6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZİ AÇIKLADIK

Türkiye Kamu-Sen olarak 6. Dönem Toplu sözleşmeye ilişkin taleplerimizi basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladık.


Buna göre, 2022 yılı için Ocak ayı itibariyle yüzde 21 zam, 600 TL seyyanen zam ve yüzde 3 refah payı, 2023 yılı için ise yüzde 17 zam oranı ile yüzde 3’lük refah payı talep ettik.

Aylardır aralıksız olarak devam ettirdiğimiz 6. Dönem toplu sözleşmeye ilişkin hazırlıklarımızın neticesinde ortaya çıkan Toplu sözleşme taleplerimizi düzenlediğimiz basın toplantısı ile Genel Başkanımız Önder Kahveci açıklarken, toplantıda sendikalarımızın Genel Başkanları, Genel Merkez Yöneticilerimiz ve Ankara Şube Başkanlarımız da hazır bulundu.


Toplantıya başlarken bütün kamu görevlileri ve emeklerimize selam ve saygılarını ileten Genel Başkanımız Önder Kahveci geride kalan beş toplu sözleşmede yaşanan kayıpların bir kez daha tekrar etmemesi adına Türkiye Kamu-Sen'in Toplu sözleşme masasında var gücüyle mücadele edeceğinin altını çizdi.


Türkiye Kamu-Sen'in taleplerini toplantıda dile getiren Genel Başkanı Önder Kahveci "Toplu sözleşme masasında her bir talebimizin tek tek takipçisi olacağız" dedi.

Genel Başkan Kahveci;

Toplantımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyor; saygılar sunuyorum.


Kamu görevlilerinin ve emeklilerinin 2022 ve 2023 yıllarında alacakları maaş zamlarının, sosyal ve özlük haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri 2 Ağustos Pazartesi günü başlayacaktır.

Hepimizin bildiği gibi bundan önce gerçekleştirilen 5 toplu sözleşme süreci, kamu görevlilerinin ve emeklilerimizin mali ve özlük haklarına yeterli katkıyı sağlayamamış adeta bir hayal kırıklığı yaratmıştır.


Gerek toplu sözleşme süresinin verimli kullanılamaması gerekse talepler üzerinde yeterli pazarlık yapılamaması nedeniyle toplu sözleşme görüşmeleri bir kör düğüme dönüşmüş; sorunlara çözüm üretme mekanizması olmak yerine yalnızca sorunların dile getirildiği ama hiçbir önerinin tartışılmadığı bir mecra halini almıştır.

Toplu sözleşme sistemine geçtiğimiz 2012 yılından beri gerçekleştirilen 5 dönem toplu sözleşme görüşmelerinden farklı olarak bu yıl, Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen, kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin vazgeçilmez talepleri noktasında bir ortaklaşmaya gitmiş, 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde, belirlediğimiz ortak talepler üzerinden birlikte pazarlık yapma kararı almıştır.

Gerçekleştirilen teknik çalışmalar neticesinde ağırlığı mali ve sosyal haklarda olmak üzere 51 ana konu başlığı ile geçmiş dönemlerde karar altına alınan 40 konu başlığının revize edilmesi olmak üzere toplamda 91 başlıkta uzlaşmaya varılmıştır.

Buna göre bu sene belirlediğimiz talepler çerçevesinde bir pazarlık yürütme ve bu süreci en verimli şekilde değerlendirme noktasında elimizi taşın altına koymuş ve inisiyatif almış bulunmaktayız.


Elbette taleplerimiz ortaklaştırdığımız 91 ana başlıktan oluşmuyor.

Türkiye Kamu-Sen olarak ortak talepler dışında belirlediğimiz sorunların çözüm önerilerini de ayrıca Kamu İşveren tarafına sunacak ve toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme taşıyacağız.

Birlikten kuvvet doğar anlayışı ile hareket ederek çıktığımız yolda toplu görüşme sürecinin başarısı, başta Kamu İşveren tarafının gerçekçi yaklaşımı ve gösterilecek irade ve kararlılığa bağlıdır.

Her şeyden önce belirtmek isterim ki, 2019 yılının sonundan beri bir salgın hastalık belasıyla mücadele etmekteyiz.


Bu mücadelenin baş aktörleri de hiç kuşkusuz ki memurlarımız olmuş, her türlü hayati tehlikeye karşı bu süre boyunca 7 gün 24 saat aralıksız olarak kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi için adeta bir kurtuluş savaşı vermiştir.

Bu uğurda başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere pek çok kamu görevlimiz hayatını kaybederken sayısız kamu çalışanı da görevleri esnasında virüse maruz kalarak mağduriyetler yaşamıştır.


Bu süre zarfında vatandaşlarımızın evlerinden dışarı dahi çıkmadığı dönemlerde kamu hizmeti sunan tüm çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyor, toplu sözleşmelerde onları unutmadık diyoruz.

Gerek pandemi döneminde gerekse normal şartlar altında, memurlarımız yaklaşık 800 bin kilometrekarelik alana sahip vatanımızın en ücra köşelerine kadar hizmet götüren yegâne çalışanlardır ve ülkemizin her noktası, büyük şehirler kadar gelişmiş imkânlara sahip değildir.

Birçok kamu kurum ve kuruluşunun özellikle taşra teşkilatlarında, elverişsiz çalışma ortamlarında, yetersiz araç gereç ve kısıtlı kaynaklarla, görevini en iyi şekilde yerine getirmek için canını dişine takıp çalışan memurlar adeta unutulmuş durumdadır.


Bu durumdaki birçok memurumuzun sorunu ekonomik olmanın da ötesinde, insanlık dramı boyutuna ulaşmıştır.


Yerel yönetimlerde bırakın maaş zammını aylardır maaşını alamayan, sigorta primleri yatmayan kamu görevlilerimiz bulunmaktadır.


Biz toplu sözleşme görüşmelerini, kamu görevlilerinin ve emeklilerinin kangrene dönüşmüş bulunan sorunlarının çözülebileceği tek yer olarak görüyoruz.

Bu bakımdan toplu sözleşmeden sonuç almak için öncelikle sistemin revize edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Öyle ki, 4688 sayılı Kanunun eksik ve yanlış hükümleri; toplu sözleşme görüşmelerini yalnızca mali ve sosyal haklarla sınırlayarak memurlarımızın yer değiştirme, atama, yükselme, disiplin, unvan değişikliği gibi sorunlarını yok saymakta; memur meselelerini adeta masadan kaçırmaktadır.

Genel toplu sözleşme ile hizmet kolu toplu sözleşmelerinin birlikte yapılmasından dolayı süreç bir keşmekeşe dönüşmekte, hiçbir konu yeterince tartışılamadan toplu sözleşmelerin sonuna gelinmektedir.

Takdir edilmelidir ki, farklı statülere ve farklı çalışma koşullarına sahip, 11 hizmet kolunda bulunan ve sayıları 4 milyona yaklaşan kamu çalışanının, 2 milyon dolayındaki emeklilerle birlikte 6 milyon kişinin sorununun 3 haftalık bir sürede tartışılıp çözülmesi oldukça zordur.

Bu nedenle Türkiye Kamu-Sen olarak genel toplu sözleşme ile hizmet kolu toplu sözleşmelerin birbirinden ayrılarak farklı zaman ve zeminlerde gerçekleştirilmesinin daha uygun olacağına, toplu sözleşme sisteminin ancak bu şekilde etkili ve verimli sonuç üreteceğine inanıyoruz.

Biz bütün bu olumsuz koşullara rağmen üzerimize düşen görevi yerine getirecek ve kamu gör