Genel Başkan Yücel KAZANCIOĞLU PTT çalışanları için gündeme dair açıklamalarda bulundu.​


08-05-2020


Genel Başkan Yücel KAZANCIOĞLU PTT çalışanları için gündeme dair açıklamalarda bulundu.

YA TUTARSA

Bilindiği üzere; COVİD 19 olarak ifade edilen virüs salgını tüm dünyayı ve ülkemizi etkilemiş, halk sağlığının korunması ile birlikte, kamu hizmetinin de aksamadan yürütülmesi mutlak bir hal almıştır. Belirtilen zorlu şartlar içerisinde; kamu görevlilerimiz bu görevlerini sorumluluk içerisinde layıkıyla yerine getirmiş ve kamuoyunun takdirini kazanmıştır. Virüs salgını ile birlikte; bazı meslek gruplarının önemi ön plana çıkmıştır. PTT Çalışanları da bu meslek gruplarından biridir. Virüs salgını, birçok alanda olduğu gibi, PTT dağıtıcılarının sorunlarının da acil çözümünü ve çalışanların motivasyonu bakımından bir takım ilave kazanımların sağlanması gerektiği sonucunu ortaya koymuştur.

Kuşkusuz ki; PTT çalışanlarının sorunu ne bu günün sorunudur, ne de çözüme ulaştığı iddia edilen konularla PTT sorunları bitmiştir. Sendikamız, kurum çalışanlarının sorunlarını bildiği gibi, sadece sorunları çözmenin sendikacılık olmadığını, yeni kazanımlarla çalışanları hak ettikleri seviyeye ulaştırmak gerektiğini bilmektedir.

Yaşanan süreçte, PTT Çalışanlarının karşı karşıya kaldığı riskler, çözülmesi gereken sorunlar bakımından birçok sivil toplum örgütü, dernek, sendika elinden geldiği kadar sürece katkı sağlamaya çalışmıştır. Bu çabaların ortak paydası, ulaşılmak istenen sonuç çalışanın hak ettiğini elde etmesi, huzur ve mutluluğudur. Ancak; her zaman olduğu gibi uçta yatıp ortada bulunmayı marifet sayan sarımsı sendika; İHS çalışanlarının fazla mesai süresinin sayelerinde 50 saate kendi talepleri üzerine çıkarıldığını, PTT Dağıtıcılarına ödenmesi gündemde bulunan ek ödeme ile ilgilide,(söylediklerine itibar edilmediğini artık anlamış olmalılar ki) video çekimi yaparak süreci sahiplenmek adına açıklamalarda bulunmayı marifet saymaktadır. Bu açıklama ile PTT A .Ş Yönetim Kurulu başta olmak üzere, Genel Müdürlük, Bakanlık, diğer tüm Sendikalar, dernekler, siyaset ve siyasi irade yi hiçe sayarak ; sürece katkı koyan, kamuoyu ve farkındalık oluşturan, irade koyan kişi, sendika ,dernek, kurum ve kuruluşlara karşıda büyük bir saygısızlık ve hadsizlik yapmışlardır. Bu ruh hali Ahlak ve vicdandan yoksun, edepten uzak, şımarık ve samimiyetsiz halleri gerçek kişiliklerinden kaynaklanmaktadır.

İlgili video da can hıraş halde, bezirgân marifeti ile açıklamada bulunulması, sendikal ciddiyetten, sorumluluktan bahsedilmesi ise dikkate değerdir. Altına imza attığınız Toplu Sözleşmelerde kamu çalışanlarının sorunlarını bol keseden heba ederken, Kurum İdari Kurullarında bu hususlara hiç değinmezken, başta Sendikamız Türk Haber-Senin yapmış olduğu çalışmalar olmak üzere, yapılan tüm çalışmalara mal bulmuş mağribi gibi sahiplenilmesi, sarımsı sendikanın sendikacılığı hangi ciddiyetle yaptığını, sorumluluğunun sadece “bir elinde tarak bir elinde ayna umrumda mı dünya?” mantığından ileri gitmediğini açıkça ortaya koymaktadır.

Kamuoyu da, PTT Çalışanları da bu tavrınızı artık bilmektedir ve Türk Haber-Sen Kurum çalışanlarının sorunlarını sadece bu süreçle kısıtlı tutan, imzasına sahip çıkmayan zihniyetin garabet tutumunu her türlü platformda ifşa etmeye devam edecektir.

Salgın süreci ile ilgili sendikamız Türk Haber-Sen aşağıda belirtilen girişimleri zamanında yapmış ve takibini her platformda gerçekleştirmiştir. Bu minvalde hiç kimse kerameti kendinden menkul saymamalıdır ki, klavye sendikacısı, umut bezirgânı video severlerin bu sürece katkıları söz ve laftan ibarettir.

Türk Haber-Sen olarak Aşağıda yapılan çalışmaları görmezden gelmek, inkar etmek edepsizliktir, Vicdanları sağırlaşmış , kokuşmuş adaletten, Ahlaktan uzak bir yapıdan ne beklenebilirdi.

