KURUCU İRADENİN REHBERLİĞİNDE HAK MÜCADELESİDemokrasilerin aslî unsurlarından olan sendikalar, yarattığı toplumsal hareketlilik ile birlikte çalışma hayatının şekillenmesinde ve çalışanların hak ve hukuklarının korunmasında etkin bir rol oynamaktadırlar. Dünyada ilk olarak işçi örgütlenmesi şeklinde tezahür eden sendikalar şuurlu kitlesel çabaların insan haklarında kat ettiği mesafenin kaçınılmaz sonucu olarak zamanla memurlar için de kurulabilmiştir.

Belirli bir toprak bütünlüğüne tekabül eden egemenlik alanında, bir insan topluluğunun her türlü yaşamsal faaliyet ve ihtiyaçlarının karşılanması binlerce yıldır devlet adlı aygıt marifetiyle gerçekleştirilmektedir. Sahip olduğu tüzel kişilik ile hukukî varlığı elde eden devlet mekanizması, kurum ve kuruluşları ile insanlığa yön vermekte, düzensizliği önlemekte ve çok çeşitli işlevleri yerine getirmektedir. Söz konusu işlevler arasında; güvenlik, sağlık, eğitim, adalet, çevre gibi insanlık için en temel ve vazgeçilmez olgular bulunmaktadır. Her biri diğerinden önemli ve zincirleme birbirine bağlı bu olgular, devlet tarafından tespit edilen politika, strateji ve kurallar çerçevesinde, devletin istihdam ettiği memurlar eliyle kitlelerle buluşmakta, soyut içerikten somut uygulamaya dönüşmektedir. Devletin yönetim mekanizmasını yönlendirenlerin, adı geçen olgulara ilişkin ortaya koyulan politik ve stratejik hedeflere ulaşabilmeleri, ilgili kamu hizmeti alanında uzmanlaşmış, yetkin ve liyakatli memurlarla mümkündür. Politikaya yön veren fikrin doğruluğu ve tutarlılığının, stratejik başarılara yol açması ancak üstün yeteneklerle ve ahlakî güzelliklerle donanmış memurların kamusal ölçekte aktif görev almalarını zorunlu kılmaktadır.

Kamu çalışanlarının hak ve çıkarlarını, kişisel ihtirasların üstünde kabul ederek çıkılan sendikacılık yolunda, sorunların nedenlerine eğilerek çözümcül özgün yaklaşımı ile öne çıkan Türkiye Kamu-Sen sorumluluk ve yükümlülük kodlarını millî bir yönelişle tahkim etmiştir. Türkiye Kamu-Sen; aklın ferasetini, vicdanın basiretini pazara çıkararak çalışma hayatında bilinen yanlışların, aşikâr ihlallerin dile getirilmesinden dahi çekinen yol yordam bilmez, sendika görünümlü müflis şebekenin varlığı karşısında, hakkı ve hakikati haykıran merkezdir. Türkiye Kamu-Sen’in yirmi sekiz yıla ulaşan mücadele öyküsü, soylu duruşlara ve kararlı tutumlara tanıktır. İnsanı ve irfanı önceleyen Türkiye Kamu-Sen ailesinin bir mensubu olmak, Türk Haber-Sen teşkilâtı için bir övünç ve onurdur.

Yirmi sekiz yıl önce yola koyulan kutlu kervanımız, şükürler olsun ilk günkü iman ve inanç sağlamlığı ile muhkem bir kale vazifesi görmektedir. Türk Haber-Sen’in mücadele diriliğinin kaynağı, kurucu iradenin hareket noktası olan Türk milliyetçiliği fikridir. Türk milletinin millî ve manevî değerlerinden aldığı ilhamla Türk milletini mutlu kılma ülküsü, yolumuzu aydınlatmaktadır. Türk milletinin yaşayan bir sosyal dilimi olarak memurlarımızın sorunlarının çözümü, imkânlarının artırılması ve hayat koşullarının iyileştirilmesi konularında çaba harcamak da milliyetçilik anlayışımızın bir tezahürüdür. Türk Haber-Sen’i diğerlerinden ayıran en bariz özellik, ilke ve icraatları arasında tam bir uyum ve bütünlük bulunmasıdır. Eyyam peşinde koşan, sendikacılığı kamu kaynaklarının hoyratça sömürülmesi olarak gören, liyakatsiz unsurlar için kadro ve makam savurganlığı yapmak suretiyle yetim hakkı yiyen gırtlaklara dönüşen ve böylece Türk devletini zaafa uğratan zavallılar ne bilsin bizi? Türk Haber-Sen; hakkın, haklının ve hakkı yenenin yanında, Türk milletinin asla israf edilmemesi gereken kaynaklarını millî ülküler yolunda sarf edilmesini düşünenlerin safındadır.

Türkiye Kamu-Sen camiasının basın, yayın ve iletişim hizmet kolunda faaliyet gösteren teşkilâtı olan Türk Haber-Sen, dinamik ve çok hızlı değişen teknoloji ve dünya gündemini yakından takip eden hizmetlerde çalışan kamu görevlilerinin adresidir. Türk Haber-Sen, varlık sebebinin idrakinde, sendikacılığın gerekleriyle hemhal olarak hedeflerine odaklanmıştır. 2012 yılına kadar hizmet kolumuzda yetkili sendika olan Türk Haber-Sen, yeniden yetkiyi alma azmindedir. Memurun hakkını, hukukunu hiçe sayarak hayat pahalılığına onu ezdiren, toplu görüşme masalarında kırıtmak ve sırıtmaktan öte hiçbir rol üstlenmeyen, enflasyon altındaki maaş zam tekliflerine sözünü yükseltmeyip sadece fiyaskolara kucak açan malum zevatın çalışanlarımızı temsil etme kudret ve kabiliyeti yoktur. Üye sayımızdaki kaydedilen artış, ufuklardan geleceği müjdelemektedir. Çalışanlarımız, emeklerinin karşılığını alabilmek için, memur sendikacılığındaki birikimini sahaya yansıtabilecek tecrübeli ve ehil kadroların toplu görüşmede yetkiyi almasını beklemektedir. Artan üye sayımız, önümüzdeki dönemin Türk Haber-Sen’in yetkiyi alacağı, yiğidin hakkının yiğide teslim edileceği bir zaman dilimine sahne olacağının habercisidir.

Türk Haber-Sen; nemelazımcılığa, vurdumduymazlığa, işbilmezliğe karşı kamuoyu oluşturma, bilinç yaratma ve tam dayanışma ruhu ile hareket etme gibi sendikal tekniklerle çalışanlarımız lehine sonuç alıcı bir tavrı benimsemektedir. Mensubu bulunduğumuz Türkiye Kamu-Sen camiası ile tam bir işbirliği içerisinde, üyelerimiz başta olmak üzere tüm çalışanlarımız ile kenetlenmiş bir şekilde ve kurucu irademizin rehberliğinde hak mücadelemizi sürdürme kararlılığındayız. İnancımız o dur ki; emeklerin masa başlarında çarçur edilmemesi, sendikacılığın politik mülahazalara kurban edilmemesi için Türk Haber-Sen’e ihtiyaç vardır. Türk Haber-Sen vakti gelmiş, çatmıştır.

Türk milletinin birlik, beraberlik ve bekasına dair alınan tavır, Türkiye Kamu-Sen’in var oluş sebebidir. Var oluş sebebinin taşıdığı mana, Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikaların bir olması, iri olması ve diri olmasını mecburileştirmektedir. Mecburiyeti içselleştiren bir şuurla Türk Haber-Sen’i ve Türkiye Kamu-Sen’i tüm üyeleriyle birlikte hak ettiği konuma ulaştırmak, tüm kamu personelinin ve ülkemizin çıkarınadır.

Yücel KAZANCIOĞLU

Türk Haber-Sen Genel Başkanı

34 görüntüleme0 yorum