KAMUOYUNA DUYURULUR


KAMUOYUNA DUYURULUR

  1.  Genel Merkezden  23-03-2020 

T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI, PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ve KAMUOYUNA DUYURULUR: Bilindiği üzere; Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan COVİD-19 diğer ismiyle Korona Virüsü ülkemizde de yayılarak bazı vatandaşlarımızın ölümüne sebebiyet vermiştir. Pandemi “Küresel Salgın” olarak ifade edilen bu durum hepimiz tarafından endişe ve üzüntü ile takip edilmekte olup, alınan ve alınacak önlemlere uymanın bir vatandaşlık görevi olduğu açıktır. Pandemi olarak ifade edilen bu virüs salgınına karşı; devletimiz virüsün bulaşmasının, yayılmasının önlenmesi amacıyla birçok tedbir almış, bu salgından halkımızı korumak amacıyla tüm imkanları seferber etmiştir. Bu minvalde; sivil toplum örgütü olarak bizler devletimizin yanında olduğumuzu, üzerimize düşen her ne vazife varsa seve seve yapmaya hazır bulunduğumuzu hep birlikte buradan ilan ediyoruz. Kuşkusuz ki; bu sürecin, salgınla mücadelenin birçok ayağı bulunmaktadır. Bu mücadele devletimiz yetkililerinin talimatları ile kamu görevlilerinin üstün gayret ve fedakarlıkları ile yürütülmektedir. Bizler için tüm meslek gruplarının, kamu çalışanlarının kamu hizmetinin bütünlüğü çerçevesinde, bu sıkıntılı süreci atlatmak üzere, samimiyet ve özveri ile yaptıkları çalışmalar hiçbir şekilde yadsınamaz. Ancak; öyle meslek grupları var ki varlıkları ve önemi bu kriz anında daha da ortaya çıkmıştır. Gizli kahraman olarak ifade edilen bu meslek grupları tüm varlıkları ile, devletin verdiği görevleri alanlarda ilk elden salgın tehlikesine rağmen eksiksiz olarak icra etmektedir.   Sağlık Çalışanlarımızın, Askerlerimizin, kolluk kuvvetlerimizin, belediye çalışanlarımızın, PTT çalışanlarımızın bu konudaki çalışmaları, takdire değer şekilde devam etmekte olup; el ele birlikte, bu kriz ortadan kalkıncaya kadar, bu çalışmaları ortak inançla devam edecektir. Gelinen bu süreçte; tüm bu kesimlerin mesleki zorlukları, hizmetin en iyi şekilde yerine getirilmesi bakımından kendiliğinden gündeme gelmiştir.  PTT Çalışanlarının salgınla birlikte ortaya çıkan sorunları kuşkusuz bugünün sorunları olmamakla birlikte, çözümünün gerekliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Özellikle, fiili hizmet zammı süresi, tek tip istihdam biçiminin oluşturularak iş güvencesinin sağlanması, mevcutta bulunan dağıtıcılardan belli bir hizmette bulunanların doğrudan memur kadrolarına geçirilmeleri, kriz süreci ile ilgili olarak uğradıkları veya uğrayabilecekleri özlük hakkı ve maddi  kayıplarının karşılanması, ilgili personelin moral ve motivasyonunun arttırılması bakımından ikramiye vb şekilde ödüllendirmelerin gündeme getirilmesi gereklilik arz etmektedir. Bu bakımdan biz aşağıda isimleri yazılı olan sivil toplum ve meslek kuruluşları olarak PTT çalışanlarımızla ilgili de birtakım tedbirler alınması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyoruz.  Bu noktada;  1-       Virüs salgınının bertaraf edilmesi yolunda maddi ve manevi anlamda en fazla desteğe ihtiyaç duyan kesim kamu görevlilerimizdir. Doğrudan vatandaşla temasta bulunan ve görevini sokakta icra eden PTT çalışanlarının her türlü koruyucu sağlık malzemesi ile donatılması elzemdir.  2-       Diğer kamu kuruluşlarında olduğu gibi çalışanların daha fazla riske maruz kalmaması için PTT şubelerinin tamamı kapatılmalı, hizmetler PTT merkezlerinde ve dağıtım hizmetlerinde  dönüşümlü çalışacak personel eliyle verilmelidir.  3-       Salgınla mücadelenin en önemli aktörleri kamu görevlileri olacaktır. Özellikle PTT’deki personel açığının kapatılması iş yoğunluğunun azalması bakımından önem arz etmektedir. PTT çalışanlarımızın hayatlarını ortaya koyarak sunduğu haberleşme hizmetlerindeki personel açığının kapatılması artık bir zorunluluk haline gelmiştir.  4-       Bu salgınla bir kere daha görülmüştür ki, kamuda sözleşmeli, idari hizmet sözleşmeli gibi güvencesiz istihdam modelleri, işleyişi ve yeknesaklığı bozmakta, kamu hizmetlerini sekteye uğratmaktadır. Bu bakımdan PTT personelinin tek statüde istihdam sistemi içinde, tamamının 399 sayılı KHK kapsamında, güvenceli şekilde istihdam edilmesi gerekmektedir.  5-       Sağlık çalışanlarından sonra bu virüse en fazla maruz kalan kesim olan PTT çalışanlarımız da ödüllendirilmeyi fazlasıyla hak etmektedir. PTT çalışanlarımızın bu fedakarlığı karşılığında ikramiye ile ödüllendirilmesi ve yıllardır sürüncemede bırakılan yıpranma hakkına kavuşturulması yerinde olacaktır.   Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgının, milletimizin sağduyusu ve alınacak tedbirlere göstereceği titiz yaklaşımla en az hasarla bertaraf edileceğini temenni ediyor, tüm milletimizi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz.               Biz bu bildiride imzası olan sivil toplum ve meslek kuruluşları olarak her şart altında Devletimizin ve milletimizin yanında kalarak bu krizin de atlatılması için her türlü çabayı göstereceğimizi kararlılıkla vurguluyoruz.      Önümüzdeki dönemde virüsün yayılma hızının artması ihtimaline karşı milletimizle topyekün teyakkuzda olduğumuzun, salgının arzu etmediğimiz boyutlara ulaşmaması için yetkili mercilerce alınacak her türlü kararın destekçisi ve uygulayıcısı olacağımızın bilinmesini isteriz.    Kamuoyuna duyurulur.

7 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör