TÜRK HABER-SEN’DEN BİR HUKUK ZAFERİ DAHA

Sendikamızın açmış olduğu iptal davasında Danıştay 12. Dairesi; Lojman Tahsis Komisyonlarında Türkiye genelinde en çok üyeye sahip sendika temsilcisinin yer almasını öngören Aydın PTT Başmüdürlüğü işlemi ile bu işlemin dayanağı niteliğindeki PTT A.Ş işleminin iptaline karar verdi.
Söz konusu kararla, lojman komisyonları gibi önemli bir konuda sendikal örgütlenme içerisinde, üyelerin çalıştırıldıkları yerdeki yetkili sendika tarafından temsilinin çalışanlara hizmet bakımından önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Kuşkusuz ki, Sendikacılık kamu görevlilerinin sorunlarının çözümü noktasında samimi bir çaba göstermek yine bu konuda sonuç olmak için ısrarlı olmaktır. Bu noktada sendikalara verilen temsil yetkisinin, hakkını vererek kullanılması sorumlu sendikacılığın bir gereğidir.

Sendikamız Türk Haber-Sen üyelerinin hak ve yetkilerini korumak adına hukuki yollara başvurmaktan kaçınmamış, cek caklı, sözde klavye sendikacılığı yerine hakkı tutup kaldıran sendikacılık anlayışını kendine şiar edinmiştir.

Türk Haber-Sen teşkilatına mensup yöneticilerin hiçbiri sendikacılık ve üyelik faaliyetlerini, maddi çıkar karşılığı teşvikle yapmadığı gibi sendikacılığın bir hizmet yarışı olduğunu bilmektedir.

Sendikacılığı bir pazar olarak görmek, sendikacılığı bir rakamdan ibaret saymak, mevsimlik, yetki dönemi içerisinde hatırlanan bir meta yerine koymak hiç kimsenin haddine olmadığı gibi, bu yöntemi kullananlar da kendi ederlerinin kaç para olduğunu da ikrar etmişlerdir.

Sonuç itibariyle, kamu çalışanları arasında ayrım yapmadan, onlara yukarıdan bakmasızın tüm teşkilatlarımızla sendikacılık görevimizi yerine getiriyoruz, sendikacılığın bir gönül seferberliği olduğunu biliyoruz.

Bu mihvalde tüm çalışanlara saygılarımızı sunuyor, teşkilatlarımızda özverili ve dik duruşlarından dolayı kutluyoruz.

sendikacılıkta iddialı olduğunu iddia eden sendikamsı yapılar;

Şadi Şirazi’nin dediği gibi “Fıstık, gibi kendinde bir iç var zanneden kimse soğan gibi hep kabuk çıkar.”

Dava kararı için belgeyi tıklayınız

hukuk zaferi
.pdf
Download PDF • 6.33MB

106 görüntüleme0 yorum