlidir.

  Her ne olursa olsun toplu sözleşme süreci heba edilmiştir. Kamu-Sen’i toplantı salonunda istemeyen sarı sendika Allah bu ya Kamu Görevlileri Hakem Heyeti görüşmelerinde yan yana oturmak zorunda kalmış, her Konfederasyonun aynı eşit şartlarda toplantıya katılma hakkını tanımıştır.

Yani Hakem Kurulu kararları;  

  “SENDİKALARIN DEĞİL,HAKEM KURULU KARARIDIR” Ve Türkiye Kamu-Sen kararın kabul etmeyip, ŞERH DÜŞMÜŞTÜR

Demokratik rejimlerin aslî unsurlarından olan sendikalar, çalışma hayatının şekillenmesinde ve çalışanların hak ve hukuklarının korunmasında etkin bir rol oynamaktadırlar.
02.07.2018
turkiye-kamu-sen-8680789.jpg

 Dünyada ilk olarak işçi örgütlenmesi şeklinde tezahür eden sendikalar, insan haklarında kat edilen mesafeyle paralel olarak, zamanla memurlar için de kurulabilmiştir. Türkiye’nin en köklü memur sendikaları konfederasyonu olma özelliğine sahip Türkiye Kamu-Sen, kurulduğu 1992 yılından beri memur sendikacılığında öncülük misyonunu ifa etmektedir. Nitekim 2004 yılından bu yana gerçekleştirilen toplu görüşmelerde temsil yetkisini haiz bulunduğu hizmet kolları layıkıyla temsil edilmiştir. Özellikle 2010 yılına kadar toplu görüşmelerde on bir hizmet kolu itibariyle temsil yetkisinde liderlik Türkiye Kamu-Sen’in uhdesinde kalmıştır.

 Kamu görevlilerinin sendika üyeliği konusunda ihtiyatlı bir yaklaşım sergilediği gözlerden kaçmamaktadır. Bu ihtiyatlı yaklaşımın 2002 yılından günümüze belirli bir ölçüde esnediği söylenebilir. Tüm kamu görevlileri içinde sendika üyesi olan kamu görevlilerinin oranı 2002 yılında %47.95 iken bu oran 2017 yılında %69.27’ye yükselmiştir. Sendikalaşma konusunda yaşanan oransal bu artışın yanı sıra 2002’de 650.770 olan sendika üye sayısının 2017’de 1.684.323’e ulaştığı anlaşılmaktadır. Türkiye Kamu-Sen’in 2002 yılında 329.065 üye sayısı varken, 2017 yılı itibariyle bu sayı 395.250’ye çıkmıştır.

 Rakamları dili, Türkiye Kamu-Sen cephesinde üye artışı olduğunu ifade etmekle birlikte söz konusu artışla yetinmeyerek çalışmalarımızı üye kazanımı noktasında yaratıcı icraatlarımızla birleştirmekle yükümlüyüz. Tarihî öncü misyonumuzun rehberliğinde, gündem belirleyerek, inisiyatif alarak kamu görevlilerinin çalışma hayatlarındaki sorunlara dönük dişe dokunur çözümler üretmeliyiz. Sorumluluklarımızın farkında oluşumuzun ilk kanıtı, Türkiye Kamu-Sen üst çatısı altında faaliyet yürüten on bir hizmet kolunu temsil eden federasyonlarımızın kendi içlerinde ve topyekûn Türkiye Kamu-Sen mensubiyetinde birlik ve beraberliğin muhafazasını temin etmek olacaktır. Bütünlük içinde kenetlenen Türkiye Kamu-Sen ailesi, ilke ve ülküleriyle somut hedeflere doğru koşar adım gidecektir.

 Türkiye Kamu-Sen camiasının basın, yayın ve iletişim hizmet kolunda faaliyet gösteren teşkilâtı olan Türk Haber-Sen, oldukça dinamik ve çok hızlı değişen teknoloji ve dünya gündemi ile meşguliyet halindeki hizmetlerde çalışan kamu görevlilerinin adresidir. Ülkemizin seçkin ve köklü kurum ve kuruluşlarından PTT, TRT, BTK, RTÜK VE BYGM çalışanlarının çatı örgütü olan Türk-Haber-Sen, 2012 yılına kadar da ilgili hizmet kolunda yetkili sendika konumunda bulunmuştur. Rakamsal ve oransal kayıplara karşın Türk Haber-Sen, tüm yaşananların ardından artık yeni bir döneme girmiştir. Yeni dönem, dinamizmden yoksun görüntünün silineceği, sonuç alıcı ve hizmet odaklı hamlelerin sergileneceği performansa tanıklık edecektir. Türk Haber-Sen’in sistematik bir çalışma ile derlenip toparlanma, silkinerek kendine gelme ve atılım seferberliğini başlatma zamanı gelip çatmıştır. Birlik ve beraberliği pekiştirecek, aidiyet duygu ve şuurunu kuvvetlendirecek bir yönetim anlayışını hâkim kılacak emin adımların atılmasıyla yeni dönem farklılığını hissettirecektir.

 Türkiye Kamu-Sen, kamu görevlilerin hak ve çıkarlarını koruyup gözetmekle sınırlanamayacak bir misyon ve vizyon üstlenmiştir. Türk milletinin ve Türk devletinin birlik, beraberlik ve bekasına dair alınan tavır, Türkiye Kamu-Sen’in var oluş sebebini teşkil etmektedir. Bu nedenle, özgül ağırlığı da hesaba katıldığında, Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikaların bir olması, iri olması ve diri olması bir mecburiyettir. Mecburiyeti içselleştiren bir şuurla Türk Haber-Sen’i ve Türkiye Kamu-Sen’i tüm üyeleriyle birlikte hak ettiği zirvelere taşımak boynumuzun borcudur.  

Yücel KAZANCIOĞLU

      Genel Başkan