PTT YÖNETİCİLERİNİ PERSONELİNİN YANINDA OLMAYA DAVET EDİYORUZPTT YÖNETİCİLERİNİ PERSONELİNİN YANINDA OLMAYA DAVET EDİYORUZ


  1.  Genel Merkezden  18-03-2020 

Bilindiği gibi korona virüsü; dünyanın ve ülkemizin bir numaralı gündemi haline gelmiştir. Gelinen bu süreç, devletimizi bir dizi önlem almaya itmiş, konu ile ilgili yetkili makamlar salgının yayılmaması adına önemli açıklamalarda bulunmuşlar, bu konuya dair kamu ve sosyal yaşamı bağlayan düzenlemeler hızla hayata geçirilmeye başlanmıştır.

Bu noktada, kamu çalışanlarının ifa ettikleri hizmet bakımından söz konusu virüsten korunmalarının gerekliliği hususu da olağan olarak ön plana çıkmıştır. 

 Sendikamız Türk Haber-Sen aylar öncesinden bu konuya dikkat çekmiş, önleyici tedbirlerin alınması gerekliliğini ortaya koymuş, gerekli önlemlerin alınmasını PTT kurumundan ısrarla talep etmiştir. Yapılan bu taleplerin bir kısmının karşılanması; soruna zamanında ve tam anlamı ile çözüm üretildiği anlamına gelmemektedir. Virüsün PTT Çalışanlarını birinci dereceden etkileyebileceği dolayısı ile kamu sağlığının bu durumdan zarar göreceği hususu ne yazık ki, PTT yöneticileri tarafından gerekli empati kurulmaksızın dikkate alınmamıştır.

Şubelerin bir kısmının kapatılması alınacak önlemlerin bir kısmıdır. Oysaki Posta Hizmeti bir bütünlük arz etmektedir. Dağıtım merkezleri bakımından bir tasarrufa gidilmemesi açık bir tezat niteliğidir ve bu durumun bir izahı bulunmamaktadır.

PTT Kurumunda; Dağıtıcıların normal şartlar altında dahi hangi zorlu şartlarda, çeşitli risklere göğüs gererek görev yaptıkları tüm kamuoyunun malumudur. Kaldı ki; ülkemizi endişeye boğan virüs salgını atmosferinde bu zorlu şartların azami nitelik taşıdığı, riskin ölçülemeyecek kadar arttığı hususu izahtan varestedir.

 Bu zorlu çalışma koşullarından kaynaklanan sorunlar sorumlu sendikacılığın bir gereği olarak sendikamızca ilgili tüm makam ve platformda dile getirilmiştir. Ancak, bu defa ülkemizi derin endişeye boğan virüs salgını telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olacak bir nitelik taşımakta olup, gerekli önlemlerin çözüm odaklı olarak etkin bir şekilde hayata geçirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bizim arzumuz bu durumun yetkililer tarafından görülmesi; hakkaniyet, vicdan adına gerekli önlemlerin bir an önce alınmasıdır. 

Kuşkusuz ki; devlet hepimizin devletidir, halka hizmet bakımından kamu hizmeti gerektiği şekilde yerine getirilecektir. Ancak idarelerinde, çalışanlarına sahip çıkması, koruması en önemli görevlerinden biridir.

Belirtilen nedenle; tüm PTT yöneticilerini çalışanların halini yerinde görmeye ve yine yerinde çözüm üretmeye davet ediyoruz.

Biz de,  çalışanların bu sorununa dikkat etmek, yine çalışanların sorunları ile hem hal olmak, her zaman olduğu gibi alanlarda olacağız.

 Nihayetinde davulun sesi uzaktan kimseye hoş gelmemelidir. Sorun hepimizin sorunudur. Sendikamız Türk Haber-Sen çözümde görev almayanların sorunun bir parçası olduklarını bilmektedir ve çözüm konusunda gerekli tüm desteği göstereceğini burada bir kez daha ilan etmektedir.

1 görüntüleme0 yorum