Duymayan sağır kulaklar duysun , Görmeyen mühürlü gözler Görsün;

1- Corona virüs olayı Çin’de yeni ortaya çıktığında daha ülkemize sıçramamışken 24.01.2020 tarihinde PTT Genel Müdürlüğü’ne yazı yazarak virüsün tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit etmesi, muhtemel hale gelmektedir. Onun için yurtdışı postaları ile ilgili hem çalışanların hem de halk sağlığının korunması bakımından etkin ve verimli, önlemler alınmasını,

2- 11.03.2020 tarihinde PTT Genel Müdürlüğüne yazdığımız yazı da PTT çalışanlarının hem de halk sağlığının korunması adına iş yerlerimizde her türlü koruyucu tedbirin alınması, personele gerekli araç gereç, ilaç vs.nin ivedilikle sağlanması,

3- 18.03.2020 tarihinde PTT Genel Müdürlüğüne yazdığımız yazı ile Genel Müdürlüğün Adalet Bakanlığı ve HSYK ile görüşerek adli tebligatların dağıtımın ertelenmesi,

4- 19.03.2020 tarihinde PTT genel Müdürlüğüne yazılan yazımızda Dağıtım Müdürlüklerinde sabah akşam dezenfekte işlemlerinin yapılması, Kargoda sağlık ürünleri hariç (PTTAvm, e-ticaret) işlemlerinin askıya alınması, PTT merkezlerine gişe sayısı kadar müşteri alınmasının sağlanması, Tüm PTT çalışanlarına dezenfekte ,eldiven,maske,kolonya gibi malzemelerin yeteri kadar temin edilmesi, Tüm işyerlerinde personelin dönüşümlü çalışmasının sağlanması

5- 20.03.2020 tarihinde PTT genel Müdürlüğüne yazdığımız yazı ile bu olağanüstü süreçte personelimize asli görevleri dışında verilen işlemlerin performans kapsamında olmamasından dolayı performans puanlarında düşüş olacağı için tüm İHS’li personele en üst düzeyde performans ödenmesi

6- 30.03.2020 tarihinde PTT Genel Müdürlüğüne yazdığımız yazı iler sendika yöneticilerimizin saha da yapmış olduğu çalışmalar neticesinde virüsle mücadele konusunda görülen aksaklıkların ivedi olarak giderilmesi,

7 - 06.04.2020 tarihinde PTT Genel Müdürlüğüne yazdığımız yazı ile PTT işyerlerinde virüs riskini azaltmak amacıyla mesafenin korunabilmesi için Güvenlik Görevlisi bulunmadığından bütün PTT şubelerinin kapatılması, PTT Merkez Müdürlüklerinde, Posta Dağıtım Merkezlerinde çalışan gişe-büro personeli ve sürekli dağıtım alanında bulunan dağıtıcılara hayati önem taşıyan maske,eldiven, dezenfektan malzemelerin yeteri kadar dağıtılması, Mesai saati sınırlandırılmasının kaldırılarak artırılması, İhs’li personelin kesintisiz çalışanlarına performans ödemelerinin en üst düzeyden ödenmesi

8- 09.04.2020 tarihinde PTT Genel Müdürü Sayın Hakan GÜLTEN’e yazdığımız yazıda

* PTT acilen dağıtıcı ve memur alımı yapılması

*Türkiye genelinde personele koruyucu malzeme dağıtımının sürekliliğinin sağlanması,

* Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan personelimize mesai sınırlamasının kaldırılması ve acilen ek ödeme yapılması

9- 09.04.2020 tarihinde Cumhurbaşkanımıza yazdığımız mektupta;

*PTT dağıtıcılarının mesleki zorlukları anlatılmış, dağıtıcıların fiili hizmet zammı( yıpranma hakkı) verilmesi,

*Kriz süreci ile ilgili olarak uğradıkların ve uğrayabilecekleri, özlük hakkı ve maddi kayıplarının karşılanması

*PTT personelinin moral motivasyonunun artırılması bakımından ikramiye ile ödüllendirilmesi.

Görüldüğü üzere Yukarıda da kronolojik şekilde belirttiğimiz gibi Türk Haber-Sen Genel Merkezi olarak virüs olayının başlangıcından itibaren her türlü hassasiyet gösterilmiş ve çalışanların haklarının her platformda takibi yapılmıştır.

Şimdi soruyoruz yetkiliyiz büyüğüz ve her sorunu çözüyoruz diyorsunuz Toplu Sözleşmelerde ki, dostlar alışverişte görsün tavrınızın artık kronik hale geldiğini biliyoruz. Ancak madem icraat sendikasınız, Kurumda personel lehine alınan bütün kararlar sizin sayenizde gerçekleşiyorsa ise şimdi soruyoruz;

PTT A.Ş hüviyetine bürünürken, KİT olmaktan çıkarken, İHS’li bir statü ortaya çıkarken neler yaptınız, İHS’li hakları yönetmeliklerle ellerinden alınırken, görevde yükselmek isteyen personele İHS’li olmak şartı dayatılırken, Fakülte mezunu Dağıtıcıların memuriyete geçiş hakları 2011 yılından sonra gasp edilirken sizler nerelerdeydiniz?