• thabersen

KPDK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Pandemi dolayısıyla ertelenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.


BAKAN SELÇUK: KPDK TOPLANTIMIZ HAYIRLI OLSUN


Maske ve mesafe kurallarına uygun olarak yapılan toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, KPDK toplantısının hayırlı olmasını diledi.KAHVECİ: TÜRKİYE KAMU-SEN ÜZERİNE DÜŞEN HER SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMEYE HAZIRDIR


Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Pandemi dönemi, kamu çalışanlarının sorunları ve çözüm bekleyen konulara ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.Genel Başkan Kahveci;Öncelikle salgının başladığı ilk günden beri hayatlarını ortaya koyan, fedakârca çalışmalarından ötürü başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kamu görevlilerine ve aldığı yerinde kararlarla virüsün ülkemize girişinin gecikmesini sağlayan ve sonraki süreci de son derece özverili çalışmalarıyla, şeffaf bir biçimde sürdürerek başarılı bir kriz yönetimi yürüten Sağlık Bakanı ve tüm yetkililerimize teşekkür ediyoruz.Elbette bu krizin atlatılması için hepimiz milletçe seferber olduk ve üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye de hazırız. Bugüne kadar alınan tedbirler son derece olumlu olmuştur. Okulların kapatılması, bazı ülkelerden girişlerin yasaklanması, karantina uygulamaları, reel kesimin desteklenmesi, vergi borçlarının ertelenmesi gibi tedbirler yerindedir.Buna karşın 1 Haziran itibarı ile başlatılan “Yeni Normal” dönemde bazı aksaklıklar olduğu da kabul edilmelidir. Gerek alınan tedbirlerin kısa süre içerisinde gevşetilmesi gerekse tedbir kararlarının vatandaşın hassasiyetine ve inisiyatifine bırakılması, bazı olumsuz sonuçları da beraberinde getirmiştir. Son dönemdeki vaka sayısındaki artışlara bakıldığında önümüzdeki dönemde salgının ikinci dalgasıyla karşı karşıya kalma ihtimalimizin yüksek olduğu görülmektedir.Bu krizin bizlere gösterdiği en önemli gerçeklerden bir tanesi de kamudaki istihdam çeşitliliğinin hak ve yükümlülükler bakımından sorun teşkil ettiği yönünde olmuştur. Bu nedenle artık kamuda tek tip, güvenceli ve kadrolu istihdama geçilmesi bir gereklilik halini almıştır.“KADRO OLMAZSA OLMAZIMIZDIR”Bu çerçevede 3+1’e tabi olan süreli ve süresiz sözleşmeli personel dahil, bütün güvencesiz sözleşmeli çalışanlar ile vekil, geçici gibi adlar altındaki personelin ve üniversiteli işçilerin kadroya geçirilmesi zorunludur.


Daha önce kamu görevlilerine verilen izinler, salgının yayılmasının önüne geçilmesi ve okulların kapanmasıyla birlikte ortaya çıkan çocuk bakımı sorunlarının çözümü yolunda uygun sonuçlar doğurmuştur. Bu kapsamda özellikle küçük yaşta çocuğu bulunan personele izin verilmesi konusunda kolaylıklar sağlanmalı, kurumlarda idari izinlerle ilgili keyfiyete son verilmelidir.
Önümüzdeki günlerde ortaya çıkması muhtemel farklı tedbirlerin sağlıklı bir biçimde uygulanabilmesi için zinde ve sağlıklı kamu görevlilerine ihtiyaç vardır. Bu kriz, milletimizin tedbirlere olumlu yaklaşımı yanında ancak kamu çalışanlarının özverisi ve fedakarlıkları ile aşılacaktır. Bu nedenle mevcut ekipman sorununun çözülerek başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün kamu hizmeti sunan görevlilerin gerekli korunma tedbirleri alınarak her türlü sıhhi araç gereçle donatılması ve enfekte olmalarının önüne geçilmesi son derece önemlidir. Bazı kurum ve kuruluşlarda görülen bu türden sıkıntıların derhal giderilmesi, salgınla mücadelenin en önemli ayağını oluşturacaktır.
“3600 EK GÖSTERGE HAYATA GEÇİRİLMELİDİR”Memurlarımız, kamu hizmetlerinin sunumu noktasında hayati risk altında görev yapan çalışanlarımızın ekonomik olarak sıkıntı yaşamaması için yıllardır beklemekte olan 3600 ek gösterge sorununun bir an önce taleplerimiz çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerekmektedir.


Ayrıca görevi başında COVID-19 virüsüne maruz kalarak olumsuzluk yaşayan kamu çalışanları açısından bu durumun bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması yerinde olacaktır.“COVİD-19 SEBEBİYLE HAYATINI KAYBEDEN KAMU ÇALIŞANLARI ŞEHİT SAYILMALI”


Bununla birlikte, başta sağlık çalışanları olmak üzere görevi başında COVİD-19’a maruz kalarak hayatını kaybeden kamu çalışanlarının şehit sayılması, kendilerine olan minnet borcumuzun bir ifadesi, geride bıraktıkları yakınları açısından da bir övünç vesilesi olacaktır.Virüsün, temasla yayıldığı göz önünde bulundurulduğunda, teması asgariye indirme noktasında mümkün olan kamu görevlileri için evden çalışma sistemine geçilmesi sağlanmalıdır.Virüs salgınının bertaraf edilmesi yolunda maddi ve manevi anlamda en fazla desteğe ihtiyaç duyan kesim kamu görevlilerimizdir. Bu noktada salgınla mücadelenin en önemli aktörleri sağlık ordusu olacaktır. Özellikle sağlık çalışanlarımızın hayatlarını ortaya koyarak verdiği mücadelede sağlık personeli açığı bulunmaktadır. Bu mücadeleye destek olmak ve personel açığını kapatmak amacıyla 30 bin ilave hekim dışı sağlık personeli ataması yapılması gerekmektedir.Görevi başında olduğu halde ekonomik kayba uğrayan kamu görevlilerinin bu ekonomik kayıplarının karşılanması, çalışanlarımızın moral motivasyonunun yüksek tutulmasına katkıda bulunacaktır.


Başta sağlık çalışanları olmak üzere halkla temas halindeki kamu görevlilerinin gerekli koruma ekipmanlarıyla donatılması son derece önemlidir.Her türlü temasın engellenmesi noktasında hala kalabalık gruplar halinde aynı ortamda çalışan kamu görevlileri için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.Kurumları dışında, kalabalık ortamlarda görevlendirilen personelin kurumlarına çağırılması ve mümkün olduğunca temastan uzak tutulması, personelin korunması açısından önemlidir.Bütün evrak ve tahsilata dayalı kamu hizmetlerinin e-devlet üzerinden dijital olarak yürütülmesi, dijital sisteme aktarılması mümkün olmayan işlemlerin ise uygun olması durumunda ileri bir tarihe ertelenmesi yerinde olacaktır.Biz Türkiye Kamu-Sen olarak her zaman olduğu gibi bugün de Devletimizin ve milletimizin yanındayız, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız” dedi.“KPDK TOPLANTILARI BUNDAN SONRA DA GÜNDEMLİ TOPLANMALIDIR”Genel Başkanımız Kahveci, “Pandemi” gündemiyle bugün toplanan KPDK’nın bundan sonra da gündemli toplanması gerektiğinin altını çizerek, “KPDK toplantılarından sonuç alınması bakımından gündemli toplanmak büyük önem arz etmektedir. Kamu çalışanlarının taleplerinin hayata geçirilmesi için atılacak adımlarla ilgili kararlar bu şekilde daha hızlı alınabilir” dedi.


Genel Başkan Kahveci, kamu çalışma yaşamında alınması gereken tedbirlere ilişkin bir raporu da heyete sundu.


Raporda yer alan başlıklar ise şu şekilde;


Genel idare hizmetlerinin sunulmasında;
1- Geçtiğimiz yılın son aylarında ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel bir salgın haline gelen covid-19 vakaları ülkemizde de artarak görülmeye devam etmektedir. Bu kapsamda, ülkemiz genelinde alınan sıkı tedbirlerde, son olarak 26 Ağustos 2020 tarih ve 31225 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2020/11 Sayılı Genelgeniz ile salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında, uzaktan ve dönüşümlü çalışma yöntemleri yeniden getirilmiştir. Ancak, söz konusu Genelge ile, uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya ilişkin kararlar konusunda idareye takdir yetkisi verilmiş olması nedeniyle, vaka sayılarının daha az seyrettiği illerde bu uygulamalar hayat bulmamakta olup, bu durum salgının yayılımının önlenmesinde engel teşkil etmektedir.
Salgınla mücadelede topyekûn hareket edebilmek, vaka sayılarının en aza indirilmesi ve bir an önce salgının kontrol altına alınması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle bazı temel tedbirlerin tüm ülke bazında alınması ve idareye takdir yetkisinin bu kapsamda sınırlandırılması gerekmektedir. Her ne kadar çoğu valilik bir dizi önlem alarak vaka sayılarının azaltılmasını amaçlasa da vaka sayılarının diğer illere oranla daha az seyrettiği iller bazında dönüşümlü ve uzaktan çalışma şekilleri uygulanmamakta, gerekli ve yeterli tedbirler alınmamakta ve salgının kontrolü sağlanamamaktadır. Bu kapsamda gözlemlenen sorunların giderilmesi ve covid-19 vakalarının en aza indirilmesi için aşağıda izah edeceğimiz tedbirlerin ülke genelinde alınması büyük önem arz etmektedir.
2- Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında temizlik ve hijyen malzemelerinin eksiksiz temin edilmesi ve binaların belirli aralıklarla dezenfekte edilmesi,
3- Hamile ve kronik hastaların idari izinli sayılarak geriye kalan personel için de dönüşümlü ve uzaktan çalışmaya geçilmesi,
4- 10 yaş ve daha küçük çocuğu bulunan kadın personelin, eğitimin de uzaktan yapıldığı hususu ayrıca dikkate alınarak, evden çalışmasının sağlanması,
5- Toplu taşıma kullanımındaki yoğunluğun azaltılmasına yönelik olarak mesaiye başlangıç ve bitiş saatlerinin düzenlenmesi,
6- Özellikle nüfus müdürlükleri gibi yoğunluğun fazla olduğu dairelerde başvuruların randevu usulü ile yapılması ve randevu saatlerinin teması en aza indirecek şekilde düzenlenmesi,
7- Yüz yüze hizmet verilen birimlerde personel ile vatandaşın temasını en aza indirgeyecek şekilde siperlik sistemlerinin kurulması,
8- Online olarak halledilebilecek işlemlere ağırlık verilmesi ve buna ilişkin altyapı çalışmalarındaki aksaklıkların giderilmesi,
9- Askeriye ve emniyet bünyesindeki sivil memurların da askeri mevzuat gereği değil dönüşümlü ve uzaktan çalışmaları için gereğinin yapılması gerekmektedir.
Sağlık çalışanları açısından ele alındığında;
10- 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde ilk vakanın görülmesi ile sağlık çalışanları Covid-19 salgınına karşı 7 aydır olağanüstü bir mücadele yürütmektedirler. 2 Eylül 2020 tarihinde Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamada 52 sağlık çalışanını covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 29 Bin 85 Sağlık çalışanından covid-19’a yakalandığını ilan etmiştir. Bu rakam 2 Eylül itibariyle Türkiye’deki toplam hasta sayısının %11’ine denk gelmektedir. Burada dikkat çekilmesi gereken önemli bir konuda sağlık çalışanlarının sağlığının korunmasıdır. Bu nedenle bakanlık ekstra önlemler almalı, koruyucu kıyafet ve malzeme eksiklik yaşanmamalıdır. Sağlık çalışanlarının salgından korunmak amacıyla dile getirdiği talepler kısa sürede karşılanmalıdır. Bu konuda özellikle taşra yöneticileri uyarılmalıdır.