ykurulusirri-zahir-arslan-6564252_edited

YÖNETİM KURULUNUN KALEMİNDEN

SIRRI ZAHİR ARSLAN
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
PTT İŞYERLERİ'NİN GENEL SORUNLARI
 Son yıllarda hemen hemen her ay imzalanan yeni kurum anlaşmaları ile hizmet sektörü içerisinde vatandaşlarımızın her türlü işlem isteğine cevap bulabileceği bir kurumda çalışıyoruz.
09.08.2018

 Piyasada rakip tanımayan her türlü yükün altına elini atan gerek reklamlarla gerek basın bültenleriyle sesini duyuran gişelerin ön tarafındaki her türlü isteğe cevap verdiğini söyleyen bu asırlık kurum şu gün itibari ile memuruna yanıt verememektedir. Bir çok kurumun yaptığı işle karşılaştırıldığında oldukça nitelikli, bir iş hacmine sahip olmasına rağmen kurumumuz gişe personeli hala çoğunlukla postacı olarak tanımlanmakta, yapılan işlerle kurumun adı arasında bir bağlantı kurulamamaktadır. Medyada ve yayın organlarında yapılan tanıtıcı reklamlar elbette ki bu amaca yöneliktir. Ancak şu da bir gerçektir ki bu algının en fazla oluşması gereken topluluk sektördeki rakip kurum ve kuruluşlardır. Özel Bankalar, kargo şirketleri ve birçok devlet kurumu ile boy ölçüşen PTT nin kendi personelinin özlük hakları konusunda ki eksiklikleri kamusal gücünü azaltan en büyük sebeptir. Yaptığı işten memnun olmayan, vatandaş karşısında haklarının korunmadığını bilerek nefes almadan çalışan personel sürekli maddi ve manevi hasara uğramaktadır. Bunun yanı sıra ek göstergelerin düşük olması hem aktif çalışma döneminde hem emeklilik sürecinde PTT çalışanlarının en büyük sıkıntısıdır. Bugün pek çok kurumda çalışanlar 3600 ek gösterge ile emeklilik hakkı kazanmaktadır. PTT çalışanlarının da bu şekilde emekli olması durumunda emeklilik hakkı elde etmiş olan bir çok kişi rahatlıkla kurumdan ayrılabilecek ve en büyük sıkıntımız olan yeni memur istihdamı da sağlanabilecektir. İHS VE Kadrolu memur ikilemi ister istemez bir hoşnutsuzluğa sebebiyet vermekte iki kadro arasındaki maaş  farkı çalışanları mutsuz etmekte aynı işi yapanların farklı ücret almaları işyerinde çalışma barışını zedelemekte bu adaletsiz ücret anlayışı kuruma yansımaları olumsuz  geri dönüş sağlamakta bu yaşanan huzursuzluk  hem kuruma hem de çalışana zarar vermektedir.

 Şu an itibarı ile bir çok sektörde hizmet vermenin anlamı amiyane tabirle sürümden kazanmak anlamına gelmiştir. Devlet kurumu olmanın getirdiği bazı zorunluluklar ve kamusal hizmet anlayışı pek tabiiki en büyük artımızdır ancak, bu kadar yeni eklenen işlemlere sistemlerimizin bile çoğu zaman dayanamayıp cevap veremediğini düşünecek olursak personellerinde bir yığına dönüşen iş yükü karşısındaki sabırlarının artık sistemler gibi dayanamamasını takdir edilmesi gerekmektedir. İşte tüm olumsuzluklar içinde PTT şube sayılarının azaltılması daha az sayıda şubede daha fazla personel ile hizmet verilmesi durumunda kazanılacak zamanla çok daha fazla iş gücü elde edilmiş olacak dahası şubelerin azaltılması ile her şubeye güvenlik verilmesi son zamanlarda hırsızların hedefi haline gelen PTT iş yerlerinin güvenliği sağlanmış olacaktır. Bu şekilde zarar eden bazı şubelerin kapatılması ile orada çalışan personelin başka merkezlere aktarımı ile personel eksikliğinin giderilmesi sağlanmış olacaktır. Merkezlerimizin bünyesinde kadrosu bulunan bazı personellerin geçici görevlendirme ile başka birimlerde çalışmasına rağmen merkezlerin kadrosunda görülmesi norm kadronun dolu olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Ancak fiili anlamda bu kişilerin merkez gişe hizmetlerinde çalışmıyor olması sebebiyle iş gücü eksikliği oluşmaktadır. Norm kadro eksikliği bir memurun üç memurun yapması gereken iş yükü ile karşı karşıya kalmaktadır. Haliyle akşam mesai bitiminde mutsuz, kasasında noksanı olan bunun yanı sıra tüm gün vatandaştan hakaret gören memur en başta psikolojik olarak yıpranmaktadır. Tüm bu sorunlara rağmen aldığımız maaşı hak etmeye daha doğrusu hak ettiğimiz maaş ve özlük haklarımız gibi bir çok konuya çözüm bulunmasını istemeye devam etmekteyiz. Biz gişe personeli haklarımızın vatandaş karşısında dumura uğratılmaması kasa tazminatını yetersiz olması daha yüksek bir seviyeye çekilmesi maddi ve manevi hasarlarımızın onarılması konusu mücadelemizin temelini oluşturucaktır.

 SIRRI ZAHİR ARSLAN

TÜRK HABER-SEN

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